Michaela Slussareff pracuje na SNM jako odborný asistent. Vzděláním sociolog a andragog, obhájila disertační práci na téma edukačních digitálních her a simulací. Nyní se věnuje výzkumu negativních, ale i pozitivních dopadů technologií na vývoj dětí a zdravé fungování rodiny. Vede několik národních a mezinárodních výzkumů o dopadech používání digitálních médií na školní a předškolní děti. Kromě toho také vede Slow Tech Institute http://slowtechinstitute.org/ sdružující odborníky, kteří se zabývají novými technologiemi, sociologickými, psychologickými nebo fyziologickými jevy, které se s nimi pojí.