Hra Československo 38-89: Atentát získala Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávání. Cenu projektu udělil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima zástupcům FF UK a MFF UK na slavnostním zasedání Akademického senátu UK v Karolinu 17. listopadu.

Cena Arnošta z Pardubic pro Československo 38-89

Tisková zpráva UK

Článek a fotografie z předávání v časopise iForum