Za Knihovny!

V rámci multimediálneho projektu sme sa venovali iniciatíve Za Knihovny! a jej vizuálnej prezentácii v online priestore. S využitím dostupných dát sme kriticky zhodnotili ich logo, webovú stránku, newsletter a prezentáciu na sociálnych sieťach, a navrhli zlepšenie vo funkčnosti, prehľadnosti, obsahu a designe. Zmeny sme implementovali a klientovi sme poskytli výstup v podobe vizuálne atraktívneho materiálu.

Cieľom multimediálneho projektu bolo vytvorenie novej vizuálnej identity iniciatívy Za Knihovny! V prvom kroku sme si vytvorili predbežný časový harmonogram projektu, podľa ktorého sme si s členmi tímu rozdelili jednotlivé aktivity. Nasledovala komunikácia s klientom, na základe ktorej sme sa zhodli na hlavných znakoch, ktoré mali byť v designe zachované. Následne sme sa pustili do práce a vytvorili sme nové návrhy pre logo, web, newsletter a prezentáciu na sociálnych sieťach. Počas celého projektu sme s klientom komunikovali prostredníctvom video-hovorov. Výstupom multimediálneho projektu je nové logo, návrh designu one page webu, nový naprogramovaný design newsletteru a viac ako 60 nových príspevkov na Instagram.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Kreativní komunikace prostoru H40

V Pražské tržnici vznikl díky kompletní rekonstrukci jedné z hal prostor H40, ve kterém se nachází inkubátor zaměřený na digitální technologie a komunitní centrum. Scházela mu ale jednotná komunikace na sociálních sítích, kterou jsme měli v rámci projektu vytvořit. Od počáteční analýzy, přes tvorbu ideového konceptu, až po závěrečnou implementaci na jednotlivé kanály (Facebook a Instagram).

Prvním krokem bylo zmapování konkurence, současných aktivit prostoru i jeho dosavadní komunikace a následné vytvoření person. Všechny tyto analýzy jsme použili k tvorbě ideového konceptu komunikace, který definoval tonalitu komunikace i její grafickou podobu. Velkou oporou nám byl již hotový grafický manuál, na jehož barevném základě jsme vytvořili jednotný vizuální styl příspěvků a jednoduše editovatelné šablony pro jejich tvorbu. Jednotlivé příspěvky pak byly postupně publikovány dle redakčního plánu, ve kterém jsme vždy určili konkrétní téma, obsah sdělení a načasování. Závěrem vzniklo tzv. “desatero”, tedy stručný manuál pro budoucího správce sociálních sítí prostoru H40.

Prostor H40 má své webové stránky, Facebook i Instagram.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Národní knihovna VS. Digital humanities

Národní knihovna v posledních letech zdigitalizovala lány knih a dalších publikací. Sama si ale klade až nerudovskou otázku, co s nimi? Máme několik odpovědí a dokonce dáváme ve vlastním projektu nahlédnout, jak se na Česko díval třeba zmíněný Neruda! To není vtip, vizte níže.

Udělali jsme tři věci. Vytvořili prototyp digital humanities projektu, který vychází z dat získaných digitalizací fondu NK, abychom ukázali potenciál ukrytý v terabytech dat. Konkrétně se jedná­ o interaktivní mapu využívající OCR texty. Zadruhé zpracovali soupis možností a featur, jaké nabízí rozhraní digitálních archivů v zahraničí. Ty nejužitečnější může knihovna implementovat do svých budoucích rozhraní. Poslední částí je představení již realizovaných digital humanities projektů, které dobře ilustrují možnosti této techniky. Všechny tyto informace jsou uložené v brožuře, která je archivem pro budoucí práci s archivem, neboť archiv vždy zakladá budoucnost, jak víme od Derridy, a my chceme budoucnost krásnou.

 

 

Všechno – odkazy, screeny, dokumentace tvorby našeho projektu, no zkrátka všechno – najdete v naší brožuře zde. O naší pouti jsme také napsali článek pro Ikaros – elektronický časopis o informační společnosti. Koho zajímá hlavně tvorba našeho projektu bez zbytečné vaty, ideální bude návštěva githubové dokumentace.

👉 Odkaz na mapovou aplikaci: http://bit.ly/romanticti_spisovatele

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Soutěž FutEUrista na sociálních sítích

Soutěž FutEUrista souvisí úzce s výukovou simulací Evropa 2045. Soutěž spočívala v hraní Evropy 2045 a vytvoření nápadité reportáže z děje hry. Monika, Jindra, Lutfia a Markéta měli za úkol navrhnout a realizovat propagaci soutěže, a zároveň tak propagovat i hru Evropa 2045. Klíčovým aspektem bylo zvýšit povědomí pedagogů a studentů středních škol nebo gymnázií o existenci simulace.

 

Tým rozesílal newslettery a vedl kampaň na Facebooku. Pro větší interaktivitu na facebookové stránce skupina vytvořila postavičky, které komunikovaly se žáky a měly za cíl upomínat i na soutěž. Nejoblíbenější postavičky nesly jména: Pan Věčněnespokojený, Ctibor Fotosyntéza nebo Květa Učivá. Soutěž běžela ve spolupráci s Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou a Generation Europe.

Kočky-online

Trojice studentů Martin, Jana a Michaela pomáhala podpořit aktivitu občanského sdružení Kočky-online.cz při pořádání umísťovací výstavy opuštěných koček. Pokud nevíte, k čemu slouží umísťovací výstavy, tak vězte, že pomáhají nalézt domov pro kočky ze spřátelených útulků.

 

Studenti společně vypracovali mobilní rozcestník, videoprezentaci, textové a grafické materiály pro média, navrhli úpravy webového portálu a pomohli s komunikací na sociálních sítí. Jejich práce již není online, ale malou část můžete vidět níže.