Případová studie online komunikace Muzea Karla Zemana

Jedním z výstupů předmětu Niny Seyčkové a Michaely Slussareff, Nová média v muzejní praxi, v akademickém roce 2015/2016, je článek v časopise Muzem: Muzem a vlastivědná práce, na kterém se spoluautorsky podílely i studentky našeho oboru, Denisa Lešková a Anna Marie Němcová.

 

Kompletní číslo časopisu (ročník 53/2015, číslo 2) naleznete na adrese: http://www.nm.cz/publikace/archiv.php?id=5&rok=53&kcislu=2&f_=Zobrazit.