Šestý ročník s tématem Život po Facebooku se uskuteční 18. února 2017. Jakým způsobem vstupují internet a sociální sítě do každodenního života? To budeme letos mikroskopicky zkoumat ze všech úhlů, protože téma pro ročník 2017 je Život po Facebooku.

http://www.tuesday.cz/akce/new-media-inspiration-2017/