Představujeme vám nabídku multimediálních projektů akademického roku 2019/2020, jůůůůů 🌟🌟🌟. Máme z ní opravdu velkou radost 👍.

Pokud vás některý zaujme 🤔, mluvte o něm se svými spolužáky a spolužačkami (ideálním místem je oborový hub 🎓), o tom jakým způsobem byste jej chtěli nebo mohli řešit, jak byste mohli přispět k jeho úspěšnému dokončení, co byste si chtěli vyzkoušet nebo se naučit… a zformujte společný tým 💪. Bez něho se neobejdete 👻!

👉 První setkání se všemi studujícími se uskuteční
👉 v úterý 18. 2. od 16:40 v učebně NP220.

Účast na prvním setkání je povinná pro všechny členy týmu.

Zadání projektů jsou formulována více či méně konkrétně tak, abyste mohli využít prostoru pro vlastní návrh řešení, přičemž svůj záměr můžete zkonzultovat předem i s vybraným garantem projektu.

 

Za knihovny! Jak lvové bijem o mříže

Za knihovny! je neformální iniciativa aktivních (současných i bývalých) knihovnic a knihovníků. Cílem projektu je komplexně podpořit jejich prezentaci navenek. Od projektového týmu se očekává, že kriticky zhodnotí s využitím dostupných dat webové stránky, newsletter, instagram a další komunikaci z hlediska tonality, efektivity, designu; navrhne zlepšení ve funkčnosti, přehlednosti, obsahu i designu a změny implementuje (vlastní realizace může zahrnovat i navržení loga či vytvoření videa představujícího iniciativu). Hlavním tématem iniciativy je platové ohodnocení v knihovnách. > Uspořádali jsme několik seminářů, publikujeme články, ale naší dosud největší akcí byla podpisová kampaň. Prohlášení uveřejněné na webových stránkách podepsalo více než 3000 lidí! V říjnu 2019 jsme jej byli předat Lubomíru Zaorálkovi. Následovalo další setkání s ministrem v Brně a kulatý stůl na Ministerstvu kultury.

Tým: 3 osoby
Garant: Jakub Fiala
Odborné konzultace: Petra Černohlávková

 

Biblioterapie na webu

Dostali jste se do náročné životní situace? Zaručený recept na vyřešení všech problémů vám nabídnout nemůžeme, ale můžeme vám prostřednictvím vybraných knižních titulů naznačit cestu, směr, inspirovat vás ve vašem jednání či jen potěšit, povzbudit a třeba i trochu poučit. Cílem projektu je přivést zpět k životu portál BiblioHelp, který vzniknul v dílně KISKu v rámci programu VISK3 v roce 2009 (a chvíli mu už nikdo nevěnoval potřebnou lásku). Projekt je příležitostí revidovat klíčový internetový portál po obsahové i funkční stránce (je vystavěn na CMS Drupal), jeho provozovatel je otevřen všem smysluplným úpravám s cílem zpřístupnit relevantní obsah všem zájemcům o problematiku. U řešitelského týmu se předpokládá schopnost kritické práce s informacemi, důsledný přístup a otevřenost vůči získávání informací (užitečným zdrojem může být například práce Dětská literatura a její využití v biblioterapii či aktivní propojení s Knihovnou Kroměřížska).

Tým: 3 osoby
Garant: Jakub Fiala
Odborné konzultace: Jakub Fiala

 

Kafkova Praha: realizace geolokační hry

Máme podklady a platformu, potřebujeme kreativní tým, který dokáže dotáhnout hru do perfektního stavu a otestovanou ji vypustit do světa. V rámci předchozího multimediálního projektu vznikl návrh geolokační hry seznamující populárně-naučnou cestou širší veřejnost a studenty vyšších ročníků gymnázií se životem a dílem Franze Kafky. Na vás je revize trasy a podkladů s ohledem na potřeby platformy a dobrou hratelnost. Není potřeba umět programovat, editor, ve kterém budete pracovat, je intuitivní a umožní vám plně se soustředit na obsah a herní prvky. Také by se hodil někdo, kdo se vyzná v autorském právu a poradí si s výběrem a ozdrojováním použitých obrázků a textů (případně vybere jiné). Pokud by se našel někdo nadšený do vytváření audia, hru je možné doplnit o načtené texty nebo zvuky a hudbu. Herní grafika je kompletně hotová, pro troufalé grafiky se nabízí možnost tvorby vlastních ilustrací (byl by to spíše bonus, pro úspěšné spuštění hry to není podmínkou). Vzhledem k výukové povaze tématu a spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR je kladen velký důraz na faktografickou správnost všech informací obsažených ve hře. Pro zájemce o historii a literaturu mohou být lákavé nezbytné konzultace s předními odborníky z řad literárních vědců. Pro technicky a herně zaměřené členy týmu zase konzultace s vývojáři z Hunter Games.

