Univerzita Karlova je vlastníkem Total Academic Headcount (TAH) licence pro MATLAB, Simulink a doplňkové produkty. Studující mohou tyto produkty používat pro výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat si produkty na soukromé počítače, a to v neomezeném množství.

MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. Poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.
Simulink je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat.

Otevřená architektura MATLABu a Simulinku vedla ke vzniku knihoven funkcí a bloků, nazývaných aplikační knihovny, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech. Další skupinu tvoří soubor nástrojů Polyspace, určený pro detekci run-time chyb, ověření správnosti programového kódu a certifikaci.

👉 Postup získání licence a instalace je specifikován na stránkách ÚVT.

Produkty dostupné pro univerzitu

MATLAB, Simulink a další produkty jsou dostupné pod TAH licencí pro celou univerzitu. Aplikační oblasti zahrnují:

 • MATLAB

 • Simulink

 • 5G Toolbox

 • Aerospace Blockset

 • Aerospace Toolbox

 • Antenna Toolbox

 • Audio System Toolbox

 • Automated Driving System Toolbox

 • Bioinformatics Toolbox

 • Communications System Toolbox

 • Computer Vision System Toolbox

 • Control System Toolbox

 • Curve Fitting Toolbox

 • Data Acquisition Toolbox

 • Database Toolbox

 • Datafeed Toolbox

 • Deep Learning Toolbox

 • DSP System Toolbox

 • Econometrics Toolbox

 • Embedded Coder

 • Filter Design HDL Coder

 • Financial Instruments Toolbox

 • Financial Toolbox

 • Fixed-Point Designer

 • Fuzzy Logic Toolbox

 • Global Optimization Toolbox

 • GPU Coder

 • HDL Coder

 • HDL Verifier

 • Image Acquisition Toolbox

 • Image Processing Toolbox

 • Instrument Control Toolbox

 • LTE HDL Toolbox

 • LTE System Toolbox

 • Mapping Toolbox

 • MATLAB Coder

 • MATLAB Compiler

 • MATLAB Compiler SDK

 • MATLAB Report Generator

 • Model Predictive Control Toolbox

 • Model-Based Calibration Toolbox

 • OPC Toolbox

 • Optimization Toolbox

 • Parallel Computing Toolbox

 • Partial Differential Equation Toolbox

 • Phased Array System Toolbox

 • Polyspace Bug Finder

 • Polyspace Code Prover

 • Powertrain Blockset

 • RF Blockset

 • RF Toolbox

 • Risk Management Toolbox

 • Robotics System Toolbox

 • Robust Control Toolbox

 • Signal Processing Toolbox

 • SimBiology

 • SimEvents

 • Simscape

 • Simscape Driveline

 • Simscape Electronics

 • Simscape Fluids

 • Simscape Multibody

 • Simulink 3D Animation

 • Simulink Check

 • Simulink Code Inspector

 • Simulink Coder

 • Simulink Control Design

 • Simulink Coverage

 • Simulink Design Optimization

 • Simulink Design Verifier

 • Simulink Desktop Real-Time

 • Simulink PLC Coder

 • Simulink Real-Time

 • Simulink Report Generator

 • Simulink Requirements

 • Simulink Test

 • Spreadsheet Link

 • Stateflow

 • Statistics and Machine Learning Toolbox

 • Symbolic Math Toolbox

 • System Identification Toolbox

 • Text Analytics Toolbox

 • Trading Toolbox

 • Vehicle Network Toolbox

 • Vision HDL Toolbox

 • Wavelet Toolbox

 • WLAN System Toolbox

S licencí MATLAB TAH získaváte přístup i k těmto službám:

👉 Postup získání licence a instalace je specifikován na stránkách ÚVT.