To, že musíte diplomovou práci připravit v souladu s platnými předpisy, tak nějak vyplývá z povahy věci, někteří z vás pro to používají vzor uveřejněný na stránkách FF UK (my vám ho tedy příliš nedoporučujeme, jsou v něm chyby, a může vám nakonec spíš zamotat hlavu) – všechno podstatné z metodických pokynů je na 👉 této stránce, opravdu, stačí si ji jen pořádně přečíst.

#Zvolte správný formát

Dle opatření rektora 13/2017 je možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS Word 2007 nebo Google Docs neumí vytvořit. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu.

SIS nedovolí odevzdání dokumentů, které nesplňují standardy těchto formátů. Neponechtejte vložení dokumentů do systému na poslední chvíli, je možné, že budete muset upravit formátování.
Návod na uložení textů v povolených formátech z nejpoužívanějších textových editorů.
Z online konvertorů dostupných zdarma doporučuje studijní oddělení docuPub.

#Odevzdejte práci nejdřív elektronicky

Nejzazší termín pro odevzdání prací k zářijovému termínu je pondělí 31. 7. 2017. Ještě než práci ve dvou svázaných stejnopisech doručíte, elektronicky je v SISu odevzdejte, jinak od vás nebude převzata.

Otevírací doba sekretariátu, kam je možné práci v tištěné podobě odevzdat je uveřejněna v aktualitách na stránkách našeho ústavu. Práci je taktéž možné zaslat poštou na adresu ústavu (ÚISK FFUK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5), případně ji můžete nechat v poštovní schránce ÚISK v Jinonicích. V každém případě vás jménem naší sekretářky, Kláry Foglarové, prosíme, abyste do obálky s prací vložili i svoje telefonní číslo, na kterém budete k zastižení (pokud by snad něco nebylo v pořádku).