Multimediální projekty 2016/2017 ve zpětném zrcátku

Na předmětu Multimediální projekt studující nejvíce oceňují jeho praktický charakter, baví je pracovat na skutečných projektech, a mají radost, když za jejich prací je vidět nějaký výsledek. A zároveň to je zdrojem i největší kritiky, předmět je totiž sice jen simulací skutečného života, ale situace a emoce, které při něm studující prožívají jsou skutečné… a ne vždy jsou příjemné.

Věříme, že podstatná míra nezávislosti při řešení a relativní časový tlak jsou důležitými faktory, a v tomto směru neplánujeme v dalších rocích navzdory návrhům žádné změny.

ℹ️ Nabídka projektů v akademickém roce 2016/2017

 

👍 Sleduješ mě? Sledujute.cz

 

👍 Jaká je cena (tvojí) osobnosti?

 

👍 Best of studentských blogpostů

 

👍 SNMsounds

 

👍 Digitální výstavní síň projektů SNM

 

👍 SNM má chatbot? A je to lev Manovich!!!

Odevzdáváte diplomku? Zvolte správný formát!

To, že musíte diplomovou práci připravit v souladu s platnými předpisy, tak nějak vyplývá z povahy věci, někteří z vás pro to používají vzor uveřejněný na stránkách FF UK (my vám ho tedy příliš nedoporučujeme, jsou v něm chyby, a může vám nakonec spíš zamotat hlavu) – všechno podstatné z metodických pokynů je na 👉 této stránce, opravdu, stačí si ji jen pořádně přečíst.

#Zvolte správný formát

Dle opatření rektora 13/2017 je možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS Word 2007 nebo Google Docs neumí vytvořit. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu.

SIS nedovolí odevzdání dokumentů, které nesplňují standardy těchto formátů. Neponechtejte vložení dokumentů do systému na poslední chvíli, je možné, že budete muset upravit formátování.
Návod na uložení textů v povolených formátech z nejpoužívanějších textových editorů.
Z online konvertorů dostupných zdarma doporučuje studijní oddělení docuPub.

#Odevzdejte práci nejdřív elektronicky

Nejzazší termín pro odevzdání prací k zářijovému termínu je pondělí 31. 7. 2017. Ještě než práci ve dvou svázaných stejnopisech doručíte, elektronicky je v SISu odevzdejte, jinak od vás nebude převzata.

Otevírací doba sekretariátu, kam je možné práci v tištěné podobě odevzdat je uveřejněna v aktualitách na stránkách našeho ústavu. Práci je taktéž možné zaslat poštou na adresu ústavu (ÚISK FFUK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5), případně ji můžete nechat v poštovní schránce ÚISK v Jinonicích. V každém případě vás jménem naší sekretářky, Kláry Foglarové, prosíme, abyste do obálky s prací vložili i svoje telefonní číslo, na kterém budete k zastižení (pokud by snad něco nebylo v pořádku).

Digitální repozitář UK

Digitální repozitář UK v systému DSpace byl zprovozněn k 30.06.2017 a jeho uživatelské rozhraní je dostupné na URL adrese 👉 https://dspace.cuni.cz 👈. K tomuto datu obsahoval celkem 84 878 dokumentů, z čehož většinu tvoří elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, které byly do repozitáře staženy ze SIS. Nové přírůstky elektronických kvalifikačních prací jsou do repozitáře automaticky stahovány. Místem zveřejňování kvalifikačních prací je od tohoto data oficiálně 👉 Digitální repozitář UK 👈.

🙏 Uživatel repozitáře má možnost přistupovat on-line k většině dokumentů a to i bez nutnosti přihlášení. U kvalifikačních prací, které nemají přístupný plný text je jeho nedostupnost dána rozhodnutím o zneveřejnění práce. Po vypršení lhůty je možné takovou práci opět zpřístupnit v plném rozsahu.

Ústřední knihovna dále pracuje na zlepšování služeb, obsahu i grafické podoby repozitáře. Na možnosti přihlašování do repozitáře pomocí univerzitních uživatelských účtů a autentizaci uživatelů pomocí CAS, která by následně umožnila v rámci repozitáře zpřístupňovat i sbírky, které jsou vázány na přihlášení platným uživatelským účtem 😀. Pracuje rovněž na napojení citačního modulu CitacePro do záznamů jednotlivých dokumentů 😘 a také na zpřístupňování dalších typů dokumentů 🤔.

FFilda má nové logo 😱

1. července vstupuje v platnost nové logo Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, tak jak bylo postupně schváleno AS FF UK a AS UK v rámci Statusu FF UK. Toto logo je v grafické části totožné se znakem Univerzity Karlovy, odlišuje se od něj pouze doprovodným textem.

logo-ffuk

Nové logo nahradí logo stávající ve všech relevantních dokumentech a materiálech.

Většinu materiálů se starým logem, totiž těch, kde původní logo nemá vliv na jejich funkci, využijeme v rámci úspor až do jejich vyčerpání, nové budou pořizovány průběžně.

Užívání znaku a loga podléhá jednak Pravidlům jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy (📄 PDF 17 MB),  jednak pro vnitřní potřeby FF UK vznikl jednoduchý návod shrnující nejdůležitější informace, kterými se je třeba řídit. Zde jde především o využití odpovídajícího fontu, jeho velikosti a dalších detailů.