Nová média v muzejní praxi

V letošním zímním semestru jsme si pro Vás připravili unikátní výběrový seminář „Nová média v muzejní praxi“ (ANM505626) pod vedením Mgr. Michaely Slussareff, PhD. a Mgr. Niny Wančové, na kterém si studující vyberou jeden z pěti projektů z interaktivní muzejní praxe.

Proč se do kurzu zapsat a co získáte?

  • Okamžitě propojíte teoretické koncepty s praxí
  • Budete spolupracovat na skutečném muzejním projektu
  • Můžete něco ovlivnit
  • Zúčastníte se interdisciplinárního projektu
  • Propojíte historii s technologiemi a nejnovějšími muzejními trendy
  • Můžete si jím splnit PVP skupinu Umění, kultura a nová média (programu Studia nových médií)

Výuka bude probíhat zcela online, každé druhé pondělí 10:00-13:10. První seminář proběhne 12.10.2020.
Kompletní sylabus najdete zde.

Call for Papers Interactive: soutěžní výzva pro studenty

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyzývá studenty vysokých škol k zasílání teoretických prací a vizuálních výzkumů do mezioborové soutěže. Vybrané příspěvky budou zařazeny do připravované interaktivní publikace vydané platformou Fresh Eye. Termín pro přihlášení příspěvků je 31. října 2020.

Přihlásit je možné diplomové práce (bakalářské i magisterské), seminární práce, vlastní badatelské texty (min 15 NS), filmové eseje a jiné vizuální projekty se vznikem po roce 2017 včetně.

Práce doprovozené stručnou synopsí (max. 300 slov) lze zasílat na adresu pavla@fresh-eye.cz do 31. října 2020.

Vítězné příspěvky budou vybírat členové platformy Fresh Eye. V čele poroty stane přizvaná odbornice na fanouškovská studia Iveta Jansová. Výsledky soutěže, společně se zpětnou vazbou pro autory všech přihlášených prací, vyhlásí platforma nejpozději do 15. listopadu 2020.

Cílem výzvy Call for Papers Interactive je vytvořit unikátní e-book obsahující aktuální podnětné práce věnované studiu obrazu a vizuální kultury nahlížené prizmatem společenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe. Publiku pak bude tato interaktivní kniha nabízet možnost zhlédnout krátké video teasery a prostudovat myšlenkové mapy, jež vytvoří autoři vybraných příspěvků.

Vyhlášením výzvy Call for Papers Interactive navazuje platforma Fresh Eye na předchozí úspěšné ročníky vysokoškolské soutěže Jeden pohled nestačí, do níž své práce v uplynulých letech přihlásily desítky studentů zkoumajících obrazy v kontextech mediální produkce, urbanistiky, interpersonální komunikace či umění.

Pro další informace o soutěži a jejích podmínkách lze kontaktovat koordinátorku Call for Papers Interactive Pavlu Rouskovou na adrese pavla@fresh-eye.cz.

Aktivity platformy Fresh Eye je možné dále sledovat na:

Koronavirus FF UK

Informace ke koronavirové situaci na naší fakultě najdete ode dneška na webové stránce koronavirus.ff.cuni.cz – pravidelně ji prosím sledujte. Informace i překlady do angličtiny na této stránce budou děkanátem pravidelně aktualizovány.

Užitečný konkrétní souhrn k dnešnímu dni, 14. 9. 2020 naleznete rovněž na stránkách mff.cuni.cz/koronavirus.

Can video games tactfully handle Nazism and its aftermath? These Czech historians say yes.

A frail old woman speaks into the camera. The conversation is uncomfortable, awkward even, as she relates the history of your grandfather’s arrest by the Gestapo — until now an event that has been shrouded in mystery.

The year was 1942 and Czech paratroopers had just assassinated Reinhard Heydrich, the then-governor of the protectorate of Bohemia and Moravia, a Nazi SS officer and one of the chief architects of the Final Solution, the Nazi plan to annihilate the Jewish people. The reaction to his killing was brutal, resulting in the total destruction of two Czech villages, as well as an increase in executions and arrests as a form of collective punishment by the Nazis. Against that backdrop, in a quiet apartment somewhere in the Czech capital of Prague, your grandparents, newly married, listen to an announcement over the radio. A forceful knock sounds at the door. “Gestapo,” shouts the voice from outside the apartment.

