Soutěž FutEUrista na sociálních sítích

Soutěž FutEUrista souvisí úzce s výukovou simulací Evropa 2045. Soutěž spočívala v hraní Evropy 2045 a vytvoření nápadité reportáže z děje hry. Monika, Jindra, Lutfia a Markéta měli za úkol navrhnout a realizovat propagaci soutěže, a zároveň tak propagovat i hru Evropa 2045. Klíčovým aspektem bylo zvýšit povědomí pedagogů a studentů středních škol nebo gymnázií o existenci simulace.

 

Tým rozesílal newslettery a vedl kampaň na Facebooku. Pro větší interaktivitu na facebookové stránce skupina vytvořila postavičky, které komunikovaly se žáky a měly za cíl upomínat i na soutěž. Nejoblíbenější postavičky nesly jména: Pan Věčněnespokojený, Ctibor Fotosyntéza nebo Květa Učivá. Soutěž běžela ve spolupráci s Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou a Generation Europe.

Chatbot @stunome

Jednoduché konverzační rozhraní může být v případě webových stránek se složitější strukturou vhodnou alternativou ke konvenčnímu řešení navigace a způsobu orientace v rámci obsahu stránek. Chatbot @stunome především slouží k usnadnění orientace uživatele na webových stránkách oboru Studia nových médií. Uživatel je prostřednictvím textového rozhraní schopen získat informace charakteru FAQ, což výrazně snižuje dobu potřebnou k nalezení požadované informace.

 

chatbot_1
Identita chatbota je postavena na propojení ikonky lva s typickými rysy novomediálního teoretika Lva Manoviche.

 

Z uživatelského výzkumu webu oboru z roku 2016, který byl realizován v rámci redesignu webu, si tým nejprve vytipoval témata, která jsou studenty, uchazeči o studium a v neposlední řadě přáteli oboru na webu nejčastěji hledána a těm také chatbota přizpůsoboval. Finální konverzační okruhy a témata, na která chatbot umí reagovat se týkají FAQ, školního harmonogramu, přijímacího řízení, státnicí, diplomových prácí, Erasmu, jazyků, studijního plánu a lidí na oboru. Tým Lukáše si nejen zmapoval tematické okruhy a k nim připravil relevantní obsah, ale dal také vzniknout vizuální identitě chatbota, nastavil tonalitu komunikace a v neposlední řadě prošel nelehkým hledáním vhodného technického řešení a nasazování chatbota na webové stránky oboru. Chatbot rozpozná přes 250 klíčových slov a patternů. Otázky jsou definované pomocí regulárních výrazů, aby byl chatbot flexibilnější a dokázal odpovědět například na variantu otázky “Jaký je rozvrh?”, stejně tak jako na “Kde najdu aktuální rozvrh?”. Obdobně si poradí například i s diakritikou či její absencí. Aktuálně se odešle pomocí Chatbota průměrně okolo 1000 zpráv měsíčně.

 

 Prohlédněte si jednoduchý screencast chatbota.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Návrh iPhone aplikace pro ArtMap

Pro vytvoření návrhu aplikace pro server Artmap bylo potřeba provést vstupní uživatelskou analýzu, určit cíle a prostředky takové mobilní aplikace a v neposlední řadě navrhnout uživatelské rozhraní. Koncept Niny, Jakuba a Filipa byl natolik povedený, že se nakonec dočkal i své realizace.

 

 

Vzniklá aplikace zpřístupňovala aktuální obsah ArtMap, to znamená jak informace o akcích, tak o pořadatelích. Zároveň zobrazovala jednotlivé události přehledně na mapě.

SNM Sborník

SNM Sborník tvoří 10 textů vybraných z blogů studentů oboru Studia nových médií, které dohromady tvoří charakteristický souhrn oboru. Hlavním úkolem projektu bylo zachytit rozmanitost oboru a vybrat texty umělecké, texty odbornějšího ražení, názorové i akademické. Spolu se zpětnou reflexí autorů by texty měly vypovídat o složení studentů oboru z hlediska jejich zájmů, studijního i profesního zaměření a filozofického pohledu na svět.

 

 

Vytváření blogů a v rámci nich publikování článků bylo nedílnou součástí několika předmětů vyučovaných v rámci oboru. Pisatelé měli možnost nahlížet na zadaná témata kriticky, více pracovat s textem a zároveň si osvojovat základy práce s publikačními pomůckami. Dvojice Anička a Honza prošla všechny studentské blogy vytvořené do roku 2017 a vybrala do SNM Sborníku desítku z nich. Každý vybraný blogpost studenta či absolventa oboru je zcela unikátní dle své stylistické formy, žánru, tématu či předmětu. Výsledný sborník zachycuje různorodost přístupů k pestré škále témat, která se v rámci studia oboru objevují. Texty byly ponechány takřka bez editací, výjimku tvořily editace gramatických chyb.

 

👉 Stáhni si sborník pro svoji čtečku ve formátu ePub. 👈

Uživatelské rozhraní Artarchivu

Cílem projektu Tomáše, Rudolfa, Petry a Anny bylo webové rozhraní serveru Artarchiv.cz. Stránku spravuje Archiv výtvarného umění pod vedením Jiřího Hůly a zpřístupňuje rozsáhlou databázi českých umělců a jejich děl.

 

Doménou archivu je především současné české a slovenské výtvarné umění, ale najdete v něm i mnoho jiného. Zásadní bylo navrhnout změnu rozhraní tak, aby bylo uživatelsky přívětivé a dostupné i širší veřejnosti. Před začátkem tak skupina provedla vstupní analýzu webu, navrhla a otestovala více alternativních rozhraní pro vyhledávání a sepsala závěrečnou zprávu.

