New Media Inspiration 2018

Umělá inteligence! Komu pomůže a koho zničí?

3. března 2018 9:00
Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7/2077, Praha 6

Zvýhodněné vstupné do 22. 2. 2018. Nepopásněte.

https://www.tuesday.cz/akce/new-media-inspiration-2018/program/

Na New Media Inspiration již po sedmé propojíme akademickou sféru se zástupci komerčního sektoru a odborníky z byznysu. Cílem konference je konfrontace odlišných přístupů a dílčích aspektů ústředního tématu, jímž je tentokrát umělá inteligence. Účastníky konference budou zejména vysokoškolští studenti a pedagogové ze společenských i technických oborů, podnikatelé v oblasti hi-tech i marketingu a pracovníci internetových firem.

 

Výběrové řízení ke studijním pobytům Erasmus+ na akademický rok 2018/19

Konkurz k výjezdům v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019 (letní i zimní semestr) se uskuteční v 👉 pondělí 19. 3. 2018 od 9:00 v 👉 místnosti č. 2012 v Jinonicích.

Erasmus studijní pobyty jsou určeny pro všechny studenty prezenčního i kombinovaného studia (bakalářského, magisterského i doktorského), kteří nepřekročili standardní dobu studia. Hlásit se tedy můžou studenti už od 1.ročníku bakalářského studia, a ti, kteří jsou nejpozději ve 3. ročníku bakalářského, respektive 2. ročníku navazujícího magisterského studia. V doktorském studiu je ročník neomezen, tedy vzhledem k povinnosti ukončit studium v 8. ročníku.

Kam vycestovat

V současné době patříme mezi ústavy s nejširší nabídkou destinací (vycestovat můžete od Slovenska až po Portugalsko), proto doporučujeme prostudovat nabídku všech destinací. Více informací k programu Erasmus+ naleznete na stránkách FF UK
http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/.

Informace ke konkurzu

Ke konkurzu pošlete 📝 životopis a 📝 motivační dopis (oboje na max. 1 str. A4) v jazyce studia na zahraniční univerzitě na adresu helena.lipkova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 👉 středy 14. 3. 2018 do 13:00.

Později zaslané přihlášky nebude možné z organizačních důvodů do konkurzu zařadit. Orientační pořadí ke konkurzu Vám bude zasláno nejpozději v pátek 16. 3. 2018.

V přihlašovacím mailuu, který mi budete posílat, dále uveďte následující informace:

  • jméno a příjmení,
  • ročník studia,
  • jméno univerzity, o kterou máte zájem (můžete uvést až 3, prosím o určení priorit, přičemž bude 1. nejžádanější), semestr, ve kterém byste chtěli vyjet (letní/zimní)
  • zda se jedná o Váš první či druhý (příp. třetí) výjezd v rámci Erasmus+ programu.

Každý student může během studia vyjet na Erasmus+ pobyt vícekrát za studium. Více informací včetně dalších novinek najdete na webu FF UK.

U konkurzu je nutné prokázat motivaci pro studium na dané univerzitě a také znalost jazyka, ve kterém bude výuka probíhat. Prosím, prostudujte si požadavky dané univerzity, zda vyžaduje jazykové zkoušky. Může to tak být a i to může být limitující pro Vaše přijetí na zahraniční univerzitu, bez ohledu na výsledky konkurzu na ÚISK.

Multimediální projekty 2017/2018

Představujeme vám nabídku multimediálních projektu akademického roku 2017/2018, tadáá 🎉🎉🎉.

Pokud vás některý zaujme 🤔, mluvte o něm se svými spolužáky a spolužačkami, o tom jakým způsobem byste jej chtěli nebo mohli řešit, jak byste mohli přispět k jeho úspěšnému dokončení, co byste si chtěli vyzkoušet nebo se naučit… a zformujte společný tým 💪.

Zadání projektů jsou formulována více či méně konkrétně tak, abyste mohli využít prostoru pro vlastní návrh řešení, přičemž svůj záměr můžete zkonzultovat předem i s vybraným garantem projektu.

👉 První setkání se všemi studujícími se uskuteční
👉 v pondělí 19. 2. od 12:00 v učebně 2067.

 

Detekční nástroj vzdělávacích poruch pro předškoláky

Cílem projektu je ve spolupráci s týmem TechSophia položit základy detekčního nástroje vzdělávacích poruch pro předškoláky skrze herní data (převážně věnující se kognitivním funkcím), které má TechSophia k dispozici a propojit je s dotazníky pro rodiče a učitele. Detekční nástroj a jeho výstupy pomohou učitelům i rodičům, jelikož jim ukáží jakým oblastem je zapotřebí se při rozvoji dítěte věnovat, kde jsou jeho silné a slabé stránky. Konkrétní práce na projektu zahrnuje sběr dat od cílové skupiny, design, datovou analýzu, vizualizaci dat nebo testování a vyhodnocování prototypů detekčního nástroje.

