StuNoMe nejsou jen data! Řád a chaos zkoumáme z mnoha úhlů pohledu, kulturu a umění nevyjímaje.

Svět bez chaosu a příběhů by byl nudný a předvídatelný. Jakou roli chaos v naší existenci hraje?

 

„Kontakt s chaosem je jako cesta do neprobádaných území, v nichž se lze orientovat jen díky určitému instinktu a citu pro uzlové body a škály intenzit (něco jako Zóna ze Stalkera) a ze kterých tvůrce vynáší obrazy a příběhy jako kořist, trofeje a suvenýry.“

„Se značnou mírou zjednodušení lze říct, že hranice, které se zdály být hladké, se při přiblížení ukázaly být nekonečně složité, a nejen to, ukázaly se být nekonečně krásně složité (podívejte se na jakoukoli vizualizaci Mandelbrotovy množiny).“

 

mandelbrotset_satellite

„Zároveň začalo být zřejmé, že stejně jako eukleidovská geometrie zastarala i klasická lineární kauzalita. Vztahy mezi subjekty, objekty a procesy se ukázaly být složitějšími, objevila se (najednou všudypřítomná) struktura sítě, v níž je každý bod spojený s jakýmkoliv jiným a ovlivňují se pomocí vln a rezonance, zesilování, rušení.“

Staňte se i vy součástí SNMsítě a pronikejte s námi do tajů chaosu, řádu a nových médií. Navíc od příštího akademického roku je k dispozici nová specializace Umění, kultura a nová média, kterou vede právě Dita Malečková.

 

Přečtěte si celý článek Chvála chaosu

Become StuNoMe!