Lukáš se věnuje hrám ve všech podobách, intenzivně dokončuje doktorát, působí zároveň na MFF a vedle spousty impaktovaných článků se podílel třeba i na karetní hry Opráski sčeskí historje (2017).