Dita vystudovala filozofii a je doktorkou Informační vědy na FF UK. V rámci Studií nových médií vyučuje Současnou filozofii, Současnou vizuální kulturu a také předměty z povinně volitelného bloku Umění, kultura a nová média. Zajímá se o (nejen novomediální) umění a oblast Digital Humanities.