Jednolitost kultury a společnosti se postupně rozpadá/rozpadla. Nespokojenci s dominantním kulturním kódem již před půlstoletím podnikli ofenzivu proti všemu, co vnímali jako uniformní a konvenční.

15. 11. 2016 od 19:00 v Petrohradská kolektiv

JAN CHARVÁT, politolog (FSV UK): “Kultura, kontrakultura a subkultura: od protestu k začlenění”

MARIE ČTVERÁČKOVÁ (Mary C), hudební kritička (Radio Wave): “Rap jako továrna na děvky a zlatokopky?”

ONDŘEJ NĚMEC, fotograf (Knihovna Václava Havla): “Veselé ghetto”

Více informací ve facebookovém eventu a na stránkách Fresh Eye.