Studia nových médií jsou nejmladším programem Ústavu informačních studií a knihovnictví. První studující na něj nastoupili v akademickém roce 2006/2007. Podobný program do té doby nebylo možné v Česku studovat. Na jeho přípravě se podílel tým interních a externích expertů z prostředí informačních studií a knihovnictví – Denisa Kera, Daniel Říha a Petra Jedličková. Ta se pak také stala první vedoucí programu. Od roku 2008 až do současnosti jím je Josef Šlerka ❤️. V současnosti má obor akreditaci do srpna roku 2022.

Podoba programu se už z jeho vnitřní podstaty dynamicky mění, ale pro jeho otevřenost, úzkou spolupráci s partnery komerčnímí i těmi neziskovými, a především možnost studujících aktivně se zapojit do jeho chodu – stát se součástí komunity, byl zařazen mezi 12 unikátních programů, které je na FF UK možné studovat. 👍