Digitální stopa

Projekt Digitální stopa tvořený Viktorem, Pavlínou, Klárou a dvěma Davidy interaktivní formou ukazuje školákům nebezpečí kybegroomingu, jak ho rozpoznat a jak se mu bránit – zábavně a účinně.

Jedná se o interaktivní video rozdělené na příběh dvou dětí, které obě podlehnou kybergroomingu: školáky 4. a 5. tříd tak učí, jak neudělat stejnou chybu. Zapracovali jsme do modulu také prvky gamifikace formou kvízových otázek a bodování žáků. Zpracování projektu probíhalo v pluginu H5P, který lze integrovat s platformou Moodle. Využili jsme také software Animaker. Společně s výukovým modulem také vznikla lektorská příručka.

 

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Zapomenutá válka – webový dokument

Ve světě probíhají vleklé konflikty, které se postupně vytrácejí z hledáčku médií, přestože v nich stále lidé trpí a zároveň citelně ovlivňují mezinárodní politiku. Projekt Zapomenutá válka se věnuje jedinému takovému otevřenému konfliktu v Evropě, konkrétně na Ukrajině, a popisuje kombinací videí a interaktivního webového obsahu osudy lidí ve městě Avdiivka, které se ocitlo na hranici válečné zóny.

V projektu (https://www.forgottenwar.eu/cs) jsme sesbíraly podněty od zadavatelů, a následně je zformovaly do konkrétních témat dokumentu, navrhly jsme způsob vyprávění celého příběhu, ale také členění a zpracování nasbíraného filmového materiálu. Podílely jsme se na vytváření obsahu a textů, způsobu procházení webem, UX a části UI celé webové prezentace, a to vše jsme transformovaly do prototypu v podobě wireframů.

V projektu Zapomenutá válka jsme úzce spolupracovaly se zadavateli Zdeňkem Chaloupkou a Zuzanou Tichou z FAMU a společnosti PINK. Největší výzvu pro nás představovalo překvapivě velké množství nezpracovaného filmového materiálu a debaty o celkovém vyznění webového dokumentu.

Dokument (https://www.forgottenwar.eu/cs) nakonec divákovi nabídne 3 příběhové linie různých lidí z města Avdiivka na samé hranici válečné zóny, kterým vleklý konflikt ovlivňuje každodenní život. Spolu s tím se mu představí také dodatečné informace mezi jednotlivými videi, s kterými může interagovat.

Kvůli silným osobním příběhům jsme se nakonec rozhodly pro vyšší poměr emocí vůči faktickým informacím, které ale stále zůstávají nedílnou součástí příběhu. V následném testování jsme si potvrdily, že se nám povedlo dodržet upřednostnění emocí a že diváci vnímají právě emoce jako největší přidanou hodnotu filmového materiálu a dalšího obsahu.

Naším cílem bylo předat atmosféru místa a města a odhalit každodenní strasti konfliktů, které zmizely z titulků novin, a přitom jsou nám často blíž, než si myslíme. Zejména lidé z východní Ukrajiny se od nás totiž v zásadně nijak neliší. O to víc je téma palčivější, protože ukrajinská krize představuje jediný probíhající ozbrojený konflikt na evropském kontinentu. Krize na Ukrajině se tak v našem příběhu stává modelovou Zapomenutou válkou, kterou tímto připomínáme a dáváme do kontextu ostatních.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Tak ZačniUČIT.cz

Spolek Výluka se snaží usnadnit lidem z různých odvětví přechod do školství. Abychom jejich snažení podpořili, vytvořili jsme interaktivní microsite Tak ZačniUČIT.cz. Ta vyvrací nejčastější mýty o učitelství a přidává argumenty, proč je učení docela skvělé povolání.

Jelikož přechod do školství není legislativně a procesně zrovna jednoduchý, připravuje Výluka web ZačniUČIT.cz, na kterém vysvětlí, co vše je třeba udělat pro to, aby člověk mohl začít učit. Náš projekt je teaser na chystaný web a plní tři hlavní funkce:

  1. Pomáhá budovat značku ZačniUČIT.cz před spuštěním hlavního portálu;
  2. Sbírá mailové adresy do newsletteru Výluky, ze kterého se uživatelé dozví o spuštění webu;
  3. Na příběhu dvou skutečných začínajících učitelů ukazuje, jaké to je začít učit a vyvrací nejčastější mýty, které o práci ve školství kolují.

Hlavním prvkem webu je interaktivní video, ve kterém uživatel vede dialog o ožehavých tématech českého školství s Markem nebo Katkou, začínajícími učiteli, kteří nemají vystudovanou pedagogiku. Na konci dialogu jim naši učitelé nabídnou přihlášení k odběru newsletteru ohledně chystaného portálu, na kterém se o přechodu do školství dozví více.

Kromě webu jsme pro Výluku připravili i komunikační manuál k propagaci microsite, potažmo celého webu. Bere v potaz omezené finanční možnosti neziskového spolku a zaměřuje se na využití (micro)influencerů a guerillového proma.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Responzivní aplikace SNMpřijímačky

Cílem projektu bylo navrhnout a vytvořit mobilní aplikaci Studia nových médií, která jasně zareaguje na potřeby uchazečů a uchazeček o studium jim také přizpůsobí vytvářený (upravený) obsah; výsledná aplikace vhodným způsobem reprezentuje obor a byla i ideálním zdrojem informací.

