Tak trochu jiná praxe: co se můžete naučit při učení na letní škole

Druhou povinnou praxi mi bylo umožněno splnit na Letní žurnalistické škole Karla Havlíčka Borovského (LŽŠ), kam jsem čtyři roky jezdila sama jako studentka a poté jsem se připojila k organizačnímu týmu coby lektorka. Zatímco první rok lektorování jsem ale věnovala spíše organizačním záležitostem ve skupině Tisk, druhý rok jsem spolu s kolegyní měla na starost skupinu Nová média. Moje praxe pak spočívala v přípravě programu pro studenty před a během konání letní školy a pomoc s organizací. Letní žurnalistická škola probíhá každé léto třetí týden v srpnu v Havlíčkově Brodě a je určená pro studenty středních a vysokých škol, kteří mají zájem o žurnalistiku a rádi by si tuhle práci vyzkoušeli v praxi. Každý ze studentů má na výběr mezi skupinami Tisk, Nová média, Rádio, Televize, Marketing & PR a Foto. Ve skupinách se studenti s jedním či dvěma lektory věnují základům každé z činností a dostávají úkoly z praxe, odpoledne a večer je pak čekají vždy dvě tematické přednášky se zajímavými osobnostmi – v minulosti LŽŠ navštívili třeba Václav Havel, Magda Vašáryová, Pavla Holcová, nebo Martin Veselovský.

 

Mým úkolem bylo připravit program a úkoly během týdne tak, aby se studenti skupiny Nová média mohli co nejvíce seznámit s postupy, které používají novináři při své práci v rámci nových technologií, věnovali jsme se ale i sociálním sítím a také tématu fake news, ověřování informací a postupů při práci s nimi. Každý ze studentů měl zároveň za úkol napsat během týdne několik článků pro online verzi místního Deníku nebo web Vysočina News, a také si zkusil správu facebookového a instagramového účtu LŽŠ. První a druhý den jsme s kolegyní Lucií Pátkovou věnovaly především představení hlavních zásad při psaní webových textů a pomáhaly jsme studentům s výběrem vlastních témat. Nejoblíbenějším formátem byly rozhovory s hosty jak v rámci skupiny (např. s Filipem Rožánkem) tak těch hlavních přednášek jako byl Martin Veselovský, který byl mezi studenty asi nejpopulárnější. Já jsem si pro studenty připravila prezentaci o fake news, jak je rozpoznat, co sledovat a snažila jsem se jim předat nejrůznější tipy nebo příklady, které by mohli využít v praxi. Při přípravě jsem čerpala z předmětu Dezinformace, fake news a hoaxyPavlou Holcovou a Josefem Šlerkou, který jsem v minulosti na StuNoMe absolvovala. Testovali jsme tedy se studenty, jak lze například ověřit původ fotky, vyhledat konkrétní místo nebo pracovat s různými platformami při ověřování zdrojů.

Vzhledem k tomu, že týden na LŽŠ bývá velmi krátký zvlášť s ohledem na to, kolik informací, přednášek a „networkingu“ studenti zažijí, zdaleka nebyl čas na všechno a tak jsme se věnovali hlavně tomu, co studenty zajímalo nejvíc. Z oblasti fake news to nebylo ani to, jak přesně je poznat na internetu, protože většina z nich přijela na LŽŠ už s hlubším zájmem o média, ale spíše jak vést debatu na podobná témata se svými blízkými a přáteli. Z ostatních témat je pak nejvíce bavili a zajímali postupy, jak tvořit zajímavý obsah pro online profily nebo jak získat co nejvíce reakcí aniž by sklouzli k bulvárnosti. Celý ten týden byl zároveň velká škola pro mě – poprvé jsem totiž tímto způsobem „vedla“ lidi jen o pár let mladší než já. Nejtěžší pro mě bylo zjistit a rozpoznat, co studenty zajímá nejvíc, jak jim můžu předat co nejvíce ze svých zkušeností a tipů a jak jen něco nepřednášet, ale aktivně je vtáhnout do tvorby celého programu. Nakonec jsem přišla na několik tipů, které mi pak zbytek týdne ulehčily a výrazně zlepšily – jako třeba, že začínat každý den malou poradou se studenty, rekapitulací předchozího dne a plánu, co nás čeká v den aktuální, je skvělé pro to, abychom všichni hned od rána pracovali co nejefektivněji. Z LŽŠ jsem tak odjížděla (lépe řečeno do Prahy jsem přijela) s telefonem plným poznámek toho, co bych v příštím ročníku ráda vylepšila nebo udělala jinak, a znovu jsem zjistila, že člověk se opravdu některé věci nejlíp naučí tím, že je předává někomu jinému.

