Jakub je absolvent Jazykové a literární kultury a Studia nových médií, kde od roku 2010 působí jako tajemník a lektor. Mezi lety 2012 - 2016 se v roli spoluřešitele věnoval mezinárodnímu projektu Dáme práci zaměřenému na proměnu pracovního trhu a možnosti hledání práce s využitím nových médií. Od roku 2016, kdy začal studovat v doktorském studiu Informační vědu, se jeho zájem soustředí na oblast sebeměření, což ho přivedlo k otázkám spojeným s lidským chováním a prožíváním. Od roku 2018 prohlubuje svoje profesní kompetence v oblasti spolupráce v rozvíjení osobního a profesního potenciálu (systemický přístup zaměřený na řešení). Působí v univerzitním poradenském centru UK Point, kde se věnuje koučování s využitím metodiky Reteaming®.