Re-design webových stránek smartdudlik.cz

Smartdudlik (nyní, po našem re-designu, Hrajeme si chytře) je nezisková organizace vedená Michaelou Slussareff a Zdeňkou Černou. Zabývají se osvětou ohledně tématu používání digitálních technologií při výchově předškolních dětí. Naším cílem bylo vytvořit uživatelsky přístupnější design i technické řešení než měl web ve své původní formě.

 

Zadáním našeho projektu byl celkový re-design a technické řešení webu neziskové organizace Smartdudlik. Hlavním požadavkem bylo vytvoření filtru obsahu. Hned od začátku jsme na úkolu pracovali svědomitě a začali jsme s uživatelským průzkumem (ve formě dotazníku, který byl doručen relevantní cílové skupině přes Google Forms). Ten nám poskytl důležitý vhled do situace a dal možnost se více zorientovat v úkolu. Z odpovědí jsme se dozvěděli, že již samotný název je rodičům nevyhovující. Web jim nepříšel přehledný a nebylo z něho na první pohled jasné, čeho se přesně týká. Od této chvíle jsme mohli pracovní proces nastartovat naplno a vytvořit plán, který byl rozdělen do čtyř fází: příprava, design, technická realizace, závěr. V přípravě probíhal již zmíněný uživatelský průzkum, navržení informační architektury, UX design, tvorba copy, se kterým nám vypomohl náš spolužák Matěj Malecha, a brainstorming ohledně nového názvu. V designové části proběhlo veškeré navrhování GUI, fotoprodukce a počátek navrhování loga. Při technické realizaci byl nastaven WordPress a kódován front-end. Během této fáze nakonec také proběhlo uživatelské testování high-fidelity prototypu, které nám pomohlo dále upřesnit nároky a vyladit detaily UI. Závěrem projektu vznikl prototyp, který ještě nebyl uveřejněn online a měl by být přístupný začátkem července 2018.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Kafkova Praha

Cílem projektu Kafkova Praha bylo navrhnout aplikaci, která tě provede po místech v Praze spjatých s Kafkovým životem a dílem. Skrze zastřešující narativ Maxe Broda jako průvodce a gamifikační prvky se ti na první pohled složité a hutné téma Kafky stane přístupnější. Hravou formou se tak můžeš seznámit s jedním z největších pražských spisovatelů a poznat i jeho méně známé stránky.

 

Náš tým nedisponoval značnými technickými schopnostmi, a proto jsme se rozhodli pro vytvoření tzv. technické specifikace – detailní popis herního principu a obsahu. Nelehký úkol představit město, kde Kafka strávil většinu života, a jeho rozsáhlé dílo jsme vyřešili pomocí zastřešujícího narativu – unikátní trasa podle Kafkova přítele Maxe Broda (ten se rozhodl nespálit Kafkovy rukopisy a vše vydat). Provádí tě městem, vypráví o místech, ukazuje citace z knih, dává kvízové otázky a pomáhá ti poznat Kafku svýma očima. Aplikace je určená pro někoho, kdo o Kafkovi příliš neví a četl nanejvýš Proměnu (představ si studenta gymnázia, který se připravuje na maturitu), ale množstvím autentických fotek, pikanterií a herních prvků se stává atraktivní i pro zkušené kafkology. Trasu jsme navrhli v nástroji Google My Maps a pro snazší představu toho, jak bude aplikace v budoucnu vypadat, jsme vytvořili jednoduchý prototyp v programu InVision.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

iSofi: Zjišťování úrovně školní zralosti

Předškolní věk je velmi důležitý pro rozvoj dítěte – nač se ale zaměřit? Nepotřebuje dítě v některé oblasti více podpory? Projekt iSofi se snaží pomoci rodičům a pedagogům zjistit úroveň školní připravenosti dítěte v jednotlivých oblastech rozvoje. Využívá kombinaci online a offline nástrojů, které zahrnují pohled dítěte, rodiče i učitele.

