Od akademického roku 2016/2017 se studující mohl rozhodnout, jestli chce Studia nových médií studovat jedno či dvouoborově. Dvouoboroví studující mohli absolvovat například v kombinaci s religionistikou, filozofií, tibetanistikou, estetikou nebo filmovými studii. Stručně řečeno s jakýmkoliv jiným navazujícím magisterským oborem na FF UK, který bylo také možné studovat dvouoborově.

Od akademického roku 2019/2020 se této možnosti říká (v souladu s novelou vysokoškolského zákona a novou akreditací) sdružené studium dvou studijních programů.

Aktuální přehled programů (původně oborů), které je možné studovat ve sdruženém (dříve dvouoborovém) studiu je vždy zveřejněn na stránkách FF UK.

V případě, že se studující rozhodne studovat ve sdruženém studiu, mizí mu povinnost splnit některé předměty. Konkrétně se jedná o Četba literatury ke studiím nových médií I, Principy interaktivní tvorby, Praxe I, Studia nových médií III, Prezentační a lektorské dovednosti, Multimediální projekt, Praxe II.

Diplomku píše vždy jen na jednom z programů podle toho, který si při nástupu zvolil jako maior.

Státnice jsou ale stejné v samostaném i sdruženém studiu.

ℹ️ Nejpřehledněji jsou rozdíly vidět přímo ze studijního plánu.

via GIPHY