 

Aplikace fungovala s ohledem na potřeby oboru až do akademického roku 2017/2018, díky svému responzivnímu designu zpřístupňovala klíčové informace o přijímacím řízení na obor Studia nových médií nejen na notebocích, ale i na tabletech a chytrých telefonech.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

(S)NMklip: Jak se barví realita?

Videoklip z dílny studujících nových médií na #FFUK, který vzešel ze semestrálního multimediálního projektu týmu Petr Nuska, Jakub Sedláček a Anna Pačesová. Akademický rok 2014/2015.

Hudba: „Meatball Parade“, „Monkeys Spinning Monkeys“
Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0

 

Wikiskop

Skupina tvořená dvěma Martiny, Jiřím a Vojtěchem se zaměřila na webovou encyklopedii Wikipedie. Cílem projektu Wikiskop bylo vyhotovit vizualizaci hesel o České republice napříč všemi jazykovými verzemi.

 

Z vizualizací šlo vyčíst, jaké informace jsou k dispozici různým národům a jak se liší zájem o jednotlivé lokality ČR podle jazykových skupin. Na již neexistující webové stránce wikiskop.cz si bylo možné hrát s interaktivní mapou, která byla doplněná i o interpretaci případných anomálií a zajímavostí v jednotlivých jazykových verzích.
Jak Wikiskop fungoval si můžete představit pohledem na screenshoty výše. Pokud jste přetáhli jeden jazyk na druhý, v tomto případě češtinu na němčinu, uviděli jste to, co je v české Wikipedii oproti té německé navíc. Ve druhém obrázku platí přímá úměra — čím tmavší barvu okres má, tím více je o něm v dané jazykové verzi zmínek.

QR Bodies / Open Tattoo

Projekt Máši, Evy a Veroniky propojuje QR kód vytetovaný na kůži s kyberprostorem. Tím odhaluje nové možnosti čím dál tím atraktivnějšího technologického propojení lidského těla a virtuálního světa.

 

Kód byl vytetován na člověka, který si říká HerrICH. Asi šesticentimetrový obrázek vede na stránku, jejíž obsah může kdokoliv libovolně změnit. Takový zásah do integrity stránky může být vnímán i jako zásah do HerrICHova těla. Sami se podívejte, jak stránka vypadá a co všechno už HerrICH na těle nesl. Kdo ví? Třeba vás QR Bodies inspirují k vlastní koncepci propojování těla s kyberprostorem…

 

Sleduj zákony

Sleduj zákony byl návrh aplikace, která by jednoduchým způsobem monitorovala zákony v jednotlivých krocích legislativního procesu. Tím by nejenom široké veřejnosti ulehčila orientaci v přijímaných zákonech.

 

Jan, Martina a Tereza vytvořili wireframy a projektovou specifikaci plánovaného webu, který by zvládl vyhledávat a vizualizovat data, zobrazoval by přehled jednotlivých fází zákona a nakonec nabízel sledování jednotlivých zákonů s možností upozorňovat na změny e-mailem. Svou koncepci představili i předsedkyni Legislativní rady vlády Karolíně Peake. Vy se můžete podívat na zmiňované wireframy a pokud vám taková aplikace v Česku chybí, během svého studia ji můžete třeba zrealizovat.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

KOSMApp

Zadáním tohoto projektu bylo navržení aplikace využívající technologie NFC (Near Field Communication) v komunikaci se zákazníky. Vznikla tak KOSMApp, mobilní aplikace šitá na míru vášnivým čtenářům a knihkupectví Kosmas.

 

Pracovali na ní Jakub, Tereza a Jana a povedl se jim nejen hravý návrh aplikace, ale i vtipné úvodní video. KOSMApp měla obecně fungovat takto: Zákazník načte u knihy NFC a dostane se na konkrétní knihu v KOSMAppce. Zde může číst i přidávat recenze, prohlížet si katalog, e-knihy kupovat nebo svoje úlovky sdílet na sociálních sítích. Za každou schválenou aktivní akci (recenze, nákup, registrace účtu) by zákazník získal body, které by bylo možné směnit za nějakou tu slevu na nákup.

 

 

Zajímá vás naše závěrečná prezentace?

Když data mají tvář

Když data mají tvář vznikla jako série celkem čtyřech datových vizualizací, kterou společně připravili Jana Ada a David. Jejich úkolem bylo vybrat vhodná témata ke zpracování, vytěžit relevantní data z mediálního archivu Newton Media Search a následně data vizuálně zpracovat, s tématem propojit a zasadit do kontextu.

 

Každá vizualizace komentuje zcela jinou oblast aktuálního dění v ČR. První téma se zabývá obrazem zemí v českých médií, ze kterých přicházejí imigranti do EU. Hlavním bodem druhé vizualizace je hledání korelace mezi důvěrou v české politiky a počtem zmínek v médiích. Naopak třetí téma se zabývá analýzou a sledování jednotlivých mediálních milníků v kauze Čapího hnízda. Poslední vizualizace mapuje blízkost jednotlivých českých měst podle toho, která města jsou spolu často zmiňovaná. Všechna tato témata se Janě Adě a Davidovi podařilo připravit v několika vizuálních variantách v podobě sloupcových grafů, kruhových diagramů, small multiples, word cloudů a nebo dokonce 3D vizualizace.

 

Zajímá vás naše závěrečná prezentace?