Přihláška na Studia nových médií

Studia nových médií je navazujícím magisterským programem na FF UK. Vyniká propojením humanitního a technické vzdělání a jeho povaha je rozkročená mezi více disciplín. Věnuje se jak teorii týkající se vlivu nových technologií na společnost, tak možnostem jejich aplikace. Tomu odpovídá i složení studujících – jsou mezi nimi absolventky a absolventi bakalářských oborů knihovnictví, žurnalistiky, estetiky, marketingové komunikace nebo informačních technologií. Podej si přihlášku pro akademický rok 2022/23 a staň se součástí Stunome!

Podat si přihlášku

Témata, s kterými se potkáš při studiu:

 • web 2.0
 • big data
 • sociální média
 • rozšířená realita
 • technologie ve vzdělávání a kultuře
 • digitální gramotnost
 • dopady využívání technologií na společnost i jednotlivce

Multimediální projekty 2020/2021

Představujeme vám nabídku multimediálních projektů akademického roku 2020/2021, jůůůůů 🌟🌟🌟. Máme z ní opravdu velkou radost 👍.

Pokud vás některý zaujme 🤔, mluvte o něm se svými spolužáky a spolužačkami (ideálním místem je oborový hub 🎓), o tom jakým způsobem byste jej chtěli nebo mohli řešit, jak byste mohli přispět k jeho úspěšnému dokončení, co byste si chtěli vyzkoušet nebo se naučit… a zformujte společný tým 💪. Bez něho se neobejdete 👻!

👉 První setkání se všemi studujícími se uskuteční
👉 ve středu 17. 2. od 14:10 online formou.

Účast na prvním setkání je povinná pro všechny členy týmu.

Zadání projektů jsou formulována více či méně konkrétně tak, abyste mohli využít prostoru pro vlastní návrh řešení, přičemž svůj záměr můžete zkonzultovat předem i s vybraným garantem projektu.

 

Regionální muzeum v Kolíně: webovky⁴

Vytvoření prezentace pro muzeum je zkušenost, která se nejen do životopisu jistě hodí. Regionální muzeum v Kolíně spravuje rovnou čtyři muzea. Webovky pro takovou instituci už jsou docela výzva :-). Cílem projektu je vytvořit návrh či rovnou samotné webové stránky (minimální očekávaným výstupem je funkční specifikace řešení, ovšem čím blíže k realizaci, tím lépe, s ohledem na velikost týmu), které budou působit průzračně jednoduše, přestože ve svém celku mají rozsáhlý a různorodý obsah. Stránky v nichž se okamžitě zorientuje především běžný návštěvník expozic a výstav či zájemce o akce, a to i když se jednotlivá muzea značně odlišují svým zaměřením, rozsahem i návštěvností. Vedle toho každý, kdo hledá informace nebo je odborník, by měl bez obtíží najít, co hledá. Aktuální, velmi zastaralé stránky jsou na těchto adresách: muzeumkolin.cz, skanzenkourim.cz, muzeumkourimska.cz, podlipanskemuzeum.cz. Jsme velice zvědaví na strukturu, kterou navrhnete. Jsme připraveni poskytnout vám k její tvorbě veškeré informace a úzce s vámi na tvorbě spolupracovat. Určitě potřebujeme koncepci, kterou nebude obtížné/drahé zrealizovat (programování) a obsluhovat (redakční systém).

tým: 3 – 5 studujících (dle míry rozpracování)
garant projektu: Jakub Sedláček
odborné konzultace: Petr Tyc

 

Prevence online rizik: videa/animace do kurzu pro pedagogy

V současné době domácí výuky zůstává mnoho dětí doma bez potřebné péče a jejich psychický stav se prokazatelně zhoršuje. Navíc jejich pobyt na internetu se v podstatně znásobil oproti předchozímu období, proto jsou mnohem více ohroženy riziky, jako jsou digitální závislosti, online šikana atd. Čeští pedagogové bohužel stále nedisponují praktickými informacemi, které by mohli ve své praxi (i v rámci distanční výuky) využít. Klinika Adiktologie 1. LF UK ve spolupráci s PedF UK a SNM připravuje online kurz s materiály do hodin pro různé věkové kategorie žáků. Cílem projektu je vytvořit videa/animace, které ponesou základní informace pro pedagogy a tím oživí celý online kurz. Podrobné informace o připravovaném kurzu a kontextu projektu možné nalézt ve výzkumné zprávě Kliniky Adiktologie 1.LF UK.

