Za Knihovny!

V rámci multimediálneho projektu sme sa venovali iniciatíve Za Knihovny! a jej vizuálnej prezentácii v online priestore. S využitím dostupných dát sme kriticky zhodnotili ich logo, webovú stránku, newsletter a prezentáciu na sociálnych sieťach, a navrhli zlepšenie vo funkčnosti, prehľadnosti, obsahu a designe. Zmeny sme implementovali a klientovi sme poskytli výstup v podobe vizuálne atraktívneho materiálu.

Cieľom multimediálneho projektu bolo vytvorenie novej vizuálnej identity iniciatívy Za Knihovny! V prvom kroku sme si vytvorili predbežný časový harmonogram projektu, podľa ktorého sme si s členmi tímu rozdelili jednotlivé aktivity. Nasledovala komunikácia s klientom, na základe ktorej sme sa zhodli na hlavných znakoch, ktoré mali byť v designe zachované. Následne sme sa pustili do práce a vytvorili sme nové návrhy pre logo, web, newsletter a prezentáciu na sociálnych sieťach. Počas celého projektu sme s klientom komunikovali prostredníctvom video-hovorov. Výstupom multimediálneho projektu je nové logo, návrh designu one page webu, nový naprogramovaný design newsletteru a viac ako 60 nových príspevkov na Instagram.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Festivalová únikovka na Šrámkově Sobotce

Dostali jsme za úkol vytvořit edukativní a zábavnou únikovou hru pro rodiny s dětmi. Naším úkolem byl jak game design, tak i samotná produkce hry včetně její realizace. Hru se nám podařilo vytvořit, ale bohužel 64. ročník Šrámkovy Sobotky byl kvůli COVID-19 zrušen.

Cílem projektu bylo vytvořit edukativní únikovou hru, která bude informativní a zábavná pro návštěvníky festivalu Šrámkova Sobotka. Hra je inspirovaná českým válečným odbojem a osudem sobotecké rodiny Neumannových, která tragicky zahynula za 2. světové války. Vzhledem k cílové skupině, kterou jsou především rodiče s dětmi, jsme se rozhodli, že hráči budou hrát z pohledu dětí, které prohledávají skrýš konkurenční dětské party.
Během semestru jsme provedli sběr historických reálií a setkali se s několika odborníky, aby naše hra neobsahovala mylné nebo zavádějící skutečnosti. Podle získaných informací jsme vymysleli herní příběh, navrhli vlastní design hry a následně hru vytvořili tak, aby vyhovovala přáním klientky i našim představám. Vzhledem ke zrušení festivalu jsme nakonec hru realizovali a připravili pro produkci festivalu manuál na její budoucí realizaci.

 

Další informace o festivalu najdete zde.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Biblioterapeutický web Bibliohelp

Cílem projektu bylo Bibliohelp bylo oživit starší stejnojmený webový projekt brněnských studentů. Co že to Bibliohelp je? Je to rozsáhlá webová databáze knih vhodných k biblioterapii – léčbu knihou. Takové knihy mohou pomoci čtenáři vyrovnat se s nějakým životním problémem, potěšit, povzbudit nebo i poučit. Bibliohelp je však z roku 2011 jeho web je v mnoha ohledech zastaralý a nefunkční. Naším úkolem tedy bylo z Bibliohelpu udělat opět moderní a funkční web.

Původní plán byl revidovat veškerý obsah a nové úpravy na webu také implementovat. Prvním krokem bylo celý web projít, ujasnit si, co a proč má smysl ponechat a co nemá již význam. Při migraci webu z Drupalu na WordPress jsme však narazily na omezení v podobě obrovské databáze, jejíž kapacita přesahovala náš technický um i kapacitu serveru. Nakonec jsme vytvořily detailně promyšlený prototyp webu v aplikaci InVision a napsaly funkční specifikaci, kde vysvětlujeme, jak nový Bibliohelp koncipovat. Navrhly jsme i nové logo, které lépe koresponduje s moderním pojetím celého webu.

 

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Atlas konspirací 2.0

Atlas konspirací je třeba dostat mezi více lidí, a zároveň zjednodušit budoucí doplňování obsahu. Proto od nás dostal Atlas nový vizuální kabát a zaměřili jsme na kvalitu sdílených informací. Také jsme na web nasadili analytické měření, aby k Atlasu byla k dispozici data o jeho návštěvnosti a vytvořili manuál pro další vytváření obsahu.