👉 Stáhněte si prezentaci v mého vystoupení na Jinonicých informačních pondělích.

Nina Adamcová, Studia nových médií

MATLAB a Simulink

Univerzita Karlova je vlastníkem Total Academic Headcount (TAH) licence pro MATLAB, Simulink a doplňkové produkty. Studující mohou tyto produkty používat pro výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat si produkty na soukromé počítače, a to v neomezeném množství.

MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. Poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.
Simulink je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat.

Otevřená architektura MATLABu a Simulinku vedla ke vzniku knihoven funkcí a bloků, nazývaných aplikační knihovny, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech. Další skupinu tvoří soubor nástrojů Polyspace, určený pro detekci run-time chyb, ověření správnosti programového kódu a certifikaci.

👉 Postup získání licence a instalace je specifikován na stránkách ÚVT.

Produkty dostupné pro univerzitu

MATLAB, Simulink a další produkty jsou dostupné pod TAH licencí pro celou univerzitu. Aplikační oblasti zahrnují:

 • MATLAB

 • Simulink

 • 5G Toolbox

 • Aerospace Blockset

 • Aerospace Toolbox

 • Antenna Toolbox

 • Audio System Toolbox

 • Automated Driving System Toolbox

 • Bioinformatics Toolbox

 • Communications System Toolbox

 • Computer Vision System Toolbox

 • Control System Toolbox

 • Curve Fitting Toolbox

 • Data Acquisition Toolbox

 • Database Toolbox

 • Datafeed Toolbox

 • Deep Learning Toolbox

 • DSP System Toolbox

 • Econometrics Toolbox

 • Embedded Coder

 • Filter Design HDL Coder

 • Financial Instruments Toolbox

 • Financial Toolbox

 • Fixed-Point Designer

 • Fuzzy Logic Toolbox

 • Global Optimization Toolbox

 • GPU Coder

 • HDL Coder

 • HDL Verifier

 • Image Acquisition Toolbox

 • Image Processing Toolbox

 • Instrument Control Toolbox

 • LTE HDL Toolbox

 • LTE System Toolbox

 • Mapping Toolbox

 • MATLAB Coder

 • MATLAB Compiler

 • MATLAB Compiler SDK

 • MATLAB Report Generator

 • Model Predictive Control Toolbox

 • Model-Based Calibration Toolbox

 • OPC Toolbox

 • Optimization Toolbox

 • Parallel Computing Toolbox

 • Partial Differential Equation Toolbox

 • Phased Array System Toolbox

 • Polyspace Bug Finder

 • Polyspace Code Prover

 • Powertrain Blockset

 • RF Blockset

 • RF Toolbox

 • Risk Management Toolbox

 • Robotics System Toolbox

 • Robust Control Toolbox

 • Signal Processing Toolbox

 • SimBiology

 • SimEvents

 • Simscape

 • Simscape Driveline

 • Simscape Electronics

 • Simscape Fluids

 • Simscape Multibody

 • Simulink 3D Animation

 • Simulink Check

 • Simulink Code Inspector

 • Simulink Coder

 • Simulink Control Design

 • Simulink Coverage

 • Simulink Design Optimization

 • Simulink Design Verifier

 • Simulink Desktop Real-Time

 • Simulink PLC Coder

 • Simulink Real-Time

 • Simulink Report Generator

 • Simulink Requirements

 • Simulink Test

 • Spreadsheet Link

 • Stateflow

 • Statistics and Machine Learning Toolbox

 • Symbolic Math Toolbox

 • System Identification Toolbox

 • Text Analytics Toolbox

 • Trading Toolbox

 • Vehicle Network Toolbox

 • Vision HDL Toolbox

 • Wavelet Toolbox

 • WLAN System Toolbox

S licencí MATLAB TAH získaváte přístup i k těmto službám:

👉 Postup získání licence a instalace je specifikován na stránkách ÚVT.