tým: 3 – 4 studující
garant projektu: Michaela Slussareff
odborné konzultace: Michaela Slussareff

 

Klíč k památkám: Odemkněte bránu památek

Národní památkový ústav chystá pro návštěvníky a přátele památek novou verzi mobilní aplikace Klíč k památkám. Předchozí koncept spíše informativní mobilní aplikace chceme nahradit novou, živější atraktivnější verzí, očekávané nasazení proběhne v turistické sezoně 2022. Nová aplikace je zamýšlena jako „brána“ otevírající cestu k památkám (odtud název Klíč k památkám = brána ke kulturnímu dědictví). Nová aplikace má ambice zahrnovat nejrůznější služby, které NPÚ poskytuje pro širokou veřejnost a které nejsou dosud uceleně prezentovány na jednom místě s cílem umožnit přátelům památek mít vše k dispozici hned a jednoduše po ruce v chytrém telefonu – např. informační platformu (informace o památkách, historii, tipy na výlety, akce, přednášky); interaktivní mapu památek ČR; nákup online vstupenek a publikací z e-shopu; databázi všech dostupných audio guidů (pro registrované uživatele); modely památky RD live; věrnostní program a případně také možnost přispět na obnovu vybrané památky. Aplikace by v ideálním případě měla podpořit vznik komunity přátel památek v ČR.

Cílem projektu je kriticky zhodnotit užitečnost a využitelnost různých navržených prvků mobilní aplikace ve vztahu k vynaloženým nákladům (výstupem projektu pro zadavatele je souhrnná analýza, která pojmenovává, jaké prvky mohou být s jakým efektem zahrnuty do realizace aplikace a odůvodněním, proč jaké prvky upřednostnit před jinými). Členové mohou navrhnout redesign již připravených prvků, žádoucí je ale i navržení dalších nových prvků, které mohou aplikaci obohatit a rozšířit tak spektrum témat, nabízených služeb, zacílení na jednotlivé/různé skupiny uživatelů apod. Nabízí se mj. také možnost seznámení se s již existujícími podobnými aplikacemi českými i zahraničními a inspirace jimi.

tým: 3 studující
garant projektu: Čeněk Pýcha
odborné konzultace: Mgr. Markéta Mildeová

 

Komunikační kampaň pro kreativní inkubátor

Cílem projektu je v návaznosti na osvědčené postupy i neotřelé nápady vytvořit a následně realizovat kampaň kreativního inkubátoru zaměřenou na skauting projektů do inkubačních programů, tedy kvalitní vizuální a relevantní obsah obsah pro cílovou skupinu na sociálních sítích a webu. Členové týmu budou spolupracovat s manažerem komunikace, jelikož v únoru proběhne rebranding a i na něm se budete v rámci kampaně spolupodílet. Podrobně si o tom, jak v rámci projektu ukážete svůj talent, můžete přečíst ve specifikaci. Co vás nadchne pro řešení tohoto projektu? Stanete se součástí komunity kreativního inkubátoru H40 Art&Digital Lab. Seznámíte se se zajímavými lidmi z oblasti art&digital a digitálními start-upy. Budete mít možnost využívat technologie, kterými jsou vybaveny laboratoře Art&Digital Lab a experimentovat s nimi.

tým: 2 – 3 studující
garant projektu: Jakub Sedláček
odborné konzultace: Jitka Hvězdová

 

Atlas konspirací: antivax edition

Cílem projektu je kompletně vytvořit novou sekci Atlasu konspirací, plně věnovanou konspiracím, dezinformacím a hoaxům okolo vakcín proti COVIDu-19. Členové týmu se v průběhu seznámí a důkladně osvojí OSINT (zpravodajství z otevřených zdrojů) jako způsob získávání a práce se zdroji i prezentaci jednotlivých narativů přímo v prostředí atlasu, který funguje jako databáze podle stejných pravidel, jež využívá Wikipedie. Zjištění z výzkumu antivax narativů, jež tým realizuje, bude následně souhrnně prezentovat na webu Atlasu konspirací a zpřístupní tak tuto oblast široké veřejnosti.

tým: 3 studující
garant projektu: Josef Šlerka
odborné konzultace: Josef Šlerka

 

OrgPad: tutoriál a případové studie

Projekt OrgPad nabízí zcela nový způsob zacházení s konceptem myšlenkových map. Už dnes má své stálé a spokojené uživatele (je poskytován bezplatně), ale i přes stabilní provoz a aktivní uživatelskou základnu je prozatím stále v jakémsi „nerdovském módu“, kdy je poháněn zejména nadšením. Přišel čas mu pomoci etablovat se jako užitečnému nástroji pro studium i výuku. Cílem projektu je vymyslet, připravit a zpracovat kvalitní průvodce nástrojem (tutoriály) a konkrétní funkční případové studie pro využití OrgPadu zejména na školách různého typu nebo v různých kontextech.

tým: 3 – 4 studující
garant projektu: Josef Šlerka
odborné konzultace: OrgPad s.r.o.

