Studia nových médií je navazujícím magisterským programem na FF UK, který se pohybuje na pomezí mezi humanitními a vědecky i technicky zaměřenými programy, jedná se o obor vskutku interdisciplinární. Věnuje se jak teorii týkající se vlivu nových technologií na společnost, tak možnostem jejich aplikace. Tomu odpovídá i složení studujících – jsou mezi nimi absolventky a absolventi bakalářských oborů knihovnictví, žurnalistiky, estetiky, marketingové komunikace nebo informačních technologií.

Nová média v současnosti reprezentují oblasti, jako je web 2.0, big data, sociální média či rozšířená realita. Naši pozornost si vynucují tou měrou, jakou proměňují každodenní svět. Studia nových médií propojují tradiční a nové formy kultury i gramotnosti. Věnují se novým technologiím, a to jak teoretickému zkoumání jejich vlivu na společnost – z hlediska současné filozofie, vizuální kultury, umění, kyberkultury – tak možnostem jejich aplikace, například prostřednictvím vizualizace dat či videoher. Prochází koncepcemi filozofickými, sociologickými, estetickými, ale i právnickým nebo politologickými a přitom nesmí ztrácet ze zřetele nová média jako taková.

 

dlb-sm-point

No Texting At Work: Dilbert Comic Strip on 2017-03-19. Dilbert by Scott Adams [online]. [cit. 2017-07-13]. Dostupné z: http://dilbert.com/strip/2017-03-09