VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ A POSLÁNÍ

Jsme otevřeni spolupráci s partnery z různých odvětví. Věnujeme se digitálním technologiím, práci s daty a informacemi, analýze sociálních sítí, marketingu v sociálních médiích či vývoji výukových herních simulací. Zajímá nás problematika uživatelských rozhraní a mobilních aplikací od jejich návrhu přes přístupnost až po uživatelské testování.

Nabízíme analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

  • sociální sítě, sociální média a on-line média
  • analýza sociálních sítí (Social Network Analysis)
  • vývoj výukových herních simulací
  • nositelná elektronika (wearables)
  • informační technologie a optimalizace procesů
  • data mining firemních dat
  • výzkum definované cílové skupiny (klientů, určité věkové skupiny apod.)
  • bezpečnostní prostředí firmy ve vztahu k interním/externím procesům
  • tvorbu analýz, návrhů marketingových a komunikačních strategií včetně spolupráce při jejich realizaci
  • analýzy tržních trendů v zájmových segmentech trhu

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (📄 PDF 1,34 MB).

Více informací o našem výzkumu, projektech a akcích.