Multimediální projekty 2018/2019

Představujeme vám nabídku multimediálních projektů akademického roku 2018/2019, jůůůůů 🌟🌟🌟. Máme z ní opravdu velkou radost 👍.

Pokud vás některý zaujme 🤔, mluvte o něm se svými spolužáky a spolužačkami (ideálním místem je oborový hub 🎓), o tom jakým způsobem byste jej chtěli nebo mohli řešit, jak byste mohli přispět k jeho úspěšnému dokončení, co byste si chtěli vyzkoušet nebo se naučit… a zformujte společný tým 💪. Bez něho se neobejdete 👻!

Zadání projektů jsou formulována více či méně konkrétně tak, abyste mohli využít prostoru pro vlastní návrh řešení, přičemž svůj záměr můžete zkonzultovat předem i s vybraným garantem projektu.

👉 První setkání se všemi studujícími se uskuteční
👉 v pondělí 18. 2. od 12:30 v učebně 2067.

 

E-learning – „mikrovidea“

V současné době je připravován e-learningový kurz pro úředníky státní správy, který by měl položit základy jejich bezpečnému informačnímu chování a do jisté míry i přispět ke zvýšení jejich digitálních kompetencí. Tímto kurzem projde více než 50 000 úředníků z různých ministerstev, úřadů a jiných institucí. NÚKIB se snaží, aby tento kurz nebyl příliš teoretický, ale odpovídal každodenní realitě, pohyboval se spíše v aplikační rovině a poskytoval rady, tipy či doporučení. Aby problematika této cílové skupině byl co možná nejvíce přiblížena, kurz bude doplněn sadou atraktivních „mikrovideí“, která budou zachycovat každodenní situace a aktivity (práce s e-mailem, pohyb po budově atp.) a znázorňovat rizika / hrozby, které z nich mohou vyplývat. Úkolem pro tým projektu je kompletní tvorba těchto mikrovideí. Jedno takové video bude dlouhé od půl minuty do jedné minuty, mělo by být hrané a mělo by obsahovat jednu scénu či krátký dialog. Videí bude v součtu zhruba patnáct a budou otevírat tematické celky kurzu – jejich obsah bude tým definovat společně se zadavatelem.

Tým: 3-4 osoby
Garant projektu: Michaela Slussareff
Odborné konzultace: Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost

 

SNMxVýluka

Podle kvalifikovaných odhadů je na trhu cca 20 – 40 tisíc mladých lidí, které by bavilo učit, ale z mj. protože učitelká profese ztratila na respektu i společenském uznání, věnují se raději něčemu jinému. Cílem projektu je navrhnout a realizovat multimediální řešení zatím blíže nespecifikované formy zatrakviňující učitelské povolání: ukázat ne jen nutně „mladým“, že učitelství je sexy, a nahlodat je k přemýšlení, jestli to není to, čemu se chtějí věnovat. Od týmu se vyžaduje nejen vysoká míra kreativity, ale i sebedisciplíny, jelikož odborné konzultace jim nabídnou zjm. služby ďáblova advokáta, svůj návrh budou muset být schopni nejen vymyslet, ale i podložit relevantními argumenty a nezamotat se přitom do sítí jich existujícíh iniciativ a konkurence kampaní pedagogických fakult. V rámci projektu je tak důležitá, jak úvodní intenzivní brainstormingová fáze, tak následné vlastní provedení; na výsledný produkt jsou totiž vysoké nároky a současné společenské klima jej podrobí kritickému drobnohledu.