 

Expertní systém iSofi pro zjišťování úrovně školní připravenosti předškoláků je projekt TechSophie a Pedagogicko-psychologické poradny STEP. My jako studenti SNM jsme se rozhodli vypomoci smysluplné věci a přidali jsme ruku k dílů v oblastech, kterým rozumíme: design, UI & UX, komunikace a prezentace. Mimo odborných rešerší jsme se soustředili konkrétně na vznik a testování digitální verze dotazníku pro rodiče, taktéž jsme pomáhali s uživatelskou přístupností diagnostického testu vedeného pedagogy. Pro projekt jsme vytvořili též celkovou vizuální identitu a podklady pro prezentace. Pomohli jsme iSofi na startu, ještě zbývá kus cesty.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Microsite pro uchazeče o studium na ÚISK

Projekt vznikl z potřeby samostatné prezentace studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví ve všech studijních formách (bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium). Martin, Vratislav a Anna proto vytvořili microsite smeruisk.cz se záměrem prezentace ústavu jako moderní instituce s aktuálními studijními obory.

 

Studenti před zpracování vizuální podoby webu provedli nejprve výzkum v podobě dotazníkového šetření se získanými 120 odpovědmi od studentů a absolventů. Z výzkumu vyplynulo, že web musí klást důraz na knihovnictví, praktičnost studia a přátelské studijní zázemí. Na základě toho vznikl koncept studenti jsou jako Clark Kent informačních studií – do akce je nutné se převlíknout.

WC kompas

Mobilní aplikace WC kompas je online mapa veřejných toalet nabízející uživatelům na základě jejich geografické polohy nejbližší WC. K vytvoření online mapy přivedly organizaci Pacienti IBD praktické zkušenosti pacientů s idiopatickými střevními obtížemi. Ani ve velkých městech totiž nelze rychle a důstojně vyřešit základní lidské potřeby. WC kompas má pomoci zejména pacientům, tak všem, kdo potřebují na WC a neví kam.

 

Studenti Josef, Lukáš, Jakub a Filip měli za cíl realizátorům projektu předat návrhy zlepšení aplikace. Nejprve si proto skrze identifikaci problémů stanovili své hypotézy toho, co v aplikaci funguje a co ne. Následně na aplikaci nasadili analytické nástroje Google Analytics v kombinaci s Yandex a Google Tag Managerem a testovali své scénáře s uživateli. Pro rozvoj projektu studenti doporučili doplnit popisky a nápovědu, upravit parametry filtru vyhledávání, přidat kategorii Free WC a přizpůsobit mobilním zařízením a různým prohlížečům. 

Cena osobnosti

Cena osobnosti je interaktivní webová instalace umožňující návštěvníkům spočítat cenu dat ze svého facebookového profilu na trhu s osobními údaji. Vznikla pro výstavu Big Bang Data v Centru současného umění DOX jako komentář digitální komodifikace lidské osobnosti.

 

Cena osobnosti komentuje komoditní povahu částí naší osobnosti na internetu. Každé informaci z profilu návštěvníka (např. jméno, gender, vzdělání, pracovní historie nebo dokonce počet přátel či počet lajkovaných stránek) je přiřazena určitá peněžní hodnota, která odpovídá skutečným cenám na trhu s osobními údaji (http://www.ondrejtrhon.cz/personalityprice/). U některých informací byly hodnoty odhadovány. Kromě spekulativní hodnoty, kterou dotyčný po kalkulaci obdrží, tým Ondry, Báry a Dana doufá, že projekt přiměje k zamyšlení nad abstraktní formou, ve které jsou střípky naší niterné povahy distribuované a obchodované prostřednictvím celosvětové sítě.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Soutěž FutEUrista na sociálních sítích

Soutěž FutEUrista souvisí úzce s výukovou simulací Evropa 2045. Soutěž spočívala v hraní Evropy 2045 a vytvoření nápadité reportáže z děje hry. Monika, Jindra, Lutfia a Markéta měli za úkol navrhnout a realizovat propagaci soutěže, a zároveň tak propagovat i hru Evropa 2045. Klíčovým aspektem bylo zvýšit povědomí pedagogů a studentů středních škol nebo gymnázií o existenci simulace.

 

Tým rozesílal newslettery a vedl kampaň na Facebooku. Pro větší interaktivitu na facebookové stránce skupina vytvořila postavičky, které komunikovaly se žáky a měly za cíl upomínat i na soutěž. Nejoblíbenější postavičky nesly jména: Pan Věčněnespokojený, Ctibor Fotosyntéza nebo Květa Učivá. Soutěž běžela ve spolupráci s Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou a Generation Europe.

