Zachraň letce Peřinu – dobrodružná hra v Leteckém muzeu Kbely

Celá hra, která byla spuštěna dne 1. května 2016, je věnována legendárnímu československému letci Františku Peřinovi, který za 2. světové války sloužil u francouzského a britského letectva.

Hru připravily naše studentky, Anna BrixováAnna Pecková, v rámci předmětu Nová média v muzejní praxi pod vedením Niny Seyčkové aMichaely Slussareff.

Více informací naleznete na stránkách Vojenského historického ústavu Praha:

http://www.vhu.cz/nova-dobrodruzna-hra-v-leteckem-muzeu-kbely/

http://www.vhu.cz/operace-historikon-zakladni-informace-a-objednavky-2/zachran-letce-perinu-dobrodruzna-hra-v-leteckem-muzeu-kbely/

Případová studie online komunikace Muzea Karla Zemana

Jedním z výstupů předmětu Niny Seyčkové a Michaely Slussareff, Nová média v muzejní praxi, v akademickém roce 2015/2016, je článek v časopise Muzem: Muzem a vlastivědná práce, na kterém se spoluautorsky podílely i studentky našeho oboru, Denisa Lešková a Anna Marie Němcová.

 

Kompletní číslo časopisu (ročník 53/2015, číslo 2) naleznete na adrese: http://www.nm.cz/publikace/archiv.php?id=5&rok=53&kcislu=2&f_=Zobrazit.