Nina Wančová je absolventkou SNM a ukončila doktorském studium s prací Role nových médií v muzejní prezentaci. Jejím tématem je propojování muzeí a nových médií. Neustále se snaží nacházet cesty, jak nová média a jejich principy na různých úrovních zapojit do chodu muzea. Nezůstává jen u teorie - jako diplomovou práci zrealizovala multimediální výstavu v Muzeu Fráni Šrámka v Sobotce, iniciovala mnoho změn v Hrdličkově muzeu člověka a v současnosti se nejvíce zabývá virtuálními výstavami. Podílela se na vzniku softwaru INDIHU Exhibition pro tvorbu virtuálních výstav.