Představujeme vám nabídku multimediálních projektu akademického roku 2017/2018, tadáá 🎉🎉🎉.

Pokud vás některý zaujme 🤔, mluvte o něm se svými spolužáky a spolužačkami, o tom jakým způsobem byste jej chtěli nebo mohli řešit, jak byste mohli přispět k jeho úspěšnému dokončení, co byste si chtěli vyzkoušet nebo se naučit… a zformujte společný tým 💪.

Zadání projektů jsou formulována více či méně konkrétně tak, abyste mohli využít prostoru pro vlastní návrh řešení, přičemž svůj záměr můžete zkonzultovat předem i s vybraným garantem projektu.

👉 První setkání se všemi studujícími se uskuteční
👉 v pondělí 19. 2. od 12:00 v učebně 2067.

 

Detekční nástroj vzdělávacích poruch pro předškoláky

Cílem projektu je ve spolupráci s týmem TechSophia položit základy detekčního nástroje vzdělávacích poruch pro předškoláky skrze herní data (převážně věnující se kognitivním funkcím), které má TechSophia k dispozici a propojit je s dotazníky pro rodiče a učitele. Detekční nástroj a jeho výstupy pomohou učitelům i rodičům, jelikož jim ukáží jakým oblastem je zapotřebí se při rozvoji dítěte věnovat, kde jsou jeho silné a slabé stránky. Konkrétní práce na projektu zahrnuje sběr dat od cílové skupiny, design, datovou analýzu, vizualizaci dat nebo testování a vyhodnocování prototypů detekčního nástroje.

Tým: 3 – 5 osob
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: TechSophia (Tomáš Sýkora)

 

Franz Kafka’s Story starts…

Cílem projektu je navrhnout a v ideálním případě i vytvořit (s ohledem na individuální kompetence členů týmu může být výstupem projektu pouze kompletní funkční specifikace, v takovém případě je vyžadována hlubší a systematická práce s obsahem) geolokační mobilní aplikaci-průvodce věnovanou Franzi Kafkovi a různým pražským místům spojených s jeho osobností i tvorbou. V rámci řešení by tým měl prozkoumat dostupné materiály (nejen ve spolupráci s partnerem projektu) a navrhnout ideální trasu po které je možné jednotlivá zastavení objevit, resp. vytvořit jejich logickou návaznost. Projekt předpokládá promyšlenou práci s dostupným obsahem (informace o daném místě, informace z Kafkových textů, fotografie a další materiály, vzpomínky současníků F. K., předměty a dokumenty atd.) a jeho uvádění do souvislostí.

Tým: 3 – 6 osob
Garant projektu: Marta Kolárová
Odborné konzultace: ÚČL AV ČR (Petra Večeřová)

 

Mám oči jen pro Škodu Auto

Cílem projektu je ve spolupráci s partnerskou společností pracující pro Škodu Auto navrhnout řešení, které přitáhne pozornost návštěvníků veletrhu k výstavnímu stánku a podpoří jejich pozitivní zážitek z návštěvy. Projekt představuje výzvu zejména v tom, aby tým navrhl gamifikaci výstavního stánku tak, aby byl projekt proveditelný (ideálně vytvořit funkční prototyp) a dokázal přitáhnou vhodným způsobem více pozornosti. Základní formou mohou být prvky rozšířené či augmentované reality. Škoda Auto skrze svoji partnerskou společnost dodává pouze poradenskou podporu (nikoliv programátory), projekt proto klade zvýšené nároky na předchozí zkušenosti studujících a vlastní proveditelnost projektu (např. je zapotřebí počítat s dostupným hardwarem na straně návstěvníků i samotného stánku).

Tým: 3 – 6 osob
Garant projektu: Vít Šisler
Odborné konzultace: Škoda Auto (skrze E4T, Lukáš Matějka)

 

Filtruji, tedy jsem!

Cílem projektu je navrhnout a v ideálním případě i provést (s ohledem na individuální kompetence členů týmu může být výstupem projektu pouze kompletní funkční specifikace – praktické řešení je ovšem vysoce upřednostňováno, v takovém případě je vyžadována hlubší a systematická práce s obsahem) redesign webových stránek platformy SMARTdudlik tak, aby na hlavní stránce fungoval aktivní filtr aplikací a byla tak umožněna i větší pružnost článků; koncepční možnost filtrování je naprosto klíčová (srov. www.commonsensemedia.org) a po celou dobu projektu musí stát v centru pozornosti týmu.

Tým: 3 – 5 osob
Garant projektu: Michaela Slussareff
Odborné konzultace: SMARTdudlik

 

Spojení města, místa a mýtu v Hybernské

Cílem projektu je spojit téma města, jeho historie, vrstev a magnetismu v konkrétním místě, dynamicky se rozvíjejícím kampusu Hybernská, prostřednictvím zvoleného řešení (nabízí se možnost využití augmented reality, VR, geolokační aplikace apod.). Projekt nabízí prostor pro velkou kreativitu a možnost přizpůsobit řešení doslova na míru místu i vztahu k instituci, zároveň ovšem klade nároky na konkrétnost řešení (jedním ze specifik na tým kladených je koncepční definování výsledného produktu, které tým musí doručit nejpozději po osobní návštěvě kampusu Hybernská). Umělecky laděnému projektu dodává mystický rozměr podtéma Město a jeho mýty (jež vychází ze souvisejícího projektu Divná místa) a odkazy k Pérákovi, Golemovi či některé ženské superhrdince/femme fatale.

Tým: 3 – 6 osob
Garant projektu: Dita Malečková
Odborné konzultace: FF UK (Kateřina Svatoňová)

 

Centrum Borise Němce online

Cílem projektu je prozkoumat a informovat o moderních dějinách Ruska a jeho současnosti. Má být ideálně rozkročen mezi akademickým světem a jeho všelidovou popularizací. Technicky jde o vytvoření a nasazení celé webové prezentace (běžící na WordPress), návrh informační architektury a vytvoření základního komunikačního manuálu pro budoucí správce prezentace. Projekt vyžaduje alespoň částečnou předchozí znalost problematiky a schopnost koncepčně prezentovat seriózní informace poutavým způsobem.

Tým: 3 – 5 osob
Garant projektu: Josef Šlerka
Odborné konzultace: FF UK (Východoevropská studia, Marek Příhoda)