 

ELBE DOCK: virtual tour Ústí nad Labem / Drážďany

Mezinárodní filmový festival ELBE DOCK se bude letos počtvrté konat v Ústí nad Labem a Drážďanech v termínu 31. 8. až 5. 9. 2021. Posláním festivalu je představit divákům kreativní tvorbu, přispět k rozvoji uměleckého filmu a filmového průmyslu. Letošním tématem festivalu je strach. Konkretizované mottem Neboj! Zajímá nás, jak se strach v dnešní době manifestuje, co ho vyvolává a zda může být k něčemu užitečný. Zajímají nás jeho podoby ve fyzickém světě i online prostoru. Jedním z klíčových momentů festivalu je jeho přesun z města do města, konkrétně z Ústí nad Labem do Drážďan.

Cílem projektu je zmíněný přesun a vzájemný vztah obou měst kreativně ztvárnit jako součást doprovodného programu: chceme seznámit veřejnost s konáním festivalu na dvou různých místech, ukázat co tato místa spojuje a co rozděluje. Tým studujících ve spolupráci s vedením festivalu se stane autory a kurátory této koncepce v online prostoru. Může to být cokoliv. Od vizuálního a digitálního umění přes webovou hru, slow tv, online galerii či například práci s pohyblivým obrazem a zvukem, která myšlenkově navazuje na otázku přesunu, překračování hranic a zachycení atmosféry obou míst. Je úkolem týmu přijít s vlastními kreativními návrhy a komplexním řešením. Návrhy a způsob realizace je nutné průběžně konzultovat s vedoucím doprovodného programu a vedením festivalu. Festival probíhá ve spolupráci s FUD UJEP, jeho zázemí mohou studující k realizaci projektu využít.

tým: 3 – 4 studující
garant projektu: Jakub Sedláček / Josef Šlerka
odborné konzultace: bujón s.r.o. a krutón, z.s.

Attentat 1942 v pořadu Gejzír ČT

Hry na počítačích a v mobilech jsou pro naši nejmladší generaci jednou z nejoblíbenějších aktivit. Bohužel. Skupina matematiků z Karlovy univerzity se ale zhruba před deseti roky rozhodla využít tento fenomén ke vzdělávání. Chtěli spojit příjemné s užitečným a dětem zábavnou formou přiblížit některé významné události 20. století. Několik let přemýšleli nad podobou výsledného díla, až se nakonec spojili s historiky, grafiky a programátory a pustili se do práce. V malém školním vývojovém studiu vytvořili hru, která překvapila celý svět. Navíc se jim to podařilo s poměrně nízkými náklady. Dokázali tak, že nápad je přece jen pořád důležitější než rozpočet. V čem byl ten jejich tak originální, zjišťoval Ivan Bareš.

Nová média v muzejní praxi

V letošním zímním semestru jsme si pro Vás připravili unikátní výběrový seminář „Nová média v muzejní praxi“ (ANM505626) pod vedením Mgr. Michaely Slussareff, PhD. a Mgr. Niny Wančové, na kterém si studující vyberou jeden z pěti projektů z interaktivní muzejní praxe.

Proč se do kurzu zapsat a co získáte?

 • Okamžitě propojíte teoretické koncepty s praxí
 • Budete spolupracovat na skutečném muzejním projektu
 • Můžete něco ovlivnit
 • Zúčastníte se interdisciplinárního projektu
 • Propojíte historii s technologiemi a nejnovějšími muzejními trendy
 • Můžete si jím splnit PVP skupinu Umění, kultura a nová média (programu Studia nových médií)

Výuka bude probíhat zcela online, každé druhé pondělí 10:00-13:10. První seminář proběhne 12.10.2020.
Kompletní sylabus najdete zde.

Call for Papers Interactive: soutěžní výzva pro studenty

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyzývá studenty vysokých škol k zasílání teoretických prací a vizuálních výzkumů do mezioborové soutěže. Vybrané příspěvky budou zařazeny do připravované interaktivní publikace vydané platformou Fresh Eye. Termín pro přihlášení příspěvků je 31. října 2020.

