Fakultní koordinátoři programu Erasmus+ zahraničního oddělení Filozofické Fakulty vytvořili video, ve kterém vysvětlují jednotlivé kroky nutné k výjezdu do zahraničí v rámci naší fakulty. Pokud tedy Erasmus+ zvažujete, proklikněte se zde pro shrnutí – pomůže Vám to se v celém procesu zorientovat a začít se připravovat dopředu. Více informací o zahraničních výjezdech v rámci našeho programu pak můžete najít zde.