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: Ondřej Trhoň, Sandra Feyglová

 

Digitální stopa

Cílem projektu je vytvořit interaktivní výukový modul, který pomůže žákům
 1. stupně ZŠ (4. – 5. třída) uvědomit si nástrahy internetu, pochopit existenci jejich digitálních stop a položit tak základy jejich bezpečnému informačnímu chování. V současnosti existuje výukový modul pro starší žáky, ale cílem je mít k dispozici verzi i pro mladší. Obsah modulu pro starší žáky je založený na typickém příběhu, kdy dívka ve fungujícím vztahu pošle intimní fotografie svému příteli, ale protože se jejich vztah pokazí, tyto fotky jsou zneužity stejně jako běžně dostupné informace na sociálních sítích. Dotýká se tedy témat jako sexting, kyberšikana atp. Žáci pak v tomto modulu aktivně pracují
 s různými zdroji informací, příběhem postupně procházejí a uvědomují si tak zranitelnost své osoby za využití sociálních sítí a svých digitálních stop. Varianta pro mladší žáky může být odlišná, může mít jinou dějovou linku i obsah – kreativitě a vlastní iniciativě se meze téměř nekladou. Jednou z mála podmínek však je, aby finální produkt byl vytvořený v Moodlu na základě dostupných pluginů a dalších běžně dostupných nástrojů. Tento modul v terénu reálně využívá Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost spolu se sdružením CZ.NIC.

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Michaela Slussareff
Odborné konzultace: Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost

 

Videopozvání ergoterapeutů do ČR

Pro propagaci evropské ergoterapeutické konference COTEC-ENOTHE Prague 2020 (www.cotec-enothe2020.com), kterou za Českou republiku pořádá Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) a je pod záštitou děkana 1. Lékařské fakulty UK, zúčastní se jí cca 1000 lidí, jazykem konference je angličtina, je zapotřebí navrhnout a vyrobit videospot – pozvánku, která české ergoterapeuty, konferenci, Prahu a ČR bude reprezentovat v říjnu tohoto roku na ENOTHE meetingu v Aténách (následně bude využito v dalších kanálech jako FB či TW). Cílem videa je především zaujmout a pozvat lidi na konferenci. Zároveň ukázat nejen krásy Prahy, ale i jak vypadá ergoterapie v ČR. Zadavatel nechce uniformní agenturou vytvořené video, spíše něco kreativního. Něco co zaujme nejen lidi s dlouhou praxí, ale i studenty, protože studentská sekce je důležitou součástí konference. Jako inspirace může posloužit video od francouzské asociace (ANFE) na světovou konferenci WFOT 2022 v Paříži (omluvte kvalitu videa – začíná cca v čase 16:30 – 20:00, http://ow.ly/mr7H30kbjZy), prezentované na WFOT 2018 v Kapském městě.

Tým: 3-4 osoby
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: Zuzana Rodová

 

Zapomenutá válka – design webového rozhraní pro interaktivní filmový projekt

Projekt Zapomenutá válka přináší svědectví o téměř pět let trvajícím válečném konfliktu na východní Ukrajině. Cílem projektu je spolu se zadavatelem, režiserém Zdeňkem Chaloupkou a producentkou Zuzanou Tichou, vytvořit design webového rozhraní pro co nejkomplexnější prezentaci tématu – skrze ni rozhýbat diváka a jeho motivaci, zapojit ho, snad mu i umožnit stát se součástí řešení. Výchozím prezentačním médiem zůstává film (a jeho estetika), na který budou navazovat další techniky (texty, grafy, vizualizace, hry atd.). Realizace projektu zahrnuje sběr podnětů od zadavatelů a jejich kreativní transformaci v konkrétní dějové a tematické linky, definování konkrétních cílů a konečně i vytvoření prototypu bohaté a mnohovrstevnaté webové prezentace.

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Nina Wančová
Odborné konzultace: Zuzana Tichá (PINK, FAMU), Zdeněk Chaloupka (FAMU)

 

Co nabízí digitální archiv NK pro výzkum Digital Humanities?