Celý článek je k dispozici na stránkách Washington Post.

Letní provoz programu 2020

Během letních měsíců čerpáme všichni dle opatření děkana dovolenou. V tomto období nejsou proto vyučující k zastižení ve svých obvyklých konzultačních hodinách a není jejich povinností reagovat na e-maily. Buďte k nám prosím proto ohleduplní a respektujte, že nemusíme být online. 😱 Provoz programu je v letních měsících významně omezen, veškeré konzultace probíhají výhradně po předchozí domluvě.

Věnujte prosím pozornost termínům, kredity pro postup do druhého či vyššího ročníku musíte mít ve studijním informačním systému zadány nejpozději do 22. 9. 2020.

Upozorňujeme, že je omezen i provoz sekretariátu ÚISK, sledujte prosím aktuality na jeho stránkách, zjm. pokud k 29. 7. 2020 plánujete odevzdat svoji závěrečnou diplomovou práci.

👉 Na co nezapomenout před odevzdáním závěrečné práce? 👈
Opatření rektora č. 13/2017, které striktně stanovuje v jakých formátech (PDF/A-1a nebo PDF/A-2u) musí být práce v elektronické podobě vložena do systému. 📖 #Vypracování diplomové práce

Užijte si krásné léto. 🏊 🏃 🤸

Svoboda 1945: life after World War II | Journal of Geek Studies

Svoboda 1945 is a game in development by indie studio Charles Games (Prague, Czech Republic). It is scheduled for release later in 2020. In this game, you will live in a small town in the Czechoslovak-German border, right after World War II is over. The region is marked by the violence of the war and the instability after the Nazi troops retreated. The story of the game is told through interactive comics and mini-games, with real (and rare) film footage and cinematic-style interviews. The game, like its forebear Attentat 1942, was developed in close partnership with professional historians from the Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences.

To better understand the history behind Svoboda 1945, the Journal of Geek Studies interviewed Vít Šisler, lead designer at Charles Games. We learned a lot about the game and about Czech History too, so keep reading to find out more.

Celý rozhovor s dr. Šislerem je k dispozici na stránkách média.

Dějiny hrou: Charles Games v pořadu 168 hodin

Česká televize v pořadu 168 hodin odvysílala reportáž o videohrách Attentat 1942 a Svoboda 1945. Najdete tam nejen ukázky z her, ale i rozhovor s Vítem Šislerem za FFUK a Charles Games!

Reportáž je k dispozici zde.

Prezentace multimediálních projektů

Přijďte se podívat, co všechno naši studenti a studentky dovedou 😱 . Ve svých závěrečných prezentacích představí výsledky svojí celosemestrální práce 🙏💪👌, a o jakých projektech je řeč? Celkem bylo v letošním roce realizováno šest projektů z této nabídky, a že je vskutku na co se těšit! ❤️

17:55 přivítání a úvodní slovo

18:00 👉 Kafkova Praha: realizace geolokační hry
18:20 👉 Festivalová únikovka na Šrámkově Sobotce
18:40 👉 Kreativní komunikace na sociálních sítích pro H40

19:10 👉 Atlas konspirací: nová generace
19:30 👉 Za knihovny! Jak lvové bijem o mříže
19:50 👉 Biblioterapie na webu

Prezentace budou streamovány online na naši Facebookovou stránku, tak si nás nezapomeňte naladit ve čtvrtek 28. 5. od 18:00 na fb.com/stunome.

