Jakub je absolvent Jazykové a literární kultury a SNM, kde již devátým rokem působí jako tajemník a lektor. Jako spoluřešitel mezinárodního projektu Dáme práci se v letech 2012 - 2016 věnoval zejména otázkám pracovního trhu a hledání práce, od roku 2016, kdy začal studovat v doktorském studiu se jeho zájem soustředí především na oblast lidského sebe-měření, data miningu a otázky spojené s vlivem (big) dat na chování jednotlivce. Dlouhodobě se aktivně podílí především na rozvoji a podpoře využívání nových médií v ČR a jako externí konzultant příležitostně pomáhá neziskovým organizacím s přípravou projektů a kampaní nejen v sociálních sítích.