1. července vstupuje v platnost nové logo Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, tak jak bylo postupně schváleno AS FF UK a AS UK v rámci Statusu FF UK. Toto logo je v grafické části totožné se znakem Univerzity Karlovy, odlišuje se od něj pouze doprovodným textem.

logo-ffuk

Nové logo nahradí logo stávající ve všech relevantních dokumentech a materiálech.

Většinu materiálů se starým logem, totiž těch, kde původní logo nemá vliv na jejich funkci, využijeme v rámci úspor až do jejich vyčerpání, nové budou pořizovány průběžně.

Užívání znaku a loga podléhá jednak Pravidlům jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy (📄 PDF 17 MB),  jednak pro vnitřní potřeby FF UK vznikl jednoduchý návod shrnující nejdůležitější informace, kterými se je třeba řídit. Zde jde především o využití odpovídajícího fontu, jeho velikosti a dalších detailů.