Charles Games (CG) byla původně mezioborová pracovní skupina, složená ze zástupců Filozofické fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK, přičemž právě spolupráce odborníků z různých oborů tvoří základ úspěchů této skupiny. Nová společnost vznikla 24. 1. 2020 v Praze, aby akcelerovala komercializační aktivity pracovní skupiny CG a mohla poskytovat rozšířenou podporu studentům UK.

Vývoj a výzkum počítačových her momentálně probíhá na dvou fakultách Univerzity Karlovy – na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK). FF UK je zaměřena na výzkum a studium her v rámci programu Studia nových médií.

A jestli tohle není důvod, proč jít studovat zrovna k nám? 😉

Více informací v tiskové zprávě.