 

Kafkova Praha: realizace geolokační hry
Měli jsme podklady a platformu, potřebovali kreativní tým, který dokáže dotáhnout hru do perfektního stavu a otestovanou ji vypustit do světa. V rámci předchozího multimediálního projektu vznikl návrh geolokační hry seznamující populárně-naučnou cestou širší veřejnost a studenty vyšších ročníků gymnázií se životem a dílem Franze Kafky. Na týmu byla revize trasy a podkladů s ohledem na potřeby platformy a dobrou hratelnost. Nebylo zapotřebí umět programovat, editor, ve kterém pracovali, je intuitivní a umožnil plně se soustředit na obsah a herní prvky. Také se týmu hodil někdo, kdo se vyzná v autorském právu a poradil si s výběrem a ozdrojováním použitých obrázků a textů (případně vybral jiné). Našel se někdo nadšený do vytváření audia, hra tak byla doplněna o načtené texty, zvuky a hudbu. Vzhledem k výukové povaze tématu a spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR byl kladen velký důraz na faktografickou správnost všech informací obsažených ve hře.

Festivalová únikovka na Šrámkově Sobotce
Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka a literatury, se letos měl konat v malebném městečku v Českém Ráji konat již po čtyřiašedesáté, a to od 4. do 11. července 2020. Každoročně se tam odehrává řada přednášek, autorských čtení, divadelních představení a koncertů. Někteří o festivalu říkají, že je to takový letní tábor pro dospělé, který jsme letos chtěli zpříjemnit FESTIVALOVOU ÚNIKOVKOU. Prostory jsme měli a inspirace je v celé Sobotce víc než dost: je to město plné architektonických skvostů, drobných uměleckých děl a o slavné rodáky tam také není nouze. Projekt potřeboval někoho, koho baví gamifikace, kdo umí vymýšlet šifrovačky, kdo sám nějakou únikovku zažil a nebál se podniknout do Sobotky výlet, seznámit se s jejími reáliemi na vlastní kůži.

Kreativní komunikace na sociálních sítích pro H40
Cíl projektu zahrnoval vyřešení a naplnění tří vzájemně provázaných oblastí: stanovení cílů komunikace na sociálních sítích; vytvoření ideového konceptu komunikace a příprava kampaní. Co nadchlo tým pro řešení tohoto projektu? Podpořili svou kreativitou a talentem otevření nového inspirativního místa v Pražské tržnici. Mohli spolupracovat se zajímavými lidmi z oblasti multižánrového umění a digitálních technologií. Dotkli se start-upové komunity. Mohli využít profi technologií, kterými jsou vybaveny laboratoře Art&Digital Lab (např. audiovizuální studio, VR Lab).

Atlas konspirací: nová generace
Atlas konspirací je žádaná webová databáze konspiračních teorií, populistických rámování a dezinformací z online světa – cílem projektu bylo rozšířit ji (aktuálně jich eviduje přes 270), aktualizovat a provést na základě kritické analýzy takové změny, které dostupný obsah zpřístupnily dalším konzumentům digitálního obsahu. Databáze nabízí přehled, ale také základní zařazení do větších vyprávění (tzv. narativů). Její součástí je i přehled hlavních českých anti-systémových a konspiračních webů a přehled podílů jednotlivých narativů na informacích, které přinášejí.

Za knihovny! Jak lvové bijem o mříže
Za knihovny! je neformální iniciativa aktivních (současných i bývalých) knihovnic a knihovníků. Cílem projektu bylo komplexně podpořit jejich prezentaci navenek. Od projektového týmu se očekávalo, že kriticky zhodnotí s využitím dostupných dat webové stránky, newsletter, instagram a další komunikaci z hlediska tonality, efektivity, designu; navrhne zlepšení ve funkčnosti, přehlednosti, obsahu i designu a změny implementuje.

Biblioterapie na webu
Dostali jste se do náročné životní situace? Zaručený recept na vyřešení všech problémů vám nabídnout nemůžeme, ale můžeme vám prostřednictvím vybraných knižních titulů naznačit cestu, směr, inspirovat vás ve vašem jednání či jen potěšit, povzbudit a třeba i trochu poučit. Cílem projektu bylo přivést zpět k životu portál BiblioHelp, který vzniknul v dílně KISKu v rámci programu VISK3 v roce 2009 (a chvíli mu už nikdo nevěnoval potřebnou lásku). Projekt byl příležitostí revidovat klíčový internetový portál po obsahové i funkční stránce (je vystavěn na CMS Drupal), jeho provozovatel byl otevřen všem smysluplným úpravám s cílem zpřístupnit relevantní obsah všem zájemcům o problematiku.