Vystudovala výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě. Od roku 1997 působí na volné noze jako grafik a webdesigner, v poslední době se zabývá především návrhy rozhraní a user experience. Ve volném čase nadšený cestovatel a průvodce.