Tým: 3 – 5 osob
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: TechSophia (Tomáš Sýkora)

 

Franz Kafka’s Story starts…

Cílem projektu je navrhnout a v ideálním případě i vytvořit (s ohledem na individuální kompetence členů týmu může být výstupem projektu pouze kompletní funkční specifikace, v takovém případě je vyžadována hlubší a systematická práce s obsahem) geolokační mobilní aplikaci-průvodce věnovanou Franzi Kafkovi a různým pražským místům spojených s jeho osobností i tvorbou. V rámci řešení by tým měl prozkoumat dostupné materiály (nejen ve spolupráci s partnerem projektu) a navrhnout ideální trasu po které je možné jednotlivá zastavení objevit, resp. vytvořit jejich logickou návaznost. Projekt předpokládá promyšlenou práci s dostupným obsahem (informace o daném místě, informace z Kafkových textů, fotografie a další materiály, vzpomínky současníků F. K., předměty a dokumenty atd.) a jeho uvádění do souvislostí.

Tým: 3 – 6 osob
Garant projektu: Marta Kolárová
Odborné konzultace: ÚČL AV ČR (Petra Večeřová)

 

Mám oči jen pro Škodu Auto

Cílem projektu je ve spolupráci s partnerskou společností pracující pro Škodu Auto navrhnout řešení, které přitáhne pozornost návštěvníků veletrhu k výstavnímu stánku a podpoří jejich pozitivní zážitek z návštěvy. Projekt představuje výzvu zejména v tom, aby tým navrhl gamifikaci výstavního stánku tak, aby byl projekt proveditelný (ideálně vytvořit funkční prototyp) a dokázal přitáhnou vhodným způsobem více pozornosti. Základní formou mohou být prvky rozšířené či augmentované reality. Škoda Auto skrze svoji partnerskou společnost dodává pouze poradenskou podporu (nikoliv programátory), projekt proto klade zvýšené nároky na předchozí zkušenosti studujících a vlastní proveditelnost projektu (např. je zapotřebí počítat s dostupným hardwarem na straně návstěvníků i samotného stánku).

Tým: 3 – 6 osob
Garant projektu: Vít Šisler
Odborné konzultace: Škoda Auto (skrze E4T, Lukáš Matějka)

 

Filtruji, tedy jsem!

Cílem projektu je navrhnout a v ideálním případě i provést (s ohledem na individuální kompetence členů týmu může být výstupem projektu pouze kompletní funkční specifikace – praktické řešení je ovšem vysoce upřednostňováno, v takovém případě je vyžadována hlubší a systematická práce s obsahem) redesign webových stránek platformy SMARTdudlik tak, aby na hlavní stránce fungoval aktivní filtr aplikací a byla tak umožněna i větší pružnost článků; koncepční možnost filtrování je naprosto klíčová (srov. www.commonsensemedia.org) a po celou dobu projektu musí stát v centru pozornosti týmu.

Tým: 3 – 5 osob
Garant projektu: Michaela Slussareff
Odborné konzultace: SMARTdudlik

 

Spojení města, místa a mýtu v Hybernské

Cílem projektu je spojit téma města, jeho historie, vrstev a magnetismu v konkrétním místě, dynamicky se rozvíjejícím kampusu Hybernská, prostřednictvím zvoleného řešení (nabízí se možnost využití augmented reality, VR, geolokační aplikace apod.). Projekt nabízí prostor pro velkou kreativitu a možnost přizpůsobit řešení doslova na míru místu i vztahu k instituci, zároveň ovšem klade nároky na konkrétnost řešení (jedním ze specifik na tým kladených je koncepční definování výsledného produktu, které tým musí doručit nejpozději po osobní návštěvě kampusu Hybernská). Umělecky laděnému projektu dodává mystický rozměr podtéma Město a jeho mýty (jež vychází ze souvisejícího projektu Divná místa) a odkazy k Pérákovi, Golemovi či některé ženské superhrdince/femme fatale.

Tým: 3 – 6 osob
Garant projektu: Dita Malečková
Odborné konzultace: FF UK (Kateřina Svatoňová)

 

Centrum Borise Němce online

Cílem projektu je prozkoumat a informovat o moderních dějinách Ruska a jeho současnosti. Má být ideálně rozkročen mezi akademickým světem a jeho všelidovou popularizací. Technicky jde o vytvoření a nasazení celé webové prezentace (běžící na WordPress), návrh informační architektury a vytvoření základního komunikačního manuálu pro budoucí správce prezentace. Projekt vyžaduje alespoň částečnou předchozí znalost problematiky a schopnost koncepčně prezentovat seriózní informace poutavým způsobem.