Výstavní síň multimediálních projektů SNM

Výstavní síň multimediálních projektů vznikla s cílem zmapovat všechny realizované projekty a odprezentovat jejich výstupy na webu oboru Studia nových médií na jednom místě. Tým Anežky, Lucky a Míly proto připravil šablonu detailu projektu, která má sloužit jako vodítko pro zařazení budoucích projektů, a podle šablony zpracoval přes 40 detailů realizovaných projektů v letech 2010 až 2017.

 

Výstavní síň vznikla jednak za účelem prezentace potenciálním uchazečům a uchazečkám, že obor Studia nových médií je místem, kde se dostanou k zajímavým projektům, sáhnou si na praktické věci, budou mít možnost si vyzkoušet a naučit se cokoliv, o co mají v oblasti nových médií zájem. Druhak se stala místem, kde mají studenti možnost zhmotnit své úsilí a projekty v kyberprostoru a odhalit, na čem pracovali celý semestr v rámci kurzu Multimediální projekt.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Dáme práci

Čím déle hledá nezaměstnaný práci, tím více klesají jeho očekávání a roste frustrace. V čase také klesají jeho sociální vazby a tím šance na získání zaměstnání. Se snižující se podporou v nezaměstnanosti také roste potřeba po okamžitých penězích, a to i za cenu opuštění původního kariérního zájmu. Tím se ale lidé dostávají z oblasti zájmu tradičních agenturních zprostředkovatelů práce. Aplikace Dáme práci se rozhodla cílit právě na takové situace.

Jedním z klíčových okamžiků se tak zdá navrhnutí platformy, která by umožňovala přímé propojení mezi zájemcem o práci a zaměstnavatelem i v případě práce krátkodobé a vázané na konkrétní lokaci. Tomuto řešení napomáhá fakt, že do 2 let většina osob bude vlastnit chytré telefony s připojením na internet.

Projekt Dáme práci vznikl ve spolupráci s Digital Enterprise Research Institute (DERI) z irské National University of Ireland Galway a pracovištěm holandské Tilburg University – Tilburg School of Economics and Management, Department of Information Management.

 

Identifikační údaje projektu

Název projektu: Využití mezinárodních zkušeností s business ontologiemi pro návrh a vývoj platformy propojení nezaměstnaných s poskytovali přímých nabídek práce prostřednictvím hyperlokálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00440

Název příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Datum zahájení: 01. 12. 2012

Datum ukončení: 31. 05. 2014

Cílem projektu je formou mezinárodní spolupráce přenést zahraniční know-how do podmínek České republiky a přispět tak ke zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny projektu.

SNM sounds

SNM sounds vznikl jako hudební label, který zastřešuje všechny hudební počiny a audiovizuální projekty studentů oboru Studia nových médií. O první čtyři audio nahrávky, které v rámci SNM sounds vznikly, se postarala skupina Kvazi Děcka v zastoupení Kristiny, Richarda, Vládi a Tomáše.

 

Kvazi Děcka se v rámci svého projektu rozhodli prozkoumat zvukovou dimenzi nových médií a dali vzniknout experimentálnímu albu čtyř konceptuálně pojatých nahrávek reprezentujících zvuky oboru a světa nových médií (www.snmsounds.cz). Každá skladba je jinak tematicky pojatá a jinou formou zpracovaná. Album kombinuje originálně pořízené zvukové a hlasové komponenty a remixy hudebních předloh. Skladba Reading list, která obsahuje softwarově namluvené citáty a texty novomediálních teoretiků, je také např. doplněna o zachycené tělesné zvuky našich studentů. Studenti pracovali s programy Ableton a Adobe Audition pro hudební tvorbu.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

CyberOrient

CyberOrient je online magazín zaměřující se na blízkovýchodní kulturu, obzvláště pak zkoumá kulturu nových technologií na Středním východě. Virtuální svět a islám pak tvoří nejčastější témata textů vznikající ve spolupráci American Anthropological Association, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Centre for Theology and Religious Studies
of Lund University.

Pokud vás zajímá, zda internet v těchto zemích podporuje demokratizaci politického a sociálního chování, jaký vliv má virtuální muslimská komunita na reálný život svých spoluobčanů, či jaké jsou možnosti žen a jiných marginalizovaných skupin, co se týče přístupu k internetu, směle se začtěte dále.

Veltrusy: Ostrov pokladů

Geolokační mobilní hra Ostrov pokladů byla navržena speciálně pro lokalitu zámeckého parku Veltrusy. Aplikace představuje jak některé zásadní historické okamžiky Veltrus, tak zejména jinak laickému oku skryté přírodní zajímavosti. To vše z ní udělalo první vzdělávací geolokační hru v České republice.

Ostrov pokladů své hráče vezme asi na dvouhodinovou procházku zámeckým areálem, během které nechává hráče řešit rébusy a odkrývat indicie vedoucí k ukrytému pokladu. Vzdělávací hru lze doplnit i poslechem informačního audia pro všechny ty, kteří číst neumí, nemohou, anebo zkrátka nechtějí.
Aplikace vznikla pod hlavičkou občanského sdružení M77, jehož manažerkou byla Michaela Slussareff. Práce ale pokračovaly i na půdě SNM. Ostrov pokladů je stále k dispozici zde, takže ho při svém výletě do Veltrus nezapomeňte vyzkoušet!