Call for Research Projects: Na viděnou II.

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje druhý ročník konference Na viděnou, jenž navazuje na úspěšné mezioborové setkání uskutečněné v říjnu 2017 (nahlédněte do fotogalerie z konference a sledujte příspěvky ve video archivu).

Program si klade za cíl přivést dohromady odborníky a badatele z oblasti společenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe ke vzájemnému seznámení se s aktuálně rozvíjenými mezioborovými výzkumnými projekty, které se týkají studia obrazu a fenoménů historické i současné vizuální kultury.

konference o výzkumu a spolupráci na poli studia obrazu a vizuální kultury

Deadline: 31. 5. 2018
Kontaktní adresa: tereza@fresh-eye.cz

Více informací: http://fresh-eye.cz/konference/

Journal of Interactive Media (JOINME)

Na Teorii interaktivních médií v Brně (při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) nově vydávají JOINME, recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. Časopis vychází v elektronické podobě a je skvělou příležitostí publikovat svůj odborný text, studující se mohou obrátit přímo na vyučujícího Adama France nebo garantku oboru Janu Horákovou.

Adresa časopisu: http://joinme-muni.cz

Facebook: https://www.facebook.com/JOINMEmagazine

👉 Uzávěrka podzimního čísla je 15. září 2018.

👉 Uzávěrka jarního čísla potom 28. února 2019.