Jakub je absolvent Jazykové a literární kultury a SNM, kde již šestým rokem působí jako tajemník a lektor. V posledních třech letech se jako koordinátor mezinárodního projektu věnoval zejména otázkám pracovního trhu a hledání práce. Dlouhodobě se aktivně podílí především na rozvoji a podpoře využívání nových médií v ČR a zároveň jako externí konzultant příležitostně pomáhá neziskovým organizacím s přípravou projektů a kampaní nejen v sociálních sítích.