Cena osobnosti je interaktivní webová instalace umožňující návštěvníkům spočítat cenu dat ze svého facebookového profilu na trhu s osobními údaji. Vznikla pro výstavu Big Bang Data v Centru současného umění DOX jako komentář digitální komodifikace lidské osobnosti.

 

Cena osobnosti komentuje komoditní povahu částí naší osobnosti na internetu. Každé informaci z profilu návštěvníka (např. jméno, gender, vzdělání, pracovní historie nebo dokonce počet přátel či počet lajkovaných stránek) je přiřazena určitá peněžní hodnota, která odpovídá skutečným cenám na trhu s osobními údaji (http://www.ondrejtrhon.cz/personalityprice/). U některých informací byly hodnoty odhadovány. Kromě spekulativní hodnoty, kterou dotyčný po kalkulaci obdrží, tým Ondry, Báry a Dana doufá, že projekt přiměje k zamyšlení nad abstraktní formou, ve které jsou střípky naší niterné povahy distribuované a obchodované prostřednictvím celosvětové sítě.

 

Zajímá tě naše závěrečná prezentace?