Prezentace multimediálních projektů

Přijďte se podívat, co všechno naši studenti a studentky dovedou 😱 . Ve svých závěrečných prezentacích představí výsledky svojí celosemestrální práce 🙏💪👌, a o jakých projektech je řeč? Celkem byly v letošním roce realizovány čtyři projekty z této nabídky, a že je vskutku na co se těšit! ❤️

18:05 přivítání a úvodní slovo Josefa

18:10 👉 Digitální stopa 2.0
18:30 👉 SNMxVýluka
18:50 👉 Digitální archiv NK & Digital humanities
19:10 👉 Zapomenutá válka

19:30 závěrečné slovo a networking s pivem v ruce

Připojte se k našemu facebookovému eventu.

A především přijďte ve čtvrtek 30. 5. od 18:00 do klubu FAMU na Smetanově nábřeží 2.

 

Digitální stopa 2.0
Cílem projektu bylo vytvořit interaktivní výukový modul, který pomůže žákům
 1. stupně ZŠ (4. – 5. třída) uvědomit si nástrahy internetu, pochopit existenci jejich digitálních stop a položit tak základy jejich bezpečnému informačnímu chování. Existoval již výukový modul pro starší žáky, ale cílem bylo mít k dispozici verzi i pro mladší. Varianta pro mladší žáky má vlastní dějovou linku i obsah. Jednou z mála podmínek bylo, aby finální produkt byl vytvořený v Moodlu na základě dostupných pluginů a dalších běžně dostupných nástrojů. Tento modul v terénu reálně využívá Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost spolu se sdružením CZ.NIC, kteří byli po celou dobu odbornými partnery projektu.

SNMxVýluka
Podle kvalifikovaných odhadů je na trhu cca 20 – 40 tisíc mladých lidí, které by bavilo učit, ale z mj. protože učitelská profese ztratila na respektu i společenském uznání, věnují se raději něčemu jinému. Cílem projektu proto bylo navrhnout a realizovat multimediální řešení zatrakviňující učitelské povolání: ukázat ne jen nutně „mladým“, že učitelství je sexy, a nahlodat je k přemýšlení, jestli to není to, čemu se chtějí věnovat. V rámci projektu byla důležitá, jak úvodní intenzivní brainstormingová fáze, tak následné vlastní provedení; na výsledný produkt jsou totiž kladeny vysoké nároky a současné společenské klima jej podrobuje kritickému drobnohledu.

Digitální archiv NK & Digital humanities
Národní knihovna soustavně a systematicky digitalizuje obrovské množství dokumentů a nabízí je k dalšímu využití pro vědecké účely badatelům, v jejích možnostech již ovšem není ukázat vědcům a odborné veřejnosti, jaké zajímavé otázky si lze nad těmito daty pokládat… Cílem projektu bylo prostřednictvím spojení dohledaných zahraničních projektů a seznámení se s rozsahem, strukturou a obsahem digitalizovaných sbírek NK navrhnout a vybraný příklad dovést do úrovně prototypu, co by se s těmito daty dalo dělat na úrovni vědecko-výzkumných institucí.

Zapomenutá válka
Projekt Zapomenutá válka přináší svědectví o téměř pět let trvajícím válečném konfliktu na východní Ukrajině. Cílem projektu bylo spolu se zadavatelem, režiserém Zdeňkem Chaloupkou a producentkou Zuzanou Tichou, vytvořit design webového rozhraní pro co nejkomplexnější prezentaci tématu – skrze ni rozhýbat diváka a jeho motivaci, zapojit ho, umožnit mu stát se součástí řešení. Výchozím prezentačním médiem zůstává film (a jeho estetika), na který navazují další techniky (texty, grafy, vizualizace). Realizace projektu zahrnovala sběr podnětů od zadavatelů a jejich kreativní transformaci v konkrétní dějové a tematické linky, definování konkrétních cílů a konečně i vytvoření prototypu bohaté a mnohovrstevnaté webové prezentace.

BoB Marvan: Evoluce UX designéra

Pondělí 27. května 2019 od 14:00 do 15:45 v jinonické aule.
https://www.facebook.com/events/2175323429248134/

Zkušený UX designér a předseda Asociace UX Lukáš Bob Marvan na praktických příkladech představí evoluci designového procesu. Tedy cestu od „nápadu,“ přes vývoj až po realizaci nového produktu či služby. Přednáška odkryje, co všechno je, může a mělo by být náplní práce dobrého UX designéra nebo s ním úzce souvisejících rolí (např. UX výzkumníka) a jak se tyto nároky postupem času vyvíjely a mohou vyvíjet v blízké budoucnosti. Část přednášky se také bude věnovat představení činnosti Asociace UX.

Přednáška se koná v rámci předmětu Principy interaktivní tvorby Studia nových médií.

Medailonek: Mgr. Lukáš Marvan pracuje jako Design Thinking Lead v MSD (msd.com), přední světové farmaceutické firmě. Je součástí tzv. Discovery týmu, takže jeho každodenní rutinou jsou např. designové workshopy a jejich metodická příprava. Dříve pracoval 10 let pro Seznam.cz a pak 3 roky v AVG Technologies (nyní Avast) a má více než 10 let zkušeností v oblasti UX designu a uživatelského výzkumu. S podporou Asociace UX také navrhl a realizoval putovní výstavu „Digitální design: Pohled za pixely“ (zapixely.cz) a „Průzkum UX profesionálů v České republice a na Slovensku“ (humansofux.com). Vystudoval obor Marketingové komunikace na UTB ve Zlíně.

Sdílené bydlení: mezigenerační soužití

Program zajišťuje mezigenerační soužití osamělých starších osob s univerzitními studenty. Jejich vzájemné soužití obohacuje obě strany. Univerzita Karlova v rámci svých cílů mezigeneračního soužití zahajuje Program sdíleného bydlení. Tento program reaguje na současnou demografickou a sociální situaci v hlavním městě Praha. Konkrétním cílem Programu je kromě rozvoje mezigeneračních vztahů, podpořit sociální vztahy starších osob, udržet je co nejdéle ve svém domácím prostředí a z druhé strany se usiluje o zlepšení podmínek ubytování studentů a o lepší poznání mezigeneračních vztahů.

Starší osoby sdílejí se studentem/studentkou jednu domácnost, mají společnost v přesně stanovených situacích a mohou nahlédnout do života mladých lidí.

Univerzitní student/studentka má zajištěné ubytování, může v klidu studovat a má příležitost se obohatit zkušenostmi starší osoby, se kterou sdílí společnou domácnost.

Soužití se uskutečňuje na základě Dohody o soužití, která je podepsána předem a která reguluje závazky a práva jednotlivých stran.

Více informací: http://ujop.cuni.cz/sdilenebydleni