Národní knihovna soustavně a systematicky digitalizuje obrovské množství dokumentů (aktuálně je přibližně ve čtvrtině plánu) a nabízí je k dalšímu využití pro vědecké účely badatelům, v jejích možnostech již ovšem není ukázat vědcům a odborné veřejnosti, jaké zajímavé otázky si lze nad těmito daty pokládat… Cílem projektu je prostřednictvím spojení dohledaných zahraničních projektů (praktické příklady realizovaných projektů digital humanities nad sbírkami) a seznámení se s rozsahem, strukturou a obsahem digitalizovaných sbírek Národní knihovny navrhnout (a vybrané příklady dovést do úrovně prototypu), co by se s těmito daty dalo dělat na úrovni vědecko-výzkumných institucí. Projekt prověří jak schopnost kritického myšlení týmu, stejně jako kreativního přístupu k datům a technikám digital humanities. Od týmu se očekává, že se mj. s vervou vydá přímo do knihovny a vše si na místě vyzkouší, se vším se důkladně seznámí, knihovna jim na oplátku umožní de facto neomezený přístup k veškerému shromážděnému dědictví a nabídne podporu pro práci s nimi.

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: NK, Barbora Drobíková, Jindřich Marek

 

O srdce Fráni Šrámka: festivalová hra

Festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka se letos bude v malebném městečku v Českém Ráji konat již po třiašedesáté, a to 29. června až 6. července 2019. Každoročně se tam odehraje řada přednášek, autorských čtení, divadelních představení a koncertů. Někteří o festivalu říkají, že je to takový letní tábor pro dospělé. Novinkou letošního ročníku bude právě celotáborová hra. Její návrh a komplexní vytvoření je cílem projektu. Účastníci festivalu budou mít možnost v on-line i off-line prostředí řešit úkoly, hledat indicie, doplňovat tajenku, snažit se přijít na šifru… kreativitě meze klade pouze realizovatelnost, která je v rukou týmu. Projekt potřebuje někoho, koho baví gamifikace, kdo umí vymýšlet šifrovačky, kdo sám nějakou celotáborvou hru zažil a nebojí se podniknout do Sobotky výlet, seznámit se s jejími reáliemi na vlastní kůži. Zadavatel by rád, aby připravovaná hra byla literární – letošním zastřešujícím tématem ročníku je drama a vztah mezi literaturou a divadlem, nabízí se také ovšem možnost gamifikovat životní příběh soboteckého básníka Fráni Šrámka a jeho textů.

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: Eva Marková

 

Abeceda peněz

Cílem projektu je ve spolupráci s partnerskou organizací pracující pro Českou spořitelnu navrhnout řešení gamifikace vzdělávání finanční gramotnosti na Základních školách (během výuky) a zpracovat jej do fáze odpovídající prototypu. Řešení by mělo být dobře škálovatelné (šiřitelné a přenositelné) napříč českými ZŠ. Hlavní výzvou projektu je uspokojení dvou hlavních zainteresovaných stran – učitelů a žáků. Přístup učitelů ke vzdělání v oblasti finanční gramotnosti je různý, pro učitele by tedy mělo být řešení jasně a rychle pochopitelné a využitelné ve výuce (na druhém stupni má učitel na toto téma k dispozici cca 2-3 vyučovací hodiny). Žáci chtějí aby výuka byla zábavná a zážitková. Důležitá je realizovatelnost konceptu v prostředí školy (dostupné jsou: třídní počítač, dataprojektor, mobilní zařízení žáků, internet, návštěva odborníka z banky je omezená).

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: Petr Zavadil

SNMtalks #3

Přijďte si poslechnout skvělá pecha kucha vystoupení našich studujících, co dělají když nejsou ve škole? Jaké jsou jejich zkušenosti? Čemu se od nich můžete naučit… Už potřetí 🙏.

Nová témata, motivovaní řečníci a spousta inspirace 🖤.

👉 https://fb.com/events/281579395866051/

Večer bude následovat #SNMbeer🍺🍺🍺 u Rudolfina.

 

=== PROGRAM ===

14:05 přivítání na #SNMtalks

14:10 Jak se ~ mění v 0 a 1 (Matěj Malecha)
14:20 Proč je dobré vědět, že plast je skvělý (Markéta Mikšovská)
14:30 Jak a proč skočit z letadla, které nehoří (Jiří Logojda)
14:40 Zabije nás všechny umělá inteligence? (Radka Fléglová)
14:50 Co dělám v životě? A co děláš ty? (Anežka Pajgrtová)