Atlas konspirací je skvělý projekt, který na jednom místě shrnuje všechny temné teorie, které kolují českými internety. V době rozmachu alternativních pravd, fake news a úspěchu lhářů v politice, je užitečné vědět, kdo konspirační teorie šíří.
Naším cílem bylo, aby tento portál, který před naším zásahem vypadal na první pohled mírně zanedbaně, byl přístupnější všem jeho návštěvníkům a aby se na něj dalo dobře odkazovat v diskusích.
Proto jsme jej důkladně prošli v původním stavu, srovnali s podobnými zahraničními projekty, a pak se na základě této analýzy dali do úprav. Zařídili jsme nasazení analytických nástrojů na web a získali tak možnost sbírat data o návštěvnících Atlasu. Změn částečně doznal jak obsah, tak zejména kód a přístupnost, přičemž jsme portálu vytvořili i jeho vlastní vizuální identitu. Vytvořili jsme provázání s Facebook Apps, aby při sdílení článku z Atlasu na Facebooku bylo správné a hezky vypadající preview. Zároveň jsme předali sepsaná doporučení, podle kterých budou naši následníci moci obsah dále upravovat a vytvářet. Díky tomuhle projektu jsme si osahali praktické nasazování velkých změn na wiki enginu, od backendu po frontend a poznali jsme jednu z temných stránek naší společnosti.

Doufáme, že naše práce je vidět na www.atlaskonspiraci.cz.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Kreativní komunikace prostoru H40

V Pražské tržnici vznikl díky kompletní rekonstrukci jedné z hal prostor H40, ve kterém se nachází inkubátor zaměřený na digitální technologie a komunitní centrum. Scházela mu ale jednotná komunikace na sociálních sítích, kterou jsme měli v rámci projektu vytvořit. Od počáteční analýzy, přes tvorbu ideového konceptu, až po závěrečnou implementaci na jednotlivé kanály (Facebook a Instagram).

Prvním krokem bylo zmapování konkurence, současných aktivit prostoru i jeho dosavadní komunikace a následné vytvoření person. Všechny tyto analýzy jsme použili k tvorbě ideového konceptu komunikace, který definoval tonalitu komunikace i její grafickou podobu. Velkou oporou nám byl již hotový grafický manuál, na jehož barevném základě jsme vytvořili jednotný vizuální styl příspěvků a jednoduše editovatelné šablony pro jejich tvorbu. Jednotlivé příspěvky pak byly postupně publikovány dle redakčního plánu, ve kterém jsme vždy určili konkrétní téma, obsah sdělení a načasování. Závěrem vzniklo tzv. “desatero”, tedy stručný manuál pro budoucího správce sociálních sítí prostoru H40.

Prostor H40 má své webové stránky, Facebook i Instagram.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Národní knihovna VS. Digital humanities

Národní knihovna v posledních letech zdigitalizovala lány knih a dalších publikací. Sama si ale klade až nerudovskou otázku, co s nimi? Máme několik odpovědí a dokonce dáváme ve vlastním projektu nahlédnout, jak se na Česko díval třeba zmíněný Neruda! To není vtip, vizte níže.

Udělali jsme tři věci. Vytvořili prototyp digital humanities projektu, který vychází z dat získaných digitalizací fondu NK, abychom ukázali potenciál ukrytý v terabytech dat. Konkrétně se jedná­ o interaktivní mapu využívající OCR texty. Zadruhé zpracovali soupis možností a featur, jaké nabízí rozhraní digitálních archivů v zahraničí. Ty nejužitečnější může knihovna implementovat do svých budoucích rozhraní. Poslední částí je představení již realizovaných digital humanities projektů, které dobře ilustrují možnosti této techniky. Všechny tyto informace jsou uložené v brožuře, která je archivem pro budoucí práci s archivem, neboť archiv vždy zakladá budoucnost, jak víme od Derridy, a my chceme budoucnost krásnou.

 

 

Všechno – odkazy, screeny, dokumentace tvorby našeho projektu, no zkrátka všechno – najdete v naší brožuře zde. O naší pouti jsme také napsali článek pro Ikaros – elektronický časopis o informační společnosti. Koho zajímá hlavně tvorba našeho projektu bez zbytečné vaty, ideální bude návštěva githubové dokumentace.

👉 Odkaz na mapovou aplikaci: http://bit.ly/romanticti_spisovatele

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Digitální stopa

Projekt Digitální stopa tvořený Viktorem, Pavlínou, Klárou a dvěma Davidy interaktivní formou ukazuje školákům nebezpečí kybegroomingu, jak ho rozpoznat a jak se mu bránit – zábavně a účinně.

Jedná se o interaktivní video rozdělené na příběh dvou dětí, které obě podlehnou kybergroomingu: školáky 4. a 5. tříd tak učí, jak neudělat stejnou chybu. Zapracovali jsme do modulu také prvky gamifikace formou kvízových otázek a bodování žáků. Zpracování projektu probíhalo v pluginu H5P, který lze integrovat s platformou Moodle. Využili jsme také software Animaker. Společně s výukovým modulem také vznikla lektorská příručka.

