(S)NMklip: Jak se barví realita?

Videoklip z dílny studujících nových médií na #FFUK, který vzešel ze semestrálního multimediálního projektu týmu Petr Nuska, Jakub Sedláček a Anna Pačesová. Akademický rok 2014/2015.

Hudba: „Meatball Parade“, „Monkeys Spinning Monkeys“
Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0

 

Když data mají tvář

Když data mají tvář vznikla jako série celkem čtyřech datových vizualizací, kterou společně připravili Jana Ada a David. Jejich úkolem bylo vybrat vhodná témata ke zpracování, vytěžit relevantní data z mediálního archivu Newton Media Search a následně data vizuálně zpracovat, s tématem propojit a zasadit do kontextu.

 

Každá vizualizace komentuje zcela jinou oblast aktuálního dění v ČR. První téma se zabývá obrazem zemí v českých médií, ze kterých přicházejí imigranti do EU. Hlavním bodem druhé vizualizace je hledání korelace mezi důvěrou v české politiky a počtem zmínek v médiích. Naopak třetí téma se zabývá analýzou a sledování jednotlivých mediálních milníků v kauze Čapího hnízda. Poslední vizualizace mapuje blízkost jednotlivých českých měst podle toho, která města jsou spolu často zmiňovaná. Všechna tato témata se Janě Adě a Davidovi podařilo připravit v několika vizuálních variantách v podobě sloupcových grafů, kruhových diagramů, small multiples, word cloudů a nebo dokonce 3D vizualizace.

 

Zajímá vás naše závěrečná prezentace?

Vizualizace historie FF UK

Cílem Michaela a Aleny bylo představit atraktivní formou historii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vznikla tak časová řada, která přibližuje jak studentům, tak široké veřejnosti důležité milníky fakulty. Výsledek je možné vidět na stránkách dosud, a to jak na české, tak anglické verzi webu. A pokud si sami nejste jistí, zda o fakultě víte dost, můžete se těmi nejdůležitějšími daty zkusit proklikat tady.

Historie FF UK v datech

Videovizitka FF UK

Videovizitka byla natočená Matějem, Markétou, Lubošem a Terezou jako prostředek k propagaci fakulty, a to především na středních školách. Šestiminutové video #pročjsemtady ukazuje, proč jsme všichni na FF UK a proč jsme za to rádi.

Videovizitka FF UK mobilem

Videovizitka FF UK představuje fakultu pohledem těch nejmenších, kteří na ní (pravděpodobně) žijí. Video od Michala je snímáno pouze prostřednictvím mobilního zařízení. Na mobilech se realizovala i postprodukce, a kromě důkazu, že už v roce 2011 jsme byli schopní natočit a sestříhat kvalitní video na telefon, Michal přinesl i pádný důvod pro oživení prostoru fakulty.

 

SNM sounds

SNM sounds vznikl jako hudební label, který zastřešuje všechny hudební počiny a audiovizuální projekty studentů oboru Studia nových médií. O první čtyři audio nahrávky, které v rámci SNM sounds vznikly, se postarala skupina Kvazi Děcka v zastoupení Kristiny, Richarda, Vládi a Tomáše.

 

Kvazi Děcka se v rámci svého projektu rozhodli prozkoumat zvukovou dimenzi nových médií a dali vzniknout experimentálnímu albu čtyř konceptuálně pojatých nahrávek reprezentujících zvuky oboru a světa nových médií (www.snmsounds.cz). Každá skladba je jinak tematicky pojatá a jinou formou zpracovaná. Album kombinuje originálně pořízené zvukové a hlasové komponenty a remixy hudebních předloh. Skladba Reading list, která obsahuje softwarově namluvené citáty a texty novomediálních teoretiků, je také např. doplněna o zachycené tělesné zvuky našich studentů. Studenti pracovali s programy Ableton a Adobe Audition pro hudební tvorbu.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?