Rozhovor s Vítem Šislerem v A2: Mění hry naši představu světa?

Vít Šisler, hlavní game designer a vedoucí projektu Československo 38-89, se nespecializuje pouze na českou historii a s ní spojené serious games. Věděli jste, že v rámci svojí disertační práce dělal terénní výzkum v Damašku, Káhiře a Teheránu?

Další velká oblast game studies, jejímž výzkumem se Vít Šisler dlouhodobě zabývá, je vztah k počítačovým hrám na Blízkém východě. V rozhovoru se dozvíte např. nakolik jsou populární západní videohry v islámských zemích, zda jsou hry využívány k propagandě a jak se k nim staví tamější vláda.

Být teoretikem nestačí, pokud se chcete game studies věnovat seriózně, co se dá dělat, musíte i hrát:

 

„Lidé, kteří se věnují ve svém výzkumu videohrám, hry určitě hráli nebo hrají. Stejně jako nemůžete studovat filmy a nedívat se na ně, nemůžete studovat hry, aniž byste je hráli. Já jsem s tím začal v osmdesátých letech, mým prvním počítačem bylo Atari 800 XL, pro které jsem na konci osmdesátých let začal i své první hry programovat, a hraji do dneška.“

 

Přečtěte si celý rozhovor pro A2:
Mění hry naši představu světa?

 

Nestačí vám si o game studies jenom číst? Become StuNoMe!

Multimediální projekty 2016/2017

Představujeme vám nabídku multimediálních projektu akademického roku 2016/2017. Pokud vás některý zaujme, mluvte o něm se svými spolužáky a zformujte společný tým, podrobnější informace k jednotlivým projektům se dozvíte na prvním setkání, 22. 2. 2017 od 17:30.

 

Vývoj vlastní aplikace pro interaktivní fasádu Linky

Světelná instalace na budově FEL ČVUT (www.linky.fel.cvut.cz) je zhodnocením vizuální podoby celého dejvického kampusu, oživuje prostor nejen pro studenty a zaměstnance, ale i pro širokou veřejnost. Cílem projektu je vytvořit vlastní aplikaci, která umožní smysluplnou interakci s rozhraním fasády a která nebude samoúčelná. Její konkrétní předmět může vycházet ze zájmů týmů, ale měl by být v omezeném čase semestru realizovatelný až do kompletní funkční podoby. Projekt klade vyšší nároky na technické dovednosti členů týmů, avšak spolupráce bude probíhat přímo s kolegy z institutu intermédií, kteří se na projektu a vývoji platformy podíleli, a nabízí týmu cenné mezioborové propojení se zajímavými odborníky.

Tým: 2 – 3 osoby

Garant projektu: Jakub Fiala

Odborné konzultace: Jakub Hybler, Filip Kirschner

 

Chatbot @stunome

Cílem projektu je nejen navrhnout, ale i realizovat jednoduché konverzační rozhraní (chatbot) pro webové stránky oboru, které využije často kladených otázek, a návštěvníkům poradí či usnadní orientaci na webu (v souladu se současnými trendy pro toto rozhraní). Součástí projektu bude i vytvoření identity chatbota a jeho všestranné provázání s dostupným obsahem. Projekt neklade nepřiměřeně velké nároky na technické znalosti, ale vyžaduje schopnost samostatného objektového uvažování a také dovednost kriticky vidět detaily v rámci celku.

Tým: 2 – 3 osoby

Garant projektu: Josef Šlerka

 

Sounds of SNM

Cílem projektu je založit vlastní hudební label a vytvořit debutové experimentální album, které zachytí a ucelenou zvukovou formou bude reprezentovat zvuk oboru studia nových médií, konkrétní podoba a provedení záleží do značné míry na indiviuálních schopnostech a preferencích týmů. Předpokládá se aktivní pořizení originálních náhrávek, obsah by neměl vzniknout pouze studiovou formou. Projekt předpokládá velkou dávku nadšení a vlastní kreativity a zároveň schopnost nenechat se pohltit nekonečným množstvím možností, které digitální zpracování zvuku přináší.

