Návratnost hodnocení letního semestru 61.9 %

Do studentského hodnocení výuky v letním semestru 2016/2017 jste se aktivně zapojili a my si toho ceníme. Dosáhli jsme nejvyšší návratnosti z celé FF UK (61.9 %) a jako jediní jsem tak měli návratnost nad 60 %. Cenné jsou pro vás však především vaše komentáře, které jsme si důkladně pročetli. A kdybychom to měli shrnout do jedné věty: Máte pravdu!

Děkujeme za vaši otevřenost. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá. A pokusíme se to příště udělat lépe.

Výsledky studentského hodnocení LS 2016/2017

Rozcestník studentského hodnocení FF UK

Letní provoz oboru 2017

Během letních měsíců, tj. od 3. 7. do 3. 9. 2017, čerpáme všichni dle opatření děkana dovolenou. V tomto období nejsou proto vyučující k zastižení ve svých obvyklých konzultačních hodinách a není jejich povinností reagovat na emaily. Buďte k nám prosím proto ohleduplní a respektujte, že nemusíme být online. 😱 Provoz oboru je v letních měsících významně omezen, veškeré konzultace probíhají výhradně po předchozí domluvě.

Upozorňujeme, že je omezen i provoz sekretariátu ÚISK, sledujte prosím aktuality na jeho stránkách, zjm. pokud k 31. 7. 2017 plánujete odevzdat svoji závěrečnou diplomovou práci.

👉 Na co nezapomenout před odevzdáním závěrečné práce? 👈
Opatření rektora č. 13/2017, které striktně stanovuje v jakých formátech (PDF/A-1a nebo PDF/A-2u) musí být práce v elektronické podobě vložena do systému. 📖 #Vypracování diplomové práce

Užijte si krásné léto. 🏊 🏃 🤸

Smart café: Děti vs. digitální technologie

22. června od 18:00 se v paláci Langhans (Vodičkova 37, Praha 1) uskuteční Smart ☕️ na téma digitálních technologií a jejich vlivu na předškolní děti.

Pozvání přijaly americká profesorka Rachel Barr a předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

Vzhledem k rozdílným názorům obou aktérek se může stát, že diskuze bude skutečně ⚡️⚡️ bouřlivá. Nenechte si to ujít!

FB event

Prosím, zaregistrujte se ⏳, místa jsou omezená: Držte mi místo!

 

 

 

 

 

Ústní #SNMprijimacky 2017 prakticky

Ústní část řádného termínu #SNMprijimacky bude letos probíhat v hlavní budově FF UK na Palachově náměstí. Nicméně hlavní budova je v přijímačkovém týdnu vytížená a situaci komplikuje i probíhající rekonstrukce. Buďte k nám prosím proto shovívaví, i my jsme v této budově na návštěvě, a vezměte si s sebou jídlo, pití nebo třeba dobrou knihu, abyste si ukrátili čekání než na vás přijde řada. Případně využijte služeb bistra Mezi řádky v přízemí.

V 09:00 budou na dveře P010 (resp. P001 ve středu) vylepeny zapisovací archy a cca do 09:10 se budete moci zapsat na seznam k jedné ze zkušebních komisí. První uchazeč(ka) bude vyzkoušen(a) v 09:20. Přijďte prosím včas, abyste se mohli zapsat k jedné z komisí.

 

Pondělí 12. 6. 2017
Místnost pro zapsání na seznam P010;
zkoušení bude následně probíhat také v P011.

Úterý 13. 6. 2017
Místnost pro zapsání na seznam P010;
zkoušení bude následně probíhat také v P011.

Středa 14. 6. 2017
Místnost pro zapsání na seznam P001;
zkoušení bude následně probíhat také v P317.

Pokud jste pozvaní například na pondělí, ale termín se vám nehodí (např. protože máte zrovna SZZK), můžete přijít i jiný den (mnoho z vás se již ozvalo, že se jich to týká), jen prosím nenechávejte účast na středu pokud to není opodstatněné. Pro vás i pro nás je příjemné, když každý den přijde přibližně 1/3. Není zapotřebí o takovou změnu nijak žádat, stačí jen přijít v jiný den a zapsat se ráno na seznam.

 

Co si sebou (ještě) určitě nezapomenout vzít?

1. Občanský průkaz či cestovní pas.
2. Strukturovaný životopis (v českém/slovenském/anglickém jazyce).
3. Projektový záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů.
4. Seznam prostudované odborné literatury.
5. (Dolní díl pozvánky, pokud ho máš.)

Materiály (2. – 4.) stačí přinést jen v jednom exempláři, ale určitě vytištěné, protože jsou nedílnou součásti protokolu zkoušky a zkušební komise si je od vás vezme. Můžete si s sebou přinést i další věci, kterými byste se chtěli prezentovat, ale řečené dokumenty jsou bodovanou součástí zkoušky (viz kritéria hodnocení).