15:00 – 15:10 PŘESTÁVKA

15:10 Co znamená poslouchat? (Aneta Martínková)
15:20 Hudebníci ve všech bytech (Vojtěch Jouza)
15:30 Silicomrades (Štěpánka Kološová)
15:40 Buzzword bingo: trendy v digitálním marketingu 2019 (Jan Hlavín)

15:50 – 16:00 PŘESTÁVKA

16:00 Vive le rap français: 5 důvodů proč si poslechnout francouzský rap alespoň jednou a se slovníkem (Julie Klimentová)
16:10 Sneakers: Investice Generace Z (Viktor Švamberk)
16:20 Tipy na nízkonákladové cestování (Darya Tsitová)
16:30 Sbírání smržů v Severní Americe (Tomáš Berný)

16:40 – 17:00 PŘESTÁVKA

17:00 Dobrovolnictví aneb co dokáže jedna hodina
 (Jana Unzeitigová)
17:10 Život s (hypotetickým) nedostatkem serotoninu (Ondřej Trhoň)
17:20 Proč dospělí jezdí na dětské tábory? (Kateřina Nejedlá)
17:30 Jak vysvětlovat mladým lidem fungování médií? (Tomáš Titěra)

17:40 Sečtění hlasů
18:00 🎉 vyhlášení nejlepšího #SNMtalk

18:30 🖤🖤🖤 #SNMbeer začíná v 🍺 u Rudolfina

 

=== ANOTACE VYSTOUPENÍ ===

Jak se ~ mění v 0 a 1
Matěj Malecha, 14:10
Empétrojky. Známe je všichni, používáme je všichni. Někteří dokonce víme, že MP3 je takzvaný „ztrátový formát“. Proč ale ke ztrátě dochází? A co se vlastně ztrácí? Můžete si to vygooglit. Nebo si o tom přečíst knížku – ano, píšou se o tom celé knížky. Anebo si můžete poslechnout stručný výklad, který se pokusí vše důležité natlačit do necelých sedmi minut. Včetně základních rozdílů mezi analogovým a digitálním zvukem. Takže se připravte, bude to fofr!

Proč je dobré vědět, že plast je skvělý
Markéta Mikšovská, 14:20
Proti plastu bojujeme na všech frontách. Ještě před časem materiál, který měl spasit svět, teď v roli viníka všech přírodních katastrof. Proti černým scénářům a drastickým fotkám už jsme ale tak nějak imunní. Abychom mohli problém řešit, je třeba vrátit se zpět k tomu, proč jsme si plast tak oblíbili. Je možné ho něčím nahradit? Existují možnosti, jak se obejít bez něj? Pojďme se podívat na to, jak by mohl vypadat spotřebitelský život bez plastů.

Jak a proč skočit z letadla, které nehoří
Jiří Logojda, 14:30
Jako malý kluk jsem chtěl být pilotem a hltal jsem dokumenty o adrenalinových sportech. Jak jsem rostl, postupně jsem jako každý postupně zapomněl nebo odsunul dětské sny bokem. Až jednoho léta jsem si řekl, že překonám všechny překážky a vyskočím z letadla. Člověk může jednoduše zkusit tandemový seskok (ve kterém ale člověk jenom visí na pilotovi) nebo to vzít do vlastních rukou a stát se parašutistou. To, co já jsem toho dne objevil, se nedá srovnat s představami nebo obavami. Vyskočit z letadla je jednodušší, než se zdá. Pojďte to zkusit.

Zabije nás všechny umělá inteligence?
Radka Fléglová, 14:40
Setkáváme se s ní denně. Ví toho už daleko víc než my, a přesto ještě neumí ani pořádně sama mluvit nebo se třeba smát. Umělá inteligence. Technologie, která se malými ale znatelnými krůčky prodírá čím dál hlouběji do našich každodenních životů. Přitom pomalu začíná ovlivňovat naše běžná rozhodnutí, a to i přesto, že často není vůbec vidět. Nabízí se tak otázka, do jaké míry má umělá inteligence vlastní hlavu a jak černá bude ve skutečnosti naše technologická budoucnost?

