#SNMsborník je ebook, který vznikl jako multimediální projekt dvou studentů SNM v roce 2017 (přečti si více ℹ️ o projektu) a přináší 10 studentských textů, které vznikly v průběhu existence oboru.

Jedná se o příspěvky z internetových blogů, které studenti používali pro vypracování a odevzdávání domácích úkolů 💪 z některých předmětů – některé texty ovšem vznikly i zcela samostatně bez konkrétního zadání ze strany vyučujících.

Na stránkách sborníku se můžete díky studentským textům lépe seznámit s náplní oboru, jednotlivými předměty, konkrétně probíranou látkou či zajímavými filozofickými problémy 🤔. Pokud se hlásíte na SNM, můžete získat lepší vhled do oboru zprostředkovaný samotnými studenty, absolventy či pozdějšími vyučujícími.

Většina textů obsahuje i zpětný komentář autora, který text zasazuje do kontextu a přibližuje jeho vznik 🙏. Nechybí ani odkaz na původní on-line příspěvek, kde mnohdy můžete nalézt i tehdejší autentickou diskuzi.

👉 Stáhni si sborník pro svoji čtečku ve formátu ePub. 👈

Jako bonus ve sborníku naleznete předmluvu Josefa Šlerky, jednoho z doyenů oboru SNM.

Příjemné čtení!