Od nového akademického roku na univerzitě i na fakultě vstupuje v platnost celá řada nových předpisů 😮. Proměňuje se hodně z dosavadních pravidel a to znamená pro všechny složitou situaci 😱. Prosím, v první řadě mějte na paměti, že jde o změny vskutku široké, týkající se různých oblastí studia.
Doporučujeme značnou obezřetnost! 🖖

Odkazy na základní předpisy: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/vnitrni-predpisy/. Klíčová jsou Pravidla pro organizaci studia na FF UK a Studijní a zkušební řád UK.

5 bodů změn ❤️❤️❤️ , které si musíš přečíst

1.      Vzhledem k aktuálnímu znění vysokoškolského zákona jaksi všude, i na naší fakultě končí „obory“. Nově se „obory“ nazývají „programy“, což pochopitelně bude matoucí (protože „programy“ již jsou…). Ale důležité je především to, že stávající jednooborové studium se nově nazývá „samostatné studium“, stávající dvouoborové studium se nově nazývá „sdružené studium“.

2.       U atestací, na něž se studenti hlásí v SIS, je stanovený počet termínů: jeden řádný a dva opravné; u jiných atestací počet termínů stanoví anotace předmětu – nestanoví-li, je termín jen jeden.

3.       Mění se termíny i formy u zadávání a odevzdávání závěrečných prací. 😳 Bakalářskou práci nově „je obvyklé“ zadat již do konce 5. semestru, 👉 diplomovou do konce 2. semestru 👈. K obhajobě práce může student jít 6 měsíců od zadání, ne dříve.

4.       Částečně se mění lhůty plnění zapsaných předmětů: u zkoušky mají studenti vždy čas až do konce dalšího akademického roku po roce zápisu předmětu jako dosud, ale u jiných forem atestace je třeba ji splnit do konce akademického roku, kdy si předmět zapsali. S několika výjimkami: vedoucí katedry/ústavu může povolit pozdější plnění na základě žádosti; u cizího jazyka ve společném základu platí to, co dosud, tj. lze skládat kdykoliv po zapsání; a předmětů, které si studenti zapsali před 1. říjnem 2017, platí přechodná ustanovení, a tedy stávající podmínky.

5.       Vysokoškolský zákon a univerzitní předpisy nyní otevřely možnost doručovat některá rozhodnutí pouze elektronickou cestou, prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy – s právní závazností. Udržujte své adresy v SISu aktuální, zejména ty elektronické 💌.

 

👍 Informace k rozvrhu najdete samozřejmě na obvyklém místě menu.