Tým: 2 – 3 osoby

Garant projektu: Marta Kolárová

 

Výstavní síň projektů SNM

Cílem projektu je zmapovat a následně prezentovat na webových stránkách oboru všechny projekty (ve smyslu multimediálních projektů), které na oboru byly realizovány od jeho vzniku. Na tým čeká detektivní i reportážní práce, jelikož život digitálních projektů je často velmi krátký, a některé projekty bude nutné vypátrat a buď rekonstruovat jejich tehdejší podobu, případně od tvůrců aktivně získat alespoň informace o jeho vlastnostech (např. formou rozhovoru). Na konci projektu tak vznikne unikátní a poutavá výstavní síň, ve které bude mít každý projekt své místo, bude zdokumentován a vhodně prezentován.

Tým: 2 – 3 osoby

Garant projektu: Jakub Fiala

 

Best of studentských blogpostů

Cílem projektu je v první řadě prozkoumat blogovou tvorbu současných i minulých studentů a studentek oboru, vybrat ty nejzajímavější, nejpůsobivější či společensky nejaktuálnější příspěvky, a uspořádat je do jedinečného výběru, který v sobě skloubí jasný redakční záměr týmu, který by si měl v úvodu definovat. V druhé části projektu je potom úkolem týmu soubor v elektronické podobě vydat ve formě PDF a/nebo jako elektronickou publikaci ve formátu ePub. Projekt předpokládá zájem o psanou podobu projevu i rozvinuté jazykové dovednosti, všechny texty musí před publikací projít redaktorskou i korektorskou kontrolou.

Tým: 2 – 3 osoby

Garant projektu: Jakub Fiala

Odborné konzultace: Matěj Vaněček

 

Doprovodný program k výstavě BigBangData v DOXu

Cílem projektu je komplexně realizovat projekt/exponát do doprovodného programu výstavy BigBanData pořádané centrem pro současné umění DOX (http://bigbangdata.cccb.org/en/). Realizovány mohou být až dva projekty samostatných týmů. Vzhledem ke specifickému časovému harmonogramu je tento nabízený projekt určen primárně těm, kteří se zúčastnili již proběhlých přípravných schůzek, ale teoreticky je možné, aby případně někdo tým doplnil až do jeho kapacity. Je totiž důležité uvažovat o existenci a působení dat z různých úhlů pohledu a nespokojit se s povrchními konstatováními.

Tým: 2 – 4 osoby (jeden až dva týmy)

Garant projektu: Dita Malečková

Odborné konzultace: Michal Kučerák

Rozvrh letního semestru byl porod!

Je to kluk a máme z něho radost ????????????. Rozvrh letního semestru akademického roku 2016/2017 je poměrně netypický, ale snažili jsme se vyjít maximálně vstříc vašemu přání jezdit do Jinonic jen tak, aby to bylo opravdu efektivní, a udělali jsme proto mnoho kompromisů.

Zavřená stanice metra to není nejaká lecjaká věc,

Zavřená stanice metra je pěkně otravná věc.

 

???? Tip na super předmět v hlavní budově ????

Národnost a menšina – kritická analýza diskurzu (ABO700406)

Seminář: středa 9:10 – 10:40, místnost č. 18, hlavní budova FF
Vyučující: Mgr. Bc. Sylva Švejdarová, MA, Ph.D. (svejs1aj@ff.cuni.cz)

Kritická analýza diskurzu je způsob, jak vést výzkum ve společenských vědách se zaměřením na „diskurz“, tedy na text v kontextu a na další sémiotické formy. Využívá současné teorie „diskurzu“ ve společenských vědách, ale jde o krok dále než například sociologie, protože provádí podrobnou jazykovou, lingvistickou a sémiotickou analýzu. Všechny přístupy kritické analýzy diskurzu spadají do tradice kritického společenskovědního výzkumu a jejich zásadními otázkami je vztah jazyka, moci a ideologie.

Cíle předmětu
1. Předmět představuje nejdůležitější teorie a metodologické přístupy v kritické analýze diskurzu, a to ve vztahu k právům menšin a migrantů.
2. Studenti si vyzkouší analýzu nejdůležitějších žánrů, ve kterých je veden nejvýznamnější výzkum v kritické analýze diskurzu.
Po každé přednášce následuje seminář. Studenti budou průběžně číst zadané kapitoly a články a diskutovat o nich v semináři, kde budou zároveň využívat znalosti získané z četby k analýze textů (novinových článků, reportáží, televizních diskuzí atd.).

???? Sylabus a podrobné informace o předmětu.