Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje druhý ročník konference Na viděnou, jenž navazuje na úspěšné mezioborové setkání uskutečněné v říjnu 2017 (nahlédněte do fotogalerie z konference a sledujte příspěvky ve video archivu).

Program si klade za cíl přivést dohromady odborníky a badatele z oblasti společenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe ke vzájemnému seznámení se s aktuálně rozvíjenými mezioborovými výzkumnými projekty, které se týkají studia obrazu a fenoménů historické i současné vizuální kultury.

konference o výzkumu a spolupráci na poli studia obrazu a vizuální kultury

Deadline: 31. 5. 2018
Kontaktní adresa: tereza@fresh-eye.cz

Více informací: http://fresh-eye.cz/konference/