Videovizitka FF UK mobilem

Videovizitka FF UK představuje fakultu pohledem těch nejmenších, kteří na ní (pravděpodobně) žijí. Video od Michala je snímáno pouze prostřednictvím mobilního zařízení. Na mobilech se realizovala i postprodukce, a kromě důkazu, že už v roce 2011 jsme byli schopní natočit a sestříhat kvalitní video na telefon, Michal přinesl i pádný důvod pro oživení prostoru fakulty.

 

Sledujutě.cz

Projekt Sledujutě.cz vznikl ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a stal se součástí výstavy Big Bang Data. Sledujutě.cz mapuje a zpřístupňuje nezabezpečené webkamery v České republice a jejich obraz popisuje pomocí image-classification softwaru.

 

Projekt využívá databázi nezabezpečených webových kamer insecam.org, ze kterých byly vybrány ty, které jsou v České republice. Pavel, Katka a Pavla přes 700 těchto kamer umístili za použití technologií R, Shiny a Leaflet na mapu České republiky umístěnou na doméně Sledujutě.cz. Při kliknutí na libovolnou kameru se v pravém dolním rohu zobrazí tři kategorie, o kterých se stroj domnívá, že se na obrazu objevují. O rozpoznávání obrazu z kamer se stará knihovna MXNet s modelem Inception-BatchNorm. Kamery jsou umístěny jak na veřejných místech, jakými jsou například bazény nebo náměstí, tak také na soukromých místech (zahrady, dvorky rodinných domů apod.). Nechybí ani záznamy z obchodů, hospod nebo kanceláří. K obrazu z těchto kamer se může dostat kdokoliv (www.sledujute.cz), aniž by o tom majitel věděl. Cílem projektu bylo nejen upozornit na bezpečností rizika těchto kamer a na možnost jejich zneužití, ale také informovat veřejnost o právním rámci a zabezpečení kamer.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

Orientace na FF UK

Pro návštěvníky Filozofické fakulty, pro první ročníky a pro nové zaměstnance může být zpočátku složité vyznat se ve všech budovách a učebnách FF UK. Zvlášť pokud jsou od sebe některé z nich vzdálené i několik kilometrů. Lucie, Martin a Pavel však přispěchali na pomoc. Jejich aplikace pomáhá s orientací v budovách FF UK, v oborech v nich sídlících, anebo třeba i s dopravní dostupností k jednotlivým ústavům.

 

Čtyři stavby propojené v čase a prostoru

Rozsáhlé dílo Una Scultura italského umělce Claudia Parmiggianiho tvoří celkem čtyři na sebe navazující a po světě rozmístěné stavby ve Francii, Egyptě, Itálii a České republice. Autor po jednotlivých objektech navrhl cestu v určité chronologii a v každé destinaci odkazuje na další bod cesty. Nejenže každý z objektů má svůj vlastní příběh, ale každý oplývá tajemstvím, které má v návštěvníkovi vyvolat touhu putovat za významem díla po svém.

 

Ne však každý má možnost cestu fyzicky absolvovat. Proto se Lucka, Jarka a Martin rozhodli stavby v čase a prostoru propojit. Připravili interaktivní webovou prezentaci (www.unascultura.com), která umožňuje uživatelům vydat se a zažít si svou vlastní virtuální pouť tak, jak ji zamýšlel sám Parmiggiani.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?

geoKarlovka.cz

Martin, Jindřich, Jana a Anna měli za úkol zvýšit povědomí o geolokačních aplikacích v rámci univerzity a pomoci zlepšit navigaci a orientaci na univerzitní půdě. Co dnes zní jako samozřejmost, znamenalo v roce 2011 být průkopníkem mezi českými univerzitami.

