V letošním zímním semestru jsme si pro Vás připravili unikátní výběrový seminář „Nová média v muzejní praxi“ (ANM505626) pod vedením Mgr. Michaely Slussareff, PhD. a Mgr. Niny Wančové, na kterém si studující vyberou jeden z pěti projektů z interaktivní muzejní praxe.

Proč se do kurzu zapsat a co získáte?

  • Okamžitě propojíte teoretické koncepty s praxí
  • Budete spolupracovat na skutečném muzejním projektu
  • Můžete něco ovlivnit
  • Zúčastníte se interdisciplinárního projektu
  • Propojíte historii s technologiemi a nejnovějšími muzejními trendy
  • Můžete si jím splnit PVP skupinu Umění, kultura a nová média (programu Studia nových médií)

Výuka bude probíhat zcela online, každé druhé pondělí 10:00-13:10. První seminář proběhne 12.10.2020.
Kompletní sylabus najdete zde.