Na Teorii interaktivních médií v Brně (při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) nově vydávají JOINME, recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. Časopis vychází v elektronické podobě a je skvělou příležitostí publikovat svůj odborný text, studující se mohou obrátit přímo na vyučujícího Adama France nebo garantku oboru Janu Horákovou.

Adresa časopisu: http://joinme-muni.cz

Facebook: https://www.facebook.com/JOINMEmagazine

👉 Uzávěrka podzimního čísla je 15. září 2018.

👉 Uzávěrka jarního čísla potom 28. února 2019.