Co dělám v životě? A co děláš ty?
Anežka Pajgrtová, 14:50
Co jste dnes dělali? Využili jste svůj den efektivně? Můžete s čistým svědomím říct, že jste každou minutu svého dne využili naplno? Zamysleli jste se někdy, kolik času denně věnujete které aktivitou? Kolik času asi jen tak “pro-prokrastinujete”? V dnešním informačně přesyceném světě je někdy těžké se soustředit na jednu aktivitu nebo pracovat se svým časem efektivně. Rozhodla jsem se proto podrobit měsíčnímu experimentu a ve své osobní výzvě zjistit, co vlastně v životě dělám a jak se svým časem nakládám.

Co znamená poslouchat?
Aneta Martínková, 15:10
V roce 1952 americký experimentální skladatel John Cage složil legendární skladbu nazvanou 4′33″, ve které nikdo-vůbec-na-nic-nehraje. Kompozice, která se v průběhu let pro odpůrce moderní hudby stala jakýmsi meme, měla v tomto časovém úseku přimět posluchače soustředit se na neustávající okolní zvuky. A uvědomit si, že hudba je všude kolem nás, i když ji nutně nehrají právě hudebníci. Řekli vám to v hudebce? Kde má tahle úvaha kořeny? Jak s ní souvisí moderní technologie? A co že vlastně děláme, když posloucháme?

Hudebníci ve všech bytech
Vojtěch Jouza, 15:20
Máte Vážný zájem? My ano, takže jsme se v dubnu 2016 rozhodli navléct papuče, vyvalit se do gauče a zaposlouchat se do živé hudby přímo u nás doma. Cílem naší neziskovky je podpořit zájem o klasickou hudbu a spojit lidi, kteří by se jen tak nepotkali. Především skrz domácí koncerty, které jsou nezapomenutelným zážitkem pro pořadatele, hráče i posluchače. Za dva měsíce vypouštíme do světa aplikaci, díky které si může uspořádat koncert u sebe opravdu každý. I v paneláku.

Silicomrades
Štěpánka Kološová, 15:30
V temné a ne příliš vzdálené budoucnosti robo-politici odhlasovali nový zákon, podle kterého se musí ihned zlikvidovat všichni neekologičtí roboti. Dva robotí přátelé se ale vzdorovitě postaví proti útlaku a rozhodnou se bojovat v největším pekle byrokracie. Podaří se jim zvítězit nad robo-úředníky a emigrovat do sousední Retrolandie? Hru Silicomrades jsme během zimního semestru vytvářeli v rámci předmětu Vývoj počítačových her. Dozvíte se, jak vznikal příběh, vizuál i jednotlivé herní mechaniky a proč s jejím vývojem rozhodně nekončíme.

Buzzword bingo: trendy v digitálním marketingu 2019
Jan Hlavín, 15:40
Zbytečné výmysly nebo blízká budoucnost? Tato prezentace vás v rychlosti provede těmi nejdiskutovanějšími novinkami v digitální marketingové komunikaci pro nadcházející reklamní sezónu. Víc, než kterýkoliv jiný, se obor komerční komunikace zdá být náchylný k rozmanitým módám a bublinám, jež se nemusí vždy ukázat jako relevantní pro svůj hlavní účel – prodávat rozmanitou veteš. Tato vážně nevážná prezentace od nefalšovaného dělníka reklamních agentur vám pomůže vyznat se ve spletité džungli aktuálního názvosloví digitálního marketingu.

Vive le rap français: 5 důvodů proč si poslechnout francouzský rap (alespoň jednou a se slovníkem)
Julie Klimentová, 16:00
Cílem této prezentace je představit francouzský rap jako fenomén různých jazykových a kulturních kvalit. Existuje mnoho předsudků ohledně rapu a hip-hopu více či méně založených na reálných podkladech, ale také na výrazné stereotypizaci nižších společenských vrstev. Ve zkratce: 5 důvodů proč si poslechnout vybrané interprety francouzského rapu? 1. Jazyková bohatost 2. Reflexe společnosti 3. Silné narativy 4. Poetičnost a vtip 5. Inteligence.

