Jakub je absolvent Jazykové a literární kultury a Studia nových médií, kde v letech 2010-2021 působil jako tajemník a interní lektor. V období let 2012-2016 se v roli spoluřešitele věnoval velkému mezinárodnímu projektu Dáme práci zaměřenému na proměnu pracovního trhu a možnosti hledání práce s využitím nových médií. Od roku 2016, kdy začal studovat v doktorském studiu Informační vědu, se jeho zájem soustředí na oblast sebeměření, což ho přivedlo k otázkám spojeným s lidským chováním a prožíváním. Absolvoval jednoletý systemický koučovací výcvik a od roku 2019 pokračuje v čtyřletém navazujícím psychoterapeutickém výcviku v přístupu zaměřeném na řešení (Dalet Olomouc). Má vlastní praxi a působí v univerzitním poradenském centru UK Point, kde se věnuje koučování zaměřenému na řešení.