Vyhlášení studentské konferenční výzvyNa viděnou III navazuje na úspěšné setkání odborníků z oblasti dějin umění, společenských věd, historie, filmu a médií uskutečněných v minulých dvou letech.

Pro letošní konferenci, která se uskuteční 10. 10. 2019 v centru Prahy hledáme:

studentské interdisciplinární výzkumné projekty k prezentaci v rozsahu 20 minut (magisterský a doktorský stupeň studia)

Požadujeme:

zaslání stručné anotace výzkumného projektu v rozsahu max. 200 slov do 30. 6. 2019 na adresu anna@fresh-eye.cz

( + uvedení názvu projektu, instituce a kontaktu osoby)

Autoři anotací budou o účasti na programu informováni dne 1. 9. 2019.

Program konference, na níž se vedle studentských prezentací představí také výzkumy profesionálních badatelů a vystoupí ředitel Visual Studies Workshop TATE SHAW (Rochester, USA) a kurátorka a pedagožka CAROLINA RITO (Goldsmith/Nottingham Contemporary, VB), bude zveřejněn na začátku září 2019.