Chatbot @stunome

Jednoduché konverzační rozhraní může být v případě webových stránek se složitější strukturou vhodnou alternativou ke konvenčnímu řešení navigace a způsobu orientace v rámci obsahu stránek. Chatbot @stunome především slouží k usnadnění orientace uživatele na webových stránkách oboru Studia nových médií. Uživatel je prostřednictvím textového rozhraní schopen získat informace charakteru FAQ, což výrazně snižuje dobu potřebnou k nalezení požadované informace.

 

chatbot_1
Identita chatbota je postavena na propojení ikonky lva s typickými rysy novomediálního teoretika Lva Manoviche.

 

Z uživatelského výzkumu webu oboru z roku 2016, který byl realizován v rámci redesignu webu, si tým nejprve vytipoval témata, která jsou studenty, uchazeči o studium a v neposlední řadě přáteli oboru na webu nejčastěji hledána a těm také chatbota přizpůsoboval. Finální konverzační okruhy a témata, na která chatbot umí reagovat se týkají FAQ, školního harmonogramu, přijímacího řízení, státnicí, diplomových prácí, Erasmu, jazyků, studijního plánu a lidí na oboru. Tým Lukáše si nejen zmapoval tematické okruhy a k nim připravil relevantní obsah, ale dal také vzniknout vizuální identitě chatbota, nastavil tonalitu komunikace a v neposlední řadě prošel nelehkým hledáním vhodného technického řešení a nasazování chatbota na webové stránky oboru. Chatbot rozpozná přes 250 klíčových slov a patternů. Otázky jsou definované pomocí regulárních výrazů, aby byl chatbot flexibilnější a dokázal odpovědět například na variantu otázky “Jaký je rozvrh?”, stejně tak jako na “Kde najdu aktuální rozvrh?”. Obdobně si poradí například i s diakritikou či její absencí. Aktuálně se odešle pomocí Chatbota průměrně okolo 1000 zpráv měsíčně.

 

 Prohlédněte si jednoduchý screencast chatbota.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Návrh iPhone aplikace pro ArtMap

Pro vytvoření návrhu aplikace pro server Artmap bylo potřeba provést vstupní uživatelskou analýzu, určit cíle a prostředky takové mobilní aplikace a v neposlední řadě navrhnout uživatelské rozhraní. Koncept Niny, Jakuba a Filipa byl natolik povedený, že se nakonec dočkal i své realizace.

 

 

Vzniklá aplikace zpřístupňovala aktuální obsah ArtMap, to znamená jak informace o akcích, tak o pořadatelích. Zároveň zobrazovala jednotlivé události přehledně na mapě.

SNM Sborník

SNM Sborník tvoří 10 textů vybraných z blogů studentů oboru Studia nových médií, které dohromady tvoří charakteristický souhrn oboru. Hlavním úkolem projektu bylo zachytit rozmanitost oboru a vybrat texty umělecké, texty odbornějšího ražení, názorové i akademické. Spolu se zpětnou reflexí autorů by texty měly vypovídat o složení studentů oboru z hlediska jejich zájmů, studijního i profesního zaměření a filozofického pohledu na svět.

 

 

Vytváření blogů a v rámci nich publikování článků bylo nedílnou součástí několika předmětů vyučovaných v rámci oboru. Pisatelé měli možnost nahlížet na zadaná témata kriticky, více pracovat s textem a zároveň si osvojovat základy práce s publikačními pomůckami. Dvojice Anička a Honza prošla všechny studentské blogy vytvořené do roku 2017 a vybrala do SNM Sborníku desítku z nich. Každý vybraný blogpost studenta či absolventa oboru je zcela unikátní dle své stylistické formy, žánru, tématu či předmětu. Výsledný sborník zachycuje různorodost přístupů k pestré škále témat, která se v rámci studia oboru objevují. Texty byly ponechány takřka bez editací, výjimku tvořily editace gramatických chyb.

 

👉 Stáhni si sborník pro svoji čtečku ve formátu ePub. 👈