Tým: 3 osoby
Garant: Marta Kolárová
Odborné konzultace: Karel Piorecký

 

Kreativní komunikace na sociálních sítích pro H40

Cíl projektu zahrnuje vyřešení a naplnění tří vzájemně provázaných oblastí: stanovení cílů komunikace na sociálních sítích; vytvoření ideového konceptu komunikace a příprava kampaní. Podrobně si o tom, jak v rámci projektu ukážete svůj talent, můžete přečíst ve specifikaci. Co vás nadchne pro řečení tohoto projektu? Podpoříte svou kreativitou a talentem otevření nového inspirativního místa v Pražské tržnici. Můžete spolupracovat se zajímavými lidmi z oblasti multižánrového umění a digitálních technologií. Dotknete se start-upové komunity. Můžete využít profi technologií, kterými budou vybaveny laboratoře Art&Digital Lab (např. audiovizuální studio, VR Lab). Vaše neotřelé inovativní nápady jsou vítány a očekávány.

Tým: 3 osoby
Garant: Jakub Fiala
Odborné konzultace: Jitka Hvězdová

 

Ústav ladí stránky

Webové stránky vysokých škol jsou oříškem i pro zkušené návrháře, my však věříme, že se věci dají dělat od lidí pro lidi… Cílem projektu je upravit strukturu stránek ústavu a podobu prezentovaných informací (někde možná něco ubrat, jinde zase přidat) tak, aby vyhovovaly reálným potřebám svých uživatelů. Předpokládá se realizace originálního výzkumu, který identifikuje potřeby návštěvníků stránek, a na základě nich je upraví v rámci fakultní šablony tak, aby co nejlépe vyhovovaly každodenní praxi. Úkol, ke kterému není zapotřebí znalosti programování (WordPress je přátelský redakční systém), spíše pozorného oka, které dokáže protkávat a provazovat informace napříč, aniž by zbytečně lpělo na grafickém provedení (limitovaném společnou šablonou).

tým: 3 osoby
garant: Jakub Fiala
odborné konzultace: Adéla Jarolímková

 

Online přípravný kurz k bakalářskému studiu a přijímačkám

Cílem projektu je navrhnout a vytvořit MOOC kurz na univerzitní platformě Moodle, který připraví uchazeče o studium na vysoké škole na vstup do prvního ročníku studia (nově akreditovaného bakalářského programu Informační studia a knihovnictví) s důrazem na vlastní přijímací řízení a jeho požadavky. Absolventům kurzu by měl přinést informace o průběhu přijímacích zkoušek, doporučené literatuře ke studiu nebo uplatnění absolventů na trhu práce. A mj. by měl efektivním způsobem subtituovat seznámení s vyučujícími nebo studujícími face-to-face. Při řešení projektu je možné vyjít z dosavadních zkušeností ústavu s organizací připravného kurzu na živo, zároveň je však nutné vložit do realizace vlastní nadšení a kreativní přístup, který zohlední cílovou skupinu, kterými jsou studenti posledního ročníku středních škol a gymnázií.

tým: 3 osoby
garant: Nina Wančová
odborné konzultace: Adéla Jarolímková

 

Festivalová únikovka na Šrámkově Sobotce

Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka a literatury, se letos bude v malebném městečku v Českém Ráji konat již po čtyřiašedesáté, a to od 4. do 11. července 2020. Každoročně se tam odehraje řada přednášek, autorských čtení, divadelních představení a koncertů. Někteří o festivalu říkají, že je to takový letní tábor pro dospělé, který bychom jim letos rádi zpříjemnili FESTIVALOVOU ÚNIKOVKOU. Prostory máme, inspirace je v celé Sobotce víc než dost: je to město plné architektonických skvostů, drobných uměleckých děl a o slavné rodáky tam také není nouze. Projekt potřebuje někoho, koho baví gamifikace, kdo umí vymýšlet šifrovačky, kdo sám nějakou únikovku zažil a nebojí se podniknout do Sobotky výlet, seznámit se s jejími reáliemi na vlastní kůži.

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Josef Šlerka
Odborné konzultace: Eva Marková

 

Atlas konspirací: nová generace

Atlas konspirací je žádaná webová databáze konspiračních teorií, populistických rámování a dezinformací z online světa – cílem projektu je rozšířit ji (aktuálně jich eviduje přes 270), aktualizovat a provést na základě kritické analýzy takové změny, které dostupný obsah zpřístupní dalším konzumentům digitálního obsahu. Databáze nabízí přehled, ale také základní zařazení do větších vyprávění (tzv. narativů). Její součástí je i přehled hlavních českých anti-systémových a konspiračních webů a přehled podílů jednotlivých narativů na informacích, které přinášejí. Součástí korpusu jsou také dezinformace, populistická rámování a konspirace z řetězových e-mailů šířených v České republice a dezinformace zachycené bruselskou skupinou EU vs Disinfo.

Tým: 3 osoby
garant: Josef Šlerka
odborné konzultace: Josef Šlerka