Přihláška na Studia nových médií

Studia nových médií je navazujícím magisterským programem na FF UK. Vyniká propojením humanitního a technické vzdělání a jeho povaha je rozkročená mezi více disciplín. Věnuje se jak teorii týkající se vlivu nových technologií na společnost, tak možnostem jejich aplikace. Tomu odpovídá i složení studujících – jsou mezi nimi absolventky a absolventi bakalářských oborů knihovnictví, žurnalistiky, estetiky, marketingové komunikace nebo informačních technologií. Podej si přihlášku pro akademický rok 2022/23 a staň se součástí Stunome!

Podat si přihlášku

Témata, s kterými se potkáš při studiu:

  • web 2.0
  • big data
  • sociální média
  • rozšířená realita
  • technologie ve vzdělávání a kultuře
  • digitální gramotnost
  • dopady využívání technologií na společnost i jednotlivce