 

V databázích Foursquare, Gowally a Google Places tým vyhledal a upravil již existující záznamy. Využil předpřipravené tabulky s důležitými fakultními body. Vznikl tak přehled nejdůležitějších míst, který bylo následně možné prohlédnout na mapě. Autoři založili i oficiální stránku pro Univerzitu Karlovu na Foursquare, kde uživatelé mohli průběžně sledovat doplňovaný přehled tipů a informací k jednotlivým místům, nemluvě o speciálních odznacích, které byly pro naši fakultu speciálně vytvořeny. Pro Gowallu pak vznikly dva tripy – jeden pro nováčky na Filozofické fakultě, druhý po studentských hospodách v okolí fakult UK. V rámci projektu se také využívaly tehdy čím dál více populární QR kódy. Studenti použili příkaz, který je schopen v mobilním zařízení rovnou spustit dedikovanou aplikaci Foursquare. Ve výsledku tak mohlo proběhnout přihlášení ke konkrétnímu místu jednoduchým načtením QR kódu kamerou mobilu.

smArt praguide

smArt praguide byl návrh virtuálního průvodce po pražských sochách, kterého vytvářela Daria, Tomáš a Jaroslav. Hlavní část průvodce měla tvořit mobilní aplikace, která by umožňovala poznávat sochy pomocí NFC tagů a QR kódů. Projekt by tak představoval krásy našeho kulturního bohatství hravou a edukativní formou.

 

Takový přístup se líbil nejenom na Nových médií, ale i jinde —  smArt praguide tak vyhrál první místo ve studentské soutěži o nejlepší inovativní projekt pořádanou GE Money Bank. Takto o projektu hovořila Milada Franek, manažerka externí komunikace GE Money Bank: „ V NFC na mobilních telefonech vidíme velký potenciál. Vítězný projekt smArt praguide využívá NFC nejen jako cestu k informacím o památkách, ale umožní lidem také přispět na jejich opravu.“

Kočky-online

Trojice studentů Martin, Jana a Michaela pomáhala podpořit aktivitu občanského sdružení Kočky-online.cz při pořádání umísťovací výstavy opuštěných koček. Pokud nevíte, k čemu slouží umísťovací výstavy, tak vězte, že pomáhají nalézt domov pro kočky ze spřátelených útulků.

 

Studenti společně vypracovali mobilní rozcestník, videoprezentaci, textové a grafické materiály pro média, navrhli úpravy webového portálu a pomohli s komunikací na sociálních sítí. Jejich práce již není online, ale malou část můžete vidět níže.

Divadelní portál

Na Davidovi, Veronice, Michalovi a Radce ležel úkol navrhnout divadelní portál, který bude jednoduchý a intuitivní. Než se ale k cíli dobrali, bylo nutné provést analýzu několika webů českých divadel, připravit dotazník zjišťující potřeby diváků divadel a vytvořit UML model. Jako třešničku na dortu měli přiložit mind mapu asociací, které se objevily během analýzy diváctva. Po tom všem následoval návrh portálu.

 

Skupina oslovila 54 lidí (24 mužů, 30 žen) a z jejich odpovědí například zjistila, že vzorek při výběru představení dával přednost doporučení přátel, skoro polovina zpovídaných nakupovala lístky přes internet a větší zájem na vzniku divadelního portálu mají ženy.

Návrh stránky vznikl pro diváky, kteří neshánějí za každou cenu lístky „levně“ a rádi uvítají jednoduchou formu platby. Cíleně se zaměřovat na diváky experimentálního divadla, to nemá dle skupiny smysl, neboť takoví diváci si hledají a kupují lístky sami.

Stěžejní bylo zjištění, že stále existuje dostatečný prostor pro vytvoření webu, který bude určen divákům, jež do divadla nechodí tak často. Pokud pro ně budou hledání představení a nákup lístků dostatečně jednoduché, rádi navštíví divadla častěji.

Virtual Memories

Virtual Memories is a collaborative research project between the Faculty of Arts of Charles University and the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education of UiT – The Arctic University of Norway. The aim of the project is to strengthen and further develop the existing collaboration between the two institutions regarding education and research, collaboration on educational materials, teaching methods, and digital teaching tools. The project is lead by Vít Šisler at Charles University and coordinated by Holger Pötzsch at UiT Tromsø.

 

cs3889

 

Virtual Memories: project website

eea grants and norway grants logo

The project Virtual Memories benefits from a €48,000 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Norway Grants.

 

Evropa 2045

Výuková hra Evropa 2045 je určená pro středoškoláky. Umožňuje jim řešit problémy spojené se řízením státu EU, kde má každé rozhodnutí následek a projeví se na ekonomice, spokojenosti obyvatel či životním prostředí. Student si během simulace vyzkouší, jak se budují dobré či špatné vztahy s okolními státy, co obnáší prosazování svých vizí o budoucnosti Evropy a i to, jaká vlastně budoucnost Evropské unie bude. Hra je realizována na SNM FF UK.