Přijďte se podívat, co všechno naši studenti a studentky dovedou 😱 . Ve svých závěrečných prezentacích představí výsledky svojí celosemestrální práce 🙏💪👌, a o jakých projektech je řeč? Celkem byly v letošním roce realizovány tři projekty z této nabídky, a že je vskutku na co se těšit! ❤️

19:05 přivítání a úvodní slovo Josefa
19:10 Richard Kabilka jako předskokan večera představuje „Photoshop s umělou inteligencí“ za pomocí 20 slidů

19:20 👉 Expertní systém iSofi
19:40 👉 Kafka’s Story starts…
20:00 👉 Hrajeme si chytře

20:30 závěrečné slovo a networking

Připojte se k našemu facebookovému eventu.

A především přijďte ve čtvrtek 24. 5. od 19:00 do Langhansu.

 

Expertní systém iSofi
Cílem projektu bylo ve spolupráci s týmem TechSophia položit základy detekčního nástroje vzdělávacích poruch pro předškoláky skrze herní data (převážně věnující se kognitivním funkcím), které má TechSophia k dispozici a propojit je s dotazníky pro rodiče a učitele. Detekční nástroj a jeho výstupy pomohou učitelům i rodičům, jelikož jim ukáží jakým oblastem je zapotřebí se při rozvoji dítěte věnovat, kde jsou jeho silné a slabé stránky. Konkrétní práce na projektu zahrnovala sběr dat od cílové skupiny, design, datovou analýzu, vizualizaci dat nebo testování a vyhodnocování prototypů detekčního nástroje.

Kafka’s Story starts…
Cílem projektu bylo navrhnout a vytvořit geolokační mobilní aplikaci-průvodce věnovanou Franzi Kafkovi a různým pražským místům spojených s jeho osobností i tvorbou. V rámci řešení tým prozkoumal dostupné materiály (nejen ve spolupráci s partnerem projektu) a navrhnul ideální trasu po které je možné jednotlivá zastavení objevit, resp. vytvořil jejich logickou návaznost. Projekt předpokládal promyšlenou práci s dostupným obsahem (informace o daném místě, informace z Kafkových textů, fotografie a další materiály, vzpomínky současníků F. K., předměty a dokumenty atd.) a jeho uvádění do souvislostí.

Hrajeme si chytře
Cílem projektu bylo navrhnout a provést redesign webových stránek platformy SMARTdudlik tak, aby na hlavní stránce fungoval aktivní filtr aplikací a byla tak umožněna i větší pružnost článků; koncepční možnost filtrování byla naprosto klíčová (srov. www.commonsensemedia.org) a po celou dobu projektu stála v centru pozornosti týmu.