Digitální repozitář UK v systému DSpace byl zprovozněn k 30.06.2017 a jeho uživatelské rozhraní je dostupné na URL adrese 👉 https://dspace.cuni.cz 👈. K tomuto datu obsahoval celkem 84 878 dokumentů, z čehož většinu tvoří elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, které byly do repozitáře staženy ze SIS. Nové přírůstky elektronických kvalifikačních prací jsou do repozitáře automaticky stahovány. Místem zveřejňování kvalifikačních prací je od tohoto data oficiálně 👉 Digitální repozitář UK 👈.

🙏 Uživatel repozitáře má možnost přistupovat on-line k většině dokumentů a to i bez nutnosti přihlášení. U kvalifikačních prací, které nemají přístupný plný text je jeho nedostupnost dána rozhodnutím o zneveřejnění práce. Po vypršení lhůty je možné takovou práci opět zpřístupnit v plném rozsahu.

Ústřední knihovna dále pracuje na zlepšování služeb, obsahu i grafické podoby repozitáře. Na možnosti přihlašování do repozitáře pomocí univerzitních uživatelských účtů a autentizaci uživatelů pomocí CAS, která by následně umožnila v rámci repozitáře zpřístupňovat i sbírky, které jsou vázány na přihlášení platným uživatelským účtem 😀. Pracuje rovněž na napojení citačního modulu CitacePro do záznamů jednotlivých dokumentů 😘 a také na zpřístupňování dalších typů dokumentů 🤔.