 

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Zapomenutá válka – webový dokument

Ve světě probíhají vleklé konflikty, které se postupně vytrácejí z hledáčku médií, přestože v nich stále lidé trpí a zároveň citelně ovlivňují mezinárodní politiku. Projekt Zapomenutá válka se věnuje jedinému takovému otevřenému konfliktu v Evropě, konkrétně na Ukrajině, a popisuje kombinací videí a interaktivního webového obsahu osudy lidí ve městě Avdiivka, které se ocitlo na hranici válečné zóny.

V projektu (https://www.forgottenwar.eu/cs) jsme sesbíraly podněty od zadavatelů, a následně je zformovaly do konkrétních témat dokumentu, navrhly jsme způsob vyprávění celého příběhu, ale také členění a zpracování nasbíraného filmového materiálu. Podílely jsme se na vytváření obsahu a textů, způsobu procházení webem, UX a části UI celé webové prezentace, a to vše jsme transformovaly do prototypu v podobě wireframů.

V projektu Zapomenutá válka jsme úzce spolupracovaly se zadavateli Zdeňkem Chaloupkou a Zuzanou Tichou z FAMU a společnosti PINK. Největší výzvu pro nás představovalo překvapivě velké množství nezpracovaného filmového materiálu a debaty o celkovém vyznění webového dokumentu.

Dokument (https://www.forgottenwar.eu/cs) nakonec divákovi nabídne 3 příběhové linie různých lidí z města Avdiivka na samé hranici válečné zóny, kterým vleklý konflikt ovlivňuje každodenní život. Spolu s tím se mu představí také dodatečné informace mezi jednotlivými videi, s kterými může interagovat.

Kvůli silným osobním příběhům jsme se nakonec rozhodly pro vyšší poměr emocí vůči faktickým informacím, které ale stále zůstávají nedílnou součástí příběhu. V následném testování jsme si potvrdily, že se nám povedlo dodržet upřednostnění emocí a že diváci vnímají právě emoce jako největší přidanou hodnotu filmového materiálu a dalšího obsahu.

Naším cílem bylo předat atmosféru místa a města a odhalit každodenní strasti konfliktů, které zmizely z titulků novin, a přitom jsou nám často blíž, než si myslíme. Zejména lidé z východní Ukrajiny se od nás totiž v zásadně nijak neliší. O to víc je téma palčivější, protože ukrajinská krize představuje jediný probíhající ozbrojený konflikt na evropském kontinentu. Krize na Ukrajině se tak v našem příběhu stává modelovou Zapomenutou válkou, kterou tímto připomínáme a dáváme do kontextu ostatních.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Tak ZačniUČIT.cz

Spolek Výluka se snaží usnadnit lidem z různých odvětví přechod do školství. Abychom jejich snažení podpořili, vytvořili jsme interaktivní microsite Tak ZačniUČIT.cz. Ta vyvrací nejčastější mýty o učitelství a přidává argumenty, proč je učení docela skvělé povolání.

Jelikož přechod do školství není legislativně a procesně zrovna jednoduchý, připravuje Výluka web ZačniUČIT.cz, na kterém vysvětlí, co vše je třeba udělat pro to, aby člověk mohl začít učit. Náš projekt je teaser na chystaný web a plní tři hlavní funkce:

  1. Pomáhá budovat značku ZačniUČIT.cz před spuštěním hlavního portálu;
  2. Sbírá mailové adresy do newsletteru Výluky, ze kterého se uživatelé dozví o spuštění webu;
  3. Na příběhu dvou skutečných začínajících učitelů ukazuje, jaké to je začít učit a vyvrací nejčastější mýty, které o práci ve školství kolují.

Hlavním prvkem webu je interaktivní video, ve kterém uživatel vede dialog o ožehavých tématech českého školství s Markem nebo Katkou, začínajícími učiteli, kteří nemají vystudovanou pedagogiku. Na konci dialogu jim naši učitelé nabídnou přihlášení k odběru newsletteru ohledně chystaného portálu, na kterém se o přechodu do školství dozví více.

Kromě webu jsme pro Výluku připravili i komunikační manuál k propagaci microsite, potažmo celého webu. Bere v potaz omezené finanční možnosti neziskového spolku a zaměřuje se na využití (micro)influencerů a guerillového proma.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Responzivní aplikace SNMpřijímačky

Cílem projektu bylo navrhnout a vytvořit mobilní aplikaci Studia nových médií, která jasně zareaguje na potřeby uchazečů a uchazeček o studium jim také přizpůsobí vytvářený (upravený) obsah; výsledná aplikace vhodným způsobem reprezentuje obor a byla i ideálním zdrojem informací.

 

Aplikace fungovala s ohledem na potřeby oboru až do akademického roku 2017/2018, díky svému responzivnímu designu zpřístupňovala klíčové informace o přijímacím řízení na obor Studia nových médií nejen na notebocích, ale i na tabletech a chytrých telefonech.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?