Sneakers: Investice Generace Z
Viktor Švamberk, 16:10
V rámci prezentace nesoucí název Sneakers: Investice Generace Z proběhne na 20-ti slidech představení sneakers jako kulturního fenoménu a symbolu konzumní společnosti. Pozornost bude věnována popsání trhu, investičnímu potenciálu a inovacím které v tomto segmentu v době webu 2.0 vznikly. Téma bude uchopeno jak z pohledu výrobců, maloobchodníků tak i zákazníků. Závěrem budou postihnuta také specifika cílové skupiny která tento vývoj akcelerovala – generace Z.

Tipy na nízkonákladové cestování
Darya Tsitová, 16:20
Cílem této prezentace je ukázat možnosti, jak nízkonákladově cestovat a kde hledat ty nejlepší nabídky. Prezentace představí užitečné tipy a triky, se kterými cestování bude mnohem snazší a levnější. A dokonce i možnosti, jak cestovat prakticky zdarma. Ukážu zákoutí populárních rezervačních systémů a jak každý z nich využít na maximum a v tu správnou chvíli. Popíšu strategii, kterou se řídím při plánování svých cest s nejnižšími výdaji, ale dobrou kvalitou.

Sbírání smržů v Severní Americe
Tomáš Berný, 16:30
Cestovat a pracovat se dá různě. Někdo jezdí na farmy, někdo pracuje ve městě, někdo jde na houby. Opravdu. Jen musíte vědět, kam a kdy se tam vydat. Pak už stačí zařídit jen pár nezbytností, sebrat odvahu a vyrazit. Tak podivné věci jako houby vám můžou s trochou štěstí pokrýt cestovní náklady, ale hlavně si užijete léto v divočině a na cestách. A nebojte, je to legální. Může vás ale také roztrhat medvěd, nebo zastřelit opilý redneck.

Dobrovolnictví aneb co dokáže jedna hodina


Jana Unzeitigová, 17:00
Hodina týdně? A není to moc? Budu to zvládat? Tyhle otázky si člověk může klást, když začíná s dobrovolnictvím. Jak je to ve skutečnosti? Přijďte si poslechnout, co dobrovolnictví, konkrétně práce se seniory, obnáší a co pro někoho může znamenat „pouhá“ jedna hodina týdně. Řeknu vám o smutných i veselých chvilkách, které jsem při práci v domově pro seniory zažila, příběh o očkování plyšového medvídka a hlavně vám dám důvody, proč byste to měli taky vyzkoušet.

Život s (hypotetickým) nedostatkem serotoninu
Ondřej Trhoň, 17:10
Duševní onemocnění s sebou stále nese stigma – natož když vás trápí problém, na který klasické škatulky nestačí. Přesto pro vás mám dobrou zprávu: není to tak zlé, jak by se mohlo zdát. I když se jako já bojíte oblékání svetru, najít někoho, kdo naslouchá, není nemožné. Přijďte si poslechnout o mé cestě ze sebelítostivého blogu, do psychologické poradny až k pultu lékárny. Jedno prozradím už teď: svět je hodnější, než si myslíte a terapie není ostuda. 🙌

Proč dospělí jezdí na dětské tábory?
Kateřina Nejedlá, 17:20
Co asi může dospělé, ekonomicky i emocionálně zajištěné a fungující členy společnosti hnát do lesů, kde svou zaslouženou dovolenou tráví mezi hejny dětí a komárů? Jak to, že je to ještě ke všemu baví a naplňuje? Je dobrý nápad někomu takovému svěřit svoji ratolest? Proč by to mělo zajímat i zaryté odpůrce stanování? A má to vůbec co do činění s novými médii? Poslechněte si odpovědi založené na rozsáhlých osobních zkušenostech a skromné hrstce dat.

Jak vysvětlovat mladým lidem fungování médií?
Tomáš Titěra, 17:30
Před půl rokem jsem začal učit mediální výchovu na druhém stupni jedné pražské základky. Jak jsem se k tomu dostal? Jaké mě čekaly výzvy? A o čem se mi zdálo, než jsem se poprvé postavil před tabuli? Kromě zodpovězení těchto otázek se během šesti minut a čtyřiceti vteřin také pokusím vysvětlit, v čem podle mě mediální vzdělávání spočívá, proč je důležité si fungování médií na vlastní kůži vyzkoušet a proč nestačí jen vysvětlovat, co jsou to ty fake news.