UXák, student @StuNoMe. // Plebejec studující fildu, kterej má práci.