Přihlásit je možné diplomové práce (bakalářské i magisterské), seminární práce, vlastní badatelské texty (min 15 NS), filmové eseje a jiné vizuální projekty se vznikem po roce 2017 včetně.

Práce doprovozené stručnou synopsí (max. 300 slov) lze zasílat na adresu pavla@fresh-eye.cz do 31. října 2020.

Vítězné příspěvky budou vybírat členové platformy Fresh Eye. V čele poroty stane přizvaná odbornice na fanouškovská studia Iveta Jansová. Výsledky soutěže, společně se zpětnou vazbou pro autory všech přihlášených prací, vyhlásí platforma nejpozději do 15. listopadu 2020.

Cílem výzvy Call for Papers Interactive je vytvořit unikátní e-book obsahující aktuální podnětné práce věnované studiu obrazu a vizuální kultury nahlížené prizmatem společenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe. Publiku pak bude tato interaktivní kniha nabízet možnost zhlédnout krátké video teasery a prostudovat myšlenkové mapy, jež vytvoří autoři vybraných příspěvků.

Vyhlášením výzvy Call for Papers Interactive navazuje platforma Fresh Eye na předchozí úspěšné ročníky vysokoškolské soutěže Jeden pohled nestačí, do níž své práce v uplynulých letech přihlásily desítky studentů zkoumajících obrazy v kontextech mediální produkce, urbanistiky, interpersonální komunikace či umění.

Pro další informace o soutěži a jejích podmínkách lze kontaktovat koordinátorku Call for Papers Interactive Pavlu Rouskovou na adrese pavla@fresh-eye.cz.

Aktivity platformy Fresh Eye je možné dále sledovat na:

Koronavirus FF UK

Informace ke koronavirové situaci na naší fakultě najdete ode dneška na webové stránce koronavirus.ff.cuni.cz – pravidelně ji prosím sledujte. Informace i překlady do angličtiny na této stránce budou děkanátem pravidelně aktualizovány.

Užitečný konkrétní souhrn k dnešnímu dni, 14. 9. 2020 naleznete rovněž na stránkách mff.cuni.cz/koronavirus.

Can video games tactfully handle Nazism and its aftermath? These Czech historians say yes.

A frail old woman speaks into the camera. The conversation is uncomfortable, awkward even, as she relates the history of your grandfather’s arrest by the Gestapo — until now an event that has been shrouded in mystery.

The year was 1942 and Czech paratroopers had just assassinated Reinhard Heydrich, the then-governor of the protectorate of Bohemia and Moravia, a Nazi SS officer and one of the chief architects of the Final Solution, the Nazi plan to annihilate the Jewish people. The reaction to his killing was brutal, resulting in the total destruction of two Czech villages, as well as an increase in executions and arrests as a form of collective punishment by the Nazis. Against that backdrop, in a quiet apartment somewhere in the Czech capital of Prague, your grandparents, newly married, listen to an announcement over the radio. A forceful knock sounds at the door. “Gestapo,” shouts the voice from outside the apartment.

Celý článek je k dispozici na stránkách Washington Post.

Letní provoz programu 2020

Během letních měsíců čerpáme všichni dle opatření děkana dovolenou. V tomto období nejsou proto vyučující k zastižení ve svých obvyklých konzultačních hodinách a není jejich povinností reagovat na e-maily. Buďte k nám prosím proto ohleduplní a respektujte, že nemusíme být online. 😱 Provoz programu je v letních měsících významně omezen, veškeré konzultace probíhají výhradně po předchozí domluvě.

Věnujte prosím pozornost termínům, kredity pro postup do druhého či vyššího ročníku musíte mít ve studijním informačním systému zadány nejpozději do 22. 9. 2020.

Upozorňujeme, že je omezen i provoz sekretariátu ÚISK, sledujte prosím aktuality na jeho stránkách, zjm. pokud k 29. 7. 2020 plánujete odevzdat svoji závěrečnou diplomovou práci.

👉 Na co nezapomenout před odevzdáním závěrečné práce? 👈
Opatření rektora č. 13/2017, které striktně stanovuje v jakých formátech (PDF/A-1a nebo PDF/A-2u) musí být práce v elektronické podobě vložena do systému. 📖 #Vypracování diplomové práce

Užijte si krásné léto. 🏊 🏃 🤸