Tým: 3 – 5 osob
Garant projektu: Josef Šlerka
Odborné konzultace: FF UK (Východoevropská studia, Marek Příhoda)

#SNMtalks v sobotu 17. února 2018

Přijďte si poslechnout skvělá pecha kucha vystoupení našich studujících, co dělají když nejsou ve škole? Jaké jsou jejich zkušenosti? Čemu se od nich můžete naučit…

ℹ️ Nová témata, motivovaní řečníci, osvěžení a kouzelník.

👉 https://www.facebook.com/events/149721599150692/

 

=== PROGRAM ===

14:05 přivítání na #SNMtalks

14:10 Lezenie – po skalách smerom hore (Nina Kodhajová)
14:20 Knihovna – místo, kam se rádi vracíte (Tereza Garamszegi)
14:30 Urban legends a hoaxy v českých ulicích i na internetu (Pavlína Plecitá)
14:40 Miró & Mondrian : jedním tahem (Aneta Birnerová)
14:50 🎥 Pionýr (Jan Kryšpín)

15:00 – 15:10 PŘESTÁVKA

15:10 Photoshop s umělou inteligencí (Richard Kabilka)
15:20 🎥 K čemu je dobrý těsnopis? (Pavel Samec)
15:30 Od průšvihu k lovebrandu (Nina Adamcová)
15:40 🎥 Sebeprezentace na sociálních sítích a její vliv na motivaci jedinců provozujících CrossFit (Dorota Štenclová)
15:40 Babské reči (Ľubica Stančíková)

15:50 – 16:10 PŘESTÁVKA

16:10 Sledováni na každém kliku (Adam Smuž)
16:20 {X} tipů, jak designovat edukační appku (Miroslav Brousil)
16:30 Jak se stát lepším fotografem na instagramu? (Tereza Srbová)
16:40 Proč si platím Apple Music, když miluju Spotify? (Daniel Šlahař)
16:50 🎥 LOLcats (Kristýna Hněvsová)

17:00 – 17:10 PŘESTÁVKA

17:10 🎥 Praxe jako příležitost (Lukáš Ther)
17:20 Než bude příliš pozdě! (Tomáš Sýkora)
17:30 O čem mluvím, když mluvím o učitelství (Sandra Feyglová)
17:40 Na co se těšit v roce 2018 (Eliška Dokoupilová)

18:00 🖤🖤🖤 #SNMbeer začíná

19:00 🎉 vyhlášení nejlepšího #SNMtalk

 

=== PODROBNÝ PROGRAM ===

Lezenie – po skalách smerom hore (Nina Kodhajová)
Je to životný štýl, plný adrenalínu a dobrodružstva. Kto sú najväčšie lezecké superstars dnešnej doby, prečo to ľudia robia, čo k tomu treba a ako nám dokáže lezenie pomôcť prekonávať samých seba, Vám predstavím pri rozprávaí o základných zaujímavostiach o tomto populárnom, no stále neznámom športe.


Knihovna – místo, kam se rádi vracíte (Tereza Garamszegi)
Prostřednictvím své prezentace bych ráda ukázala tradiční pojetí knihovny jako instituce poskytující přístup k informacím v novém světle.


Urban legends a hoaxy v českých ulicích i na internetu (Pavlína Plecitá)
Lidé vynikají schopností vymýšlet příběhy těch nejrůznějších žánrů a obsahů. Důkazem toho jsou také současné městské pověsti, které se šíří ulicemi našich měst i sociálními sítěmi. Cílem vystoupení je představit urban legends a internetové hoaxy jako součást lidové tvořivosti a naší každodennosti.


Miró & Mondrian : jedním tahem (Aneta Birnerová)
Od detailní realistické malby krajinek na objednávku až po syté barvy a jednoduché linie abstraktních obrazů. Cesta, již absolvovalo mnoho velkých malířů 20. století. Vydejme se po ní po boku dvou z těchto velikánů evropské malby, Juana Miróa a Pieta Mondriana, a objevme stěžejní rozdíly v jejich dílech.


Pionýr (Jan Kryšpín)
„Pionýr ještě existuje? To jsou nějací malí komunisti?“ O historii a o tom, co dnes Pionýři dělají se dozvíte z přednášky Jana Kryšpína.

 

Photoshop s umělou inteligencí (Richard Kabilka)
Algoritmy, automatizace, AI a přehodnocení moderní role grafického designéra. Jaký je potenciál počítačově generované grafiky v blízké budoucnosti? Jaký bude možný dopad na obor? Kontemplace techno-utopie v odvětví kde se potkává technologie s uměním.


K čemu je dobrý těsnopis? (Pavel Samec)
Prezentace má za cíl obeznámit posluchače s těsnopisem, vysvětlit pojem, ukázat několik těsnopisných soustav a předložit možnosti jeho využití.


Od průšvihu k lovebrandu (Nina Adamcová)
Základy krizové komunikace, díky kterým zvládnete nejen marketingový přešlap vaší značky, ale i třeba promeškaný deadline ve škole nebo zapomenuté narozeniny vaší holky.


Sebeprezentace na sociálních sítích a její vliv na motivaci jedinců provozujících CrossFit (Dorota Štenclová)
Prezentace představuje CrossFit, jeho přítomnost v online prostředí a sebeprezentaci CrossFitových atletů na sociálních sítích. Zabývá se motivy ke sdílení příspěvků a také ukazuje, zda mají příspěvky sdílené za účelem sebeprezentace pouze negativní dopady nebo mohou mít i pozitivní vliv na motivaci.


Babské reči (Ľubica Stančíková)
Žena, matka, manželka, vedkyňa, umelkyňa, aktivistka alebo len karieristka? Nakoľko citlivý je náš jazyk, keď sa bavíme o ženách a o ich kariére? Tieto a ďalšie otázky si zodpovieme na dátach z pilotnej štúdie skúmajúcej spôsob, akým sa o ženách píše v najznámejšej online encyklopédii.

 

Sledováni na každém kliku (Adam Smuž)
Při návštěvě takřka libovolného webu stáhneme kromě obsahu dané stránky i celou řadu skriptů z jiných domén. Ty mohou sledovat náš pohyb napříč celým internetem. Jak fungují? K čemu mohou být získaná data využita? A kdo sbírá nejvíce dat? To vše se dozvíte.


{X} tipů, jak designovat edukační appku (Miroslav Brousil)
Vytvořit edukační aplikaci je těžké. Vytvořit dobrou edukační aplikaci je téměř nemožné. Jaké otázky si musí designér zodpovědět než se vykreslí první pixel?


Jak se stát lepším fotografem na instagramu? (Tereza Srbová)
Prezentace se věnuje praktikám, které by měly fotografii posunout na úroveň, díky níž nejen poví svůj příběh, ale bude působivá a bude mít větší potenciál k sociální interakci. Provedu vás hlavními otázkami počínaje světlem, přes kompozici až po tu nejlepší aplikaci na úpravu.


Proč si platím Apple Music, když miluju Spotify? (Daniel Šlahař)
Pohled do duše nadšeného i zoufalého milovníka hudby, který dennodenně objevuje novou hudbu, ale marně hledá ideální streamingovou platformu splňující všechny jeho podmínky a je tak ochotný používat službu, která není ani zdaleka tak dokonalá a zajímavá jako konkurence.


LOLcats (Kristýna Hněvsová)
Každý zná internetové memy s kočkami. Kde ale vznikly a proč si získaly naše srdce? Je to jen nekomplikovaná kratochvíle, nebo se pod nimi skrývá i něco víc? Krátký exkurz do říše veselých, bizarních a mnohokrát opakovaných obrazů.

 

Praxe jako příležitost (Lukáš Ther)
Hned ze začátku jsem při hledání vhodné praxe chtěl tuto příležitost využít naplno. Věřím, že se tak i stalo a zpětně si uvědomuji důležitost svého rozhodnutí. Na základě této zkušenosti chci všem doporučit, aby si vybrali takovou praxi, která bude stát za to – i kdyby to mělo přinést nějaké komplikace.


Než bude příliš pozdě! (Tomáš Sýkora)
Základy pro učení jsou položeny ještě předtím, než dítě nastoupí do školy. Každé dítě je jedinečné. Některé potřebují dopomoc v určitých oblastech rozvoje, aby nemusely ve škole čelit potížím. Je možné potenciální problémy včas odhalit díky využití IT expertního systému?


O čem mluvím, když mluvím o učitelství (Sandra Feyglová)
Příspěvek o tom, proč by studenti a studentky nových médií měli přemýšlet nad školou, vzděláváním a svými vyučujícími z jiné než studentské perspektivy. (A taky o tom, v čem měl Seneca pravdu a v čem se Lenin spletl.)


Na co se těšit v roce 2018 (Eliška Dokoupilová)
Rok 2017 možná nebyl tím nejlepším. Když už jsme si oddechli, že ho máme za sebou, začíná rok, ve kterém přijdeme o další kus Antarktidy, naše bezpečí bude záviset na Kimově emoční stabilitě a na plátno se vrátí „Padesát odstínů“. Prezentace Vám připomene, že i v roce 2018 se máme na co těšit, abychom optimističtěji odstartovali letní semestr.