Absolvent SNM, dříve také externí vyučující předmětu Principy interaktivní tvorby. V tomto předmětu se se studenty snažil přijít na ideální cesty návrhů uživatelských rozhraní a přístrojů, na to, proč uživatelé dělají chyby, a jak tomu předejít. Od roku 2014 studuje také na Fakultě humanitních studií UK doktorský program Sémiotika a filosofie komunikace se zájmem o městský prostor